Annonce
Kolding

Pierre Ejendomme vil bygge boligområde specielt til seniorer i Seest

Det nye boligområde skal opføres her inden for den hvide stiplede linje, hvor Seestgård ligger i dag. Foto: Kolding Kommuned

Kolding: Seniorvenlige boliger er meget attraktive i disse år, og nu er en pæn portion af slagsen på vej i Seest, hvor Pierre Ejendomme med byggematadoren Pierre Legarth i spidsen vil opføre et nyt boligområde ved Holbergsvej.

Planen er, at der skal bygges 26 rækkehuse til udlejning. Hovedparten skal være seniorboliger placeret omkring et fælles grønt område med plads til udendørs aktiviteter - og så skal der være et fælleshus, så der både er plads til socialt samvær ude og inde.

Politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget har lige sagt ja til at lave den nødvendige lokalplan for Pierre Ejendommes nye bebyggelse. Også kommuneplanen skal ændres, fordi lokalplanområdet, som omfatter den tidligere Seestgård, i dag er udlagt til erhvervsformål. Det skal altså ændres til boligformål.

- Og nu vil vi spændt følge med i, hvad der sker. Vi håber, at tanken om seniorboliger bliver forfulgt. Der er nemlig en enormt lang venteliste til seniorboliger i Kolding, og i Seest er der også enormt mange, som gerne vil flytte fra deres store huse, men blive i alligevel området. Den type boliger, de ønsker, er der bare ikke i dag. Vi har et stort fokus på, at vores boligtilbud skal matche borgernes ønsker og forskellige livsfaser, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi har en privat investor, der har set det store behov, siger udvalgsformand Birgitte Kragh (V).

Annonce

Seestgård

  • Seestgård er ikke længere i brug, og der er ingen aktivitet i bygningerne.
  • Seestgård er heller ikke defineret som bevaringsværdig og skal rives ned for at give plads til boligprojektet.
  • Kolding Kommune har givet nedrivningstilladelsen.

I høring i 2020

Med den nye lokalplan udlægges området til boliger med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter i to etager. Lokalplanen giver plads til 10 rækkehuse i to plan langs Holbergsvej og 16 rækkehuse i ét plan samt et fælleshus. For at sikre samspil med det omkringliggende boligområde ved Seestgårdsvej planlægges boligerne opført med saddeltage og i rød tegl.

Centralt i området er det planen, at et grønt fællesareal skal give plads til ophold og udendørsaktiviteter.

Forventningen er, at et forslag til en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for området kan være klar til politisk behandling i begyndelsen af 2020, og herefter skal forslagene i otte ugers offentlig høring.

Sådan ønsker Pierre Ejendomme placere husene de 26 rækkehuse i området, som får vejadgang fra Holbergsvej. Illustration: Pierre Ejendomme
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce