Annonce
112

Planlægger nyt boligområde ved Læborg

- Det er mere end 10 år siden, der blev udstykket byggegrunde ved Fru Mettes Vej og Vigårdsvej, derfor mangler vi en ny udstykning. Vi har allerede fået forespørgsler fra familier, som har børn på skolen, og som gerne vil flytte til Læborg, siger formanden for Læborg Lokalråd, Steen Nielsen. Foto: Søren Dippel
Læborg Lokalråd inviterer til borgerdag med orientering om et nyt lokalplansforslag for udstykning af 10-12 nye byggegrunde.

Læborg: Borgerne i Læborg har en plan om at få flere familier til at overveje at flytte til byen. Det er en plan, som Vejen Kommune også arbejder på at kunne realisere.

For fire år siden besluttede byens lokalråd sig for en udviklingsplan med mulighed for en ny kommunal udstykning i gåafstand fra skolen.

Lige nord for skolen er der et egnet privatejet areal, hvor der er plads til 10-12 nye byggegrunde, der kan få vejadgang fra Læborgvej.

Lokalrådet håber, at Vejen Kommune vil købe jorden og gennemføre en kommunal udstykning. Det er en udstykning, som allerede er skrevet ind i kommuneplanen, og som kommunens administration er ved at udarbejde et lokalplansforslag for.

- Det er mere end 10 år siden, der blev udstykket byggegrunde ved Fru Mettes Vej og Vigårdsvej, derfor mangler vi en ny udstykning. Vi har allerede fået forespørgsler fra familier, som har børn på skolen, og som gerne vil flytte til Læborg, siger formanden for Læborg Lokalråd, Steen Nielsen.

Han skønner, at kommunen vil kunne være klar med et lokalplansforslag i løbet af april eller maj.

- Og hvis alt går som planlagt, vil kommunen kunne begynde byggemodningen sidst på året.

Steen Nielsen er ikke i tvivl om, at Læborg med en ny udstykning vil kunne tiltrække nye borgere. Foruden skolen, børnehave, sfo, en musikskole, Multihuset, et forsamlingshus, en aktiv Læborg Gymnastik- og Ungdomsforening (LGU) og et aktivt lokalråd har Læborg en golfbane, to mountainbikebaner og Hundsbæk Plantage at byde på.

Annonce

Borgerdagen

Borgerdagen holdes i Læborg Forsamlingshus lørdag den 22. februar.

I løbet af dagen vil fire af byens foreninger på skift holde generalforsamlinger:

Læborg Gymnastik- og Ungdomsforening (LGU), Multihuset, Læborg Lokalråd og Læborg Forsamlingshus.

Find Læborg på internettet: laeborg.dk

Fire generalforsamlinger

I den ny kalender for 2020, Læborg – et godt sted at bo, skriver lokalrådet:

” Vi er et åbent samfund. Vi ønsker ikke at være os selv nok. Ledige byggegrunde er en nødvendig forudsætning for fortsat vækst, og for at skole og foreninger kan trives og udvikles. Det er derfor glædeligt, at Vejen Kommune har planlagt at etablere nye kommunale byggegrunde i 2020.”

Lokalrådets planer for Læborg bliver der lejlighed til at høre meget mere om lørdag den 22. februar, når rådet inviterer til Borgerdag i forsamlingshuset. Her vil også repræsentanter fra Vejen Kommunes afdeling for teknik og miljø deltage for at orientere om det kommende lokalplansforslag.

Samme dag er Læborg Lokalråd vært ved både morgenmad og en frokost. På borgerdagen vil fire af Læborgs foreninger på skift også holde deres respektive årsmøder og generalforsamlinger.

Læborg hører til blandt Vejen Kommunes mindre landsbysamfund. Fra 2015 til 2018 steg indbyggertallet i Læborg lokalområde fra 674 til 686.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Støjplagede borgere raser over kampfly som aldrig før: Klager er næsten tredoblet på et år

Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce