Annonce
112

Planlægger nyt boligområde ved Læborg

- Det er mere end 10 år siden, der blev udstykket byggegrunde ved Fru Mettes Vej og Vigårdsvej, derfor mangler vi en ny udstykning. Vi har allerede fået forespørgsler fra familier, som har børn på skolen, og som gerne vil flytte til Læborg, siger formanden for Læborg Lokalråd, Steen Nielsen. Foto: Søren Dippel
Læborg Lokalråd inviterer til borgerdag med orientering om et nyt lokalplansforslag for udstykning af 10-12 nye byggegrunde.
Annonce

Læborg: Borgerne i Læborg har en plan om at få flere familier til at overveje at flytte til byen. Det er en plan, som Vejen Kommune også arbejder på at kunne realisere.

For fire år siden besluttede byens lokalråd sig for en udviklingsplan med mulighed for en ny kommunal udstykning i gåafstand fra skolen.

Lige nord for skolen er der et egnet privatejet areal, hvor der er plads til 10-12 nye byggegrunde, der kan få vejadgang fra Læborgvej.

Lokalrådet håber, at Vejen Kommune vil købe jorden og gennemføre en kommunal udstykning. Det er en udstykning, som allerede er skrevet ind i kommuneplanen, og som kommunens administration er ved at udarbejde et lokalplansforslag for.

- Det er mere end 10 år siden, der blev udstykket byggegrunde ved Fru Mettes Vej og Vigårdsvej, derfor mangler vi en ny udstykning. Vi har allerede fået forespørgsler fra familier, som har børn på skolen, og som gerne vil flytte til Læborg, siger formanden for Læborg Lokalråd, Steen Nielsen.

Han skønner, at kommunen vil kunne være klar med et lokalplansforslag i løbet af april eller maj.

- Og hvis alt går som planlagt, vil kommunen kunne begynde byggemodningen sidst på året.

Steen Nielsen er ikke i tvivl om, at Læborg med en ny udstykning vil kunne tiltrække nye borgere. Foruden skolen, børnehave, sfo, en musikskole, Multihuset, et forsamlingshus, en aktiv Læborg Gymnastik- og Ungdomsforening (LGU) og et aktivt lokalråd har Læborg en golfbane, to mountainbikebaner og Hundsbæk Plantage at byde på.

Borgerdagen

Borgerdagen holdes i Læborg Forsamlingshus lørdag den 22. februar.

I løbet af dagen vil fire af byens foreninger på skift holde generalforsamlinger:

Læborg Gymnastik- og Ungdomsforening (LGU), Multihuset, Læborg Lokalråd og Læborg Forsamlingshus.

Find Læborg på internettet: laeborg.dk

Annonce

Fire generalforsamlinger

I den ny kalender for 2020, Læborg – et godt sted at bo, skriver lokalrådet:

” Vi er et åbent samfund. Vi ønsker ikke at være os selv nok. Ledige byggegrunde er en nødvendig forudsætning for fortsat vækst, og for at skole og foreninger kan trives og udvikles. Det er derfor glædeligt, at Vejen Kommune har planlagt at etablere nye kommunale byggegrunde i 2020.”

Lokalrådets planer for Læborg bliver der lejlighed til at høre meget mere om lørdag den 22. februar, når rådet inviterer til Borgerdag i forsamlingshuset. Her vil også repræsentanter fra Vejen Kommunes afdeling for teknik og miljø deltage for at orientere om det kommende lokalplansforslag.

Samme dag er Læborg Lokalråd vært ved både morgenmad og en frokost. På borgerdagen vil fire af Læborgs foreninger på skift også holde deres respektive årsmøder og generalforsamlinger.

Læborg hører til blandt Vejen Kommunes mindre landsbysamfund. Fra 2015 til 2018 steg indbyggertallet i Læborg lokalområde fra 674 til 686.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce