Annonce
Esbjerg

Plan klar for seniorvenligt boligområde ved Krebsestien

Lokalplanen muliggør glasoverbygning af centrale gårdhaver i begge bebyggelser, der skal forme haveområder, som kan anvendes hele året og fungere som fælles mødested. Gårdhaverne skal give rum for forskellige fællesaktiviteter, der understøtter et godt socialt fællesskab i bebyggelsen, som der står i lokalplanteksten. Visualisering af ankomstarealer fra aktuelt projekt: Friis & Moltke Architects.
Claus Sørensen Ejendomme A/S varmer op til byggeri af 62 seniorboliger ved det nye plejecenter ved Krebsestien i Gjesing. Politikerne i Plan & Miljøudvalget ventes tirsdag at sende forslag til ny lokalplan i offentlig høring.
Annonce

Esbjerg Kommune: For omtrent et år siden vandt Claus Sørensen Ejendomme A/S udbuddet af to matrikler nord og syd for det kommende plejecenter ved Krebsestien i Gjesing, og nu er projektet, der stadig er på tegnebrættet, så godt på vej, at Plan & Miljøudvalget skal beslutte, om et lokalplanforslag for de to grunde skal sendes i offentlig høring.

Baggrunden for lokalplanen er Esbjerg Kommunes ønske om at åbne for et nyskabende, seniorvenligt boligområde i sammenhæng med etableringen af det store plejecenter med plejeboliger samt lægehus.

Esbjerg Byråd vedtog for mere end et år siden den lokalplan, der omhandler plejecentret og boligområdet, og den giver mulighed for opførelse af et plejecenter og plejeboliger, lægehuset, som Varde-læge Michael Christensen har engageret sig i, samt boliger på de to delområder. For boligernes vedkommende er den vedtagne lokalplan alene en rammelokalplan, og derfor skal den rigtige lokalplan, der vil give lov til at udføre konkrete byggeprojekter på de to grunde, nu sendes i fire ugers offentlig høring.

Seniorby

  • Seniorbyen forventes at omfatte et plejecenter med 104 boliger, et lægehus og forventeligt 62 private seniorvenlige boliger (kaldet Krebsekvarteret).
  • Lokalplanområdet for den kommende seniorby afgrænses mod syd af Gjesing Ringvej, mod øst og nord af boligområdet Grønlandsparken og mod vest af fredskov bestående af beskyttede naturtyper som eng, mose og vandløb.
Annonce

Lejeboliger

Forslaget til lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger i op til fire etager. Boligerne placeres, så de omkranser et overdækket gårdrum og vedrører mere specifikt to arealer, der er placeret ved Grønlandsparken ud mod Krebsestien og Gjesing Ringvej/Sædding Ringvej. Området er i dag et ubebygget areal, hvor beplantningen er fjernet for at gøre plads til opførelsen af 62 private seniorboliger, og har et samlet areal på cirka 9.150 kvadratmeter.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan opføres i alt 6.200 kvadratmeter etageareal boliger på de to områder, og lokalplanen indeholder retningslinjer for udformning af de ubebyggede arealer, parkeringspladser og stier i området. Planen stiller også krav om, at byggeriet på de to grunde skal varieres i højden, så byggeriet indpasses i forhold til plejecenter og lægehus samt til boligområdet mod nord.

John Riis Andersen, administrerende direktør i Claus Sørensen Ejendomme A/S, oplyste i forbindelse med, at koncernen vandt udbuddet, at det er planen at opføre lejeboliger.

Det er disse to grunde nord og syd for det kommende plejecenter ved Krebsestien, hvorpå der skal opføres seniorboliger. Kort: Esbjerg Kommune.
Situationsplan fra det aktuelle projekt: Friis & Moltke Architects.
De to grunde, som det nye lokalplanforslag omhandler: Visualisering: Esbjerg Kommune.
Annonce
Annonce
Sønderjyske Fodbold For abonnenter

SønderjyskE går fri af nedrykning: Nu kan festen begynde

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Antons hus kan du få for 100.000 kroner

Annonce