Annonce
Esbjerg

Plan & Miljøudvalg godkender ny lokalplan for Ribe Jernindustri

Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg godkendte på møde tirsdag ny lokalplan og kommuneplansændring for Ribes nye bydel på Ribe Jernindustri. Blandt høringssvarene var der dog en enkelt borger, der ikke mente Lidl passede ind i Ribe. Illustration: Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg har godkendt indstillingen fra direktionen om kommuneplanændring og ny lokalplan for projektet Ribe Jernstøberi. I offentlig høringsrunde kom der syv bemærkninger, og med godkendelsen er Ribe et skridt nærmere realisering af helhedsplan for ny bydel med ca. 200 nye boliger, butikker med mere.

Ribe: Byrådet i Esbjerg Kommune besluttede i august, at et nyt forslag til en kommuneplanændring, lokalplan, miljørapport og udkast til udbygningsaftale skulle sendes i offentlig høring i 8 uger.

Perioden varede fra 29. august til 30. oktober, og planmaterialet gør det muligt at opføre en helt ny bydel tæt på Ribe Bykerne, med ca. 200 nye boliger, butikker med mere for at kunne realisere vinderforslaget fra konkurrencen om en helhedsplan for området.

Der er i den offentlige høring fremkommet syv breve med bemærkninger og indsigelser fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Slots- & Kulturstyrelsen og en borger, der ikke mener, at dagligvarebutikken Lidl passer ind i området.

Bemærkningerne har givet anledning til få ændringer i lokalplanforslaget, men de er så få, at de ikke påvirker vurderingerne i miljørapporten, og udvalgsformand Karen Sandrini(S) forklarer, at man fra udvalget indstiller til Byrådet, at planmaterialet vedtages endeligt med de justeringer, som er foreslået i forbindelse med høringen.

Annonce

Projekt Ribe Jernindustri

Det er tegnestuen Vandkunsten, der har skabt arkitekturen bag det projekt, der skal opføres på Ribe Jernindustris grund.

Vinderprojektet blev offentliggjort 12. oktober 2017 i forhallen hos Ribe Jernindustri, og den nye bydel bliver 5,8 hektar, og der forventes opført omkring 200 boliger.

God sag

- Vi har godkendt planerne, og det har vi gjort helt enstemmigt i udvalget. Vi synes det er en god sag, og vi glæder os over, at man nu er kommet så langt, at vi snart kan se frem til det første spadestik, siger Karen Sandrini.

Udvalget fik på tirsdagens møde et fem sider langt notat med forvaltningens vurdering og indstilling af de indkomne høringssvar. I det ene mente Danmarks Naturfredningsforening, at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om forureningen af grunden under Ribe Jernstøberi, mens et andet fra Ribe Stift lyder på, at planlægningen ikke påvirker Ribe Domkirkes omgivelser. En tredje bemærkninger er fra Dan Møller fra Ribe, der mener udformningen af dagligvarebutikken er fuldstændig fremmed i forhold til Ribes historiske bykerne - både i størrelse og arkitektonisk udformning. Dette er uheldigt, når dagligvarebutikken bliver byens visitkort for rejsende fra nord, og han mener, Lidls placering og udformning er ændret i forhold til vinderforslaget i arkitektkonkurrencen.

Dan Møllers bemærkninger har ifølge notatet ikke givet anledning til ændring af planmaterialet, og Karen Sandrini mener, at hele området er godt indpasset til byen, og at Lidl gør meget for at tilpasse deres bygninger til området.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Annonce