Annonce
Esbjerg

Planer for lille ny bydel sendes i borgerhøring

Grunden i Storegade er formelt set fortsat ejet af Dat-Schaub, idet handlen med Junge Byg er betinget af, at lokalplanen vedtages i Esbjerg Byråd. Kort: Esbjerg Kommune.
Plan & Miljøudvalget har netop i enighed nikket til plangrundlaget for den nye mini-bydel på den gamle Dat-Schaub-grund i Storegade. Nu får borgerne mulighed for at give deres besyv med.

Esbjerg: Det første skridt på vejen frem mod en ny lille bydel på den tidligere Dat-Schaub-grund i Storegade.

Plan & Miljøudvalget har netop godkendt at sende plangrundlaget - forslag til kommuneplantillæg og lokalplan - for området ved Storegade og Rosenvængets Allé i offentlig høring i fire uger.

Plangrundlaget skal give mulighed for at opføre butikker og etageboliger i tre til fem etager i området, og der er som tidligere omtalt i JydskeVestkysten indgået en særskilt udbygningsaftale, der forpligter Junge Byg, der er ejendomsudvikler på de 200 planlagte boliger på Dat-Schaub-grunden, til at anlægge flere ændringer af vejanlæg så som svingbaner og helleanlæg som en del af den samlede løsning for ind- og udkørsel af det nye boligområde på i alt 30.000 kvadratmeter med tilhørende erhverv og butikker.

Kort om

  • Dat-Schaub har siden 1893 forarbejdet tarme fra svin på grunden, men eftersom virksomheden med tiden blev omringet af beboelse, blev det mere og mere klart, at virksomheden var uheldigt placeret, og for lidt mere end fem år siden rykkede det nu Danish Crown-ejede datterselskab produktionen til nye moderne faciliteter på Estrupvej ved det tidligere slagteri.
  • Grunden i Storegade er formelt set fortsat ejet af Dat-Schaub, idet handlen med Junge Byg er betinget af, at lokalplanen vedtages i Esbjerg Byråd.

Annonce

Spændende projekt

Formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), oplyser, at et enigt udvalg har sagt ja til at sende planerne i offentlig høring, og selv om der ikke er sagt hverken ja eller nej til noget endnu, så er hun positivt stemt:

- Nu har vi foreløbig bare godkendt at sende de to planer i høring, men jeg synes bestemt, det er et spændende projekt. Generelt mener jeg, at det er en god idé med dagligvarebutik sammen med boliger - det ser man mere og mere, blandt andet på den gamle Falck-grund på Gammelby Ringvej. Som projektet er skitseret, bliver det en lille by i byen, og jeg synes som udgangspunkt, at det vil give et tiltrængt løft til kvarteret og gaden. Det hele ser jo lidt forladt og træt ud, når man kører forbi i dag, siger Sandrini.

Med kommuneplantillægget ændres den maksimale byggehøjde fra fire til fem etager i området. Desuden øges den maksimale bebyggelsestæthed fra 85 procent til 100 procent. Bliver planerne vedtaget, kan der i fremtiden etableres butikker og etageboliger med et samlet etageareal på op til 28.500 kvadratmeter på stedet.

Nyt byggeri skal dog opføres som etagebyggeri i fire etager ud mod Storegade - eksempelvis som butikker med overliggende boliger.

I den bagvedliggende del af lokalplanområdet, der ligger ud mod Rosenvængets Allé, Thomsens Allé og jernbanen, kan der udelukkende opføres etageboliger.

Den maksimale bygningshøjde er på det sted sat til fem etager, men lokalplanen indeholder imidlertid begrænsninger, der betyder at dette kun er muligt i den mest centrale del af lokalplanområdet. Nærmest Rosenvængets Allé er det således kun muligt at bygge i op til tre etager, og mod Thomsens Allé kan bebyggelse være op til fire etager.

Annonce

Arkitektkonkurrence

Mod både Rosenvængets Allé og Thomsens Allé er der friholdt plads til ubebyggede arealer og grønne forarealer med træer, buske og græs. Kantzonerne indgår i planen, fordi de er med til at mindske skyggevirkninger og indblik i forhold til de eksisterende naboområder.

Junge Byg har oplyst, at der i forlængelse af lokalplanprocessen kan foregå en arkitektkonkurrence for en del af området. I den forbindelse har kommunen mulighed for at indgå i udvælgelsen af et konkret projekt i en del af lokalplanområdet.

Esbjerg Byråd skal i sidste ende godkende planerne for den tidligere Dat-Schaub-grund. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce