Annonce
Kolding

Plan for kæmpemæssigt biogasanlæg i høring nu

Her er anlægget set fra øst fra Højvangen før den beplanting, som på illustrationerne vil gemme det fuldstændigt væk bag en høj grøn hæk af træer. Illustration: Niras

Det planlagte biogasanlæg ved Venusvej bliver meget synligt. Anlægget kommer til at bestå af seks enorme tanke i 25 meters højde.

Kolding: Så er planen for energiselskabet Nature Energys kommende og kæmpestore biogasanlæg ved Venusvej på vej i offentlig høring, så borgere, virksomheder og alle andre kan komme med kommentarer eller indsigelser, inden Kolding Byråd kan vedtage lokalplanen endeligt i starten af næste år.

Anlægget, som blandt andet skal omdanne fødevareaffald og husdyrgødning til naturgas, kommer ifølge Kolding Kommunes lokalplanforslag til at bestå af op til seks store procestanke med en højde på op til 25 meter. Dertil modtagetanke, læsse- og lossehal og modtagehal for faste biomasser. Desuden skal der bygges efterlagertanke med skorsten, kontor og mandskabsfaciliteter, mindre tekniske anlæg og en gasledning til gasnettets tilslutningsstation.

Politikerne i byrådets plan-, miljø og boligudvalget har sagt ja til at sende lokalplanforslaget i høring, og næstformand Molle Lykke Nielsen (DF) siger, at "vi kan kun nikke ja til projektet som sådan".

- Men jeg har stillet krav om, at kommunen må tilplante sit bælte omkring virksomheden med hurtigtvoksende beplantning, for anlægget ser meget højt ud i landskabet, siger han.

Annonce

Nature Energy

Nature Energy er ejet af de otte fynske kommuner og hed tidligere Naturgas Fyn.Selskabet bidrager til en grøn omstilling af gasnettet ved at bygge biogasanlæg i hele landet.

På den måde fortrænges den fossile naturgas.

Selskabet ejer som regel 51 procent af aktierne i biogasselskaberne, mens leverandørerne til de enkelte anlæg - typisk lokale landmænd - ejer resten.

Anlægget i Kolding skal efter planen producere 17,5 mio. kubikmeter klimavenligt biogas - nok til at opvarme 10.000 almindelige husstande.

Sådan. Væk er biogasanlægget - i hvert fald i synsfeltet, når den høje beplantning er vokset op. Sådan kommer det til at se ud set fra øst på Højvangen. Illustration: Niras

Trafikken

Når anlægget står der, vil det være i drift døgnet rundt, og der vil blive transporteret biomasse til og fra anlægget især mellem klokken 06 og 20 på hverdage.

I alt anslås det, at der bliver tale om 23.000 lastbiltransporter til og fra anlægget om året eller omkring 73 om dagen.

Kolding Kommune vurderer, at trafikken til og fra Nature Energy Trekanten, som anlægget er døbt, vil benytte Dons Landevej og Venusvej til ind- og udkørsel og forudser stor trængsel i rundkørslen ved Dons Landevej/Højvangen og krydset ved Venusvej/Vejlevej. Problemerne vil dog primært skyldes stigningen i den eksisterende trafik, forudser trafikeksperterne.

Sådan vil gylleanlægget se ud fra Dons Landevej før beplantning. Illustration: Niras

Lugt

Lugt fra anlægget er ikke til at komme udenom, selvom alle tanke er lukkede og under konstant undertryk. For når biogasanlægget er i drift, vil der komme udledninger af lugt, kvælstofoxider, kulilte og svovlbrinte, der lugter af råddent æg.

Men ifølge Nature Energys egne miljøberegninger vil udledningerne ikke berøre de nærmeste beboelser og boligområder, og alle grænseværdierne til omgivelserne overholdes ifølge beregningerne. Dog vil der i anlæggets startfase og op til fire måneder være lugtgener "af en anden karakter", som det hedder.

Lokalplanforslaget er i høring fra 19. december til 6. februar, hvorefter kommunen vil tage stilling til eventuelle indsigelser, inden byrådet kan godkende plangrundlaget for biogasanlægget endeligt.

Og sådan vil det se ud set fra Dons Landevej efter beplantning. Illustration: Niras
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

Landmand står i gylle til halsen: Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Leder For abonnenter

DR er stadig rigeligt stort

Vi har et enormt stærkt Danmarks Radio, der har rigeligt med ressourcer. Statsradiofonien har ganske vist fra årsskiftet gennemført en række programlukninger som en konsekvens af det seneste medieforlig, men tag ikke fejl: DR er fortsat en stor og velpolstret maskine. Fra at have lidt over fire milliarder tvangsinddrevne licenskroner til rådighed hvert år til at drive den vidt og på nogle områder vildt forgrenede koncern, skal DR fremover klare sig med knap 4 milliarder kroner årligt. Det er uanset synsvinkel fortsat et kæmpestort beløb og sikrer DR og dermed staten en meget dominerende medieposition i Danmark. Der er blevet fyret chefer, der er blevet fyret medarbejdere, der er blevet lukket programmer og såmænd også kanaler. Signalet til DR var fra politikernes side klart. Public service er vigtigt, fokuser på kerneopgaven. Public service kan være svært at få greb om. Men det er i hvert fald noget andet end det, markedskræfterne bærer frem. DR skal fokusere på det, andre medieaktører ikke allerede eller alligevel laver. DR skal ikke bare være mere af det samme, men et reelt alternativ til gavn for demokrati, sammenhængskraft og mangfoldighed. Derfor må man undre sig. DR er nærmest gået reality-amok. Danske Damer i Dubai. Øen. Familien Asbæk. Og Fars Pige – lad os holde fast i den. En problemstilling om unge og forældre er bestemt relevant i public service-perspektiv. Men en serie om et forskruet københavnsk familieforhold er en udstilling af ekstremer. Det er ikke dokumentar, det er et freakshow. Det samme kan man sige om serien ”Cougarjagt”. Det kan være public service at kigge ind i parforhold, i kærlighed og samliv. Også på tværs af generationer. Men så er det ikke rendyrket reality-tv om en førtidspensionist, der har sex med unge mænd. Det er godt tv. Det er underholdning. Men det er altså tv, der produceres i store mængder på de kommercielle tv-kanaler, alle tv3-varianterne og kanal 4, 5, 6 og så videre. Det er ikke derfor, vi har DR. DR må gerne samle et stort publikum. Men det skal ikke være på at kopiere det private marked. DR får en enorm statsstøtte for at levere noget andet. Kan koncernen ikke det, er der bestemt basis for endnu en nedjustering af DR.

Haderslev

Socialrådgiver beretter om rystende arbejdsforhold: Kommunal leder foreslog glemsomhed i retssag

Annonce