Annonce
Kolding

Planen for erhvervshavnens afvikling er klar i august

Jørn Pedersen ærgrer sig over, at Danske Havnevirksomheders klage har forsinket arbejdet med udfasningen af Kolding Havn, siger han. Arkivfoto: Søren Gylling
Danske Havnevirksomheders klage har forsinket kommunens arbejde med udfasning af Kolding Havn et halvt år. - Nu er vi i arbejdstøjet igen, siger borgmesteren.

Kolding: Borgmester Jørn Pedersen (V) kalder det "drønærgerligt", at Dansk Industri og brancheforeningen Danske Havnevirksomheders klage over byrådets aftale om at lukke Kolding Erhvervshavn har sat kommunens arbejde med den store havnesag på pause i flere måneder.

I december 2018 klagede organisationerne blandt andet over, at de berørte virksomheder på Kolding Havn ikke blev hørt, før den politiske aftale blev indgået - og de mente, at byrådsflertallet overtrådte både havneloven og forvaltningsloven med sin beslutning den 27. november samme år.

Men det var ikke tilfældet, fremgår det nu af et svar fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen - og det burde DI og brancheforeningen kunne have sagt sig selv, mener Jørn Pedersen.

Annonce

Beslutningen

  • 27. november 2018 godkendte et flertal af Kolding Byråd aftalegrundlaget for Kolding Havns fremtidige udvikling.
  • Elvis Comic (S) stemte imod, og Asger Christensen (DF), Per Bødker Andersen (S) og Kristina Jørgensen (DF) deltog ikke i sagens behandling, fordi de sidder/sad i havnebestyrelsen.
  • I sagsfremstillingen stod, at "lejekontrakter kan forlænges kortvarigt indtil udgangen af 2043 med henblik på at harmonisere med de omkringkiggende grunde".
  • Kolding Kommune har imidlertid først kompetencen over lejekontrakterne, når plangrundlaget for Kolding Havn formelt bliver ændret, fastslår Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Høringer kommer

- Vi har fra dag ét sagt, at der skulle laves en procesplan, som beskriver det videre forløb med at udfase Kolding Erhvervshavn, og i det forløb kommer selvfølgelig alle de høringer, der skal til. Arbejdet med planen er desværre blevet forsinket af, at vi har måttet vente på udfaldet af klagesagen. Men nu kan vi endelig komme i arbejdstøjet igen, siger Jørn Pedersen, som forventer, at procesplanen er klar til at blive præsenteret for offentligheden i august.

- Det var gået hurtigere, hvis klagen ikke havde været der, men de glemte at læse, hvad det rent faktisk var, vi besluttede i november sidste år, mener borgmesteren.

Men Trafik-, Bygge - og Boligstyrelsen fastslår jo, at I i Kolding Byråd ikke kunne beslutte, at lejekontrakterne på havnen højst kan forlænges til 2043, sådan som der står i beslutningen fra november 2018. Det magt har havnebestyrelsen indtil videre. Så noget har brancheorganisationen fået ud af sin klage?

- Ja, sådan er lovgivningen jo. Indtil vi også formelt har besluttet noget andet for havnens fremtid, bestemmer havnebestyrelsen over lejekontrakterne, og vi har også anerkendt, at formuleringen ikke var retvisende. Men jeg er sikker på, at havnebestyrelsen under alle omstændigheder håndterer situationen super professionelt, siger Jørn Pedersen.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Et ja er et ja og binder alle partier i et forlig

Seks partier står bag. Seks partier fra Dansk Folkeparti til SF gik sammen og fik forhandlet et budget hjem – fint og uden de store problemer i øvrigt. For modsat naboerne i Haderslev og større kommuner som Kolding og Esbjerg er der styr på økonomien i Aabenraa. Ikke store og uhyggelige besparelser på børn, unge og ældre her. Tværtimod blev der råd til blandt andet at give skolerne lidt ekstra. Det var dog også helt nødvendigt. Penge til de ældre var der ikke, og det har fået kommunens seniorråd til i et høringssvar til budgettet at komme med dette krav til politikerne: Send flere penge, tak. ET NATURLIGT KRAV, for det er jo nærmest det, rådet er dannet for. At skabe så gode betingelser for kommunens ældre som muligt. Herunder at forlange flere penge i forbindelse med budgetforhandlinger. Kravene bliver ikke efterkommet, selv om byrådets populist par excellence, viceborgmester Ejler Schütt, selvfølgelig ikke kunne dy sig. Jamen, det må vi da se på, lød det sammenfattende fra DF’eren til jv.dk og JydskeVestkysten i begyndelsen af ugen, da vi skrev om Seniorrådets ønsker, og han understregede sin pointe ved at foreslå et møde i forligsgruppen inden for et par uger. Hvorfor sige nej til politisk sympati fra nogle vælgere, når muligheden nu bød sig? Nej vel, dertil er Ejler Schütts politiske næse alt for veludviklet. TIL GENGÆLD VAR der ikke megen respekt eller sympati at hente hos borgmester Thomas Andresen (V). – Undskyld mig, men hvor skal pengene komme fra, lød det nærmest arrigt fra borgmesteren, der bestemt ikke ser nogen anledning til at indkalde forligspartierne igen. Socialdemokratiets nye gruppeformand og nyudnævnte borgmesterkandidat, Erik Uldall Hansen, lod sig ikke friste. Også han står bag det forlig, partiet har givet og taget i. Selvfølgelig gør han det. – Vi har valgt, at børnene og folkeskolerne skulle have, sagde Uldall Hansen som begrundelse. Godt for det. Et ja er et ja, og et forlig er et forlig. Det ville tendere det useriøse at genåbne budgettet, blot et par uger efter det blev underskrevet, fordi man lige kom i tanke om, at der var nogle vælgergrupper, der ikke havde fået. Som om de var glemt. SÅDAN KAN DET POLITISKE arbejde ikke foregå. Nok er den økonomiske situation i Aabenraa fin, nok er der råd til lidt ekstra i 2020, men Aabenraa var for omkring et årti tilbage igennem store og voldsomme besparelser, og en gentagelse af dengang ønsker ingen i byrådet. Slet ikke ved at ødsle i gode tider. Derfor får Seniorrådet et klart nej til sine ønsker om flere penge. Og Schütt må naturligvis stå bag det forlig, han på sit partis vegne har indgået med Venstre, Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, De Konservative og SF. Eller vælge at træde helt ud. Borgmesteren behøver ikke DF’s stemmer i byrådssalen. Men så langt går Ejler Schütt selvfølgelig ikke, og det var heller ikke tanken bag hans udmeldinger. Han fiskede såmænd bare efter lidt sympati. GOD WEEKEND

Annonce