Annonce
Sydjylland

Efter langvarig efterforskning: Politiet dropper sag mod VUC Syds tidligere ledelse

VUC Syd blev i en årrække ledet af administrerende direktør Hans Jørgen Hansen, til venstre, og bestyrelsesformand H.P. Geil. Begge var politianmeldt, men politiet har nu droppet sagen. Arkivfoto: Jacob Schultz
Der bliver hverken rejst sigtelse eller tiltale mod blandt andre Haderslevs borgmester Hans Peter Geil (V) for hans rolle omkring VUC Syd. Det har politiet nu afgjort. Anmelder er skuffet.

Færdig: Der bliver ikke rejst hverken sigtelse eller tiltale mod den forhenværende topledelse på VUC Syd. Det har Syd- og Sønderjyllands Politi besluttet efter en langvarig efterforskning, der begyndte tilbage i september 2017. Her anmeldte den tidligere tillidsmand på VUC Syd, Jørgen Holstener Larsen, tre personer fra den tidligere ledelse for det, han betegnede som "økonomisk kriminalitet".

Det drejede sig om direktør Hans Jørgen Hansen, vicedirektør Hans Juhl og bestyrelsesformand Hans Peter Geil.

Efter at politiet havde afsluttet efterforskningen i december 2017, blev det i begyndelsen af 2018 bedt om at genoptage efterforskningen af Statsadvokaten.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) gav i marts 2018 skarp kritik af blandt andet VUC Syds brug af offentlige midler og mangelfulde faglige og pædagogiske kompetencer. Men selvom institutionen ifølge Stuk "i forhold til væsentlige punkter og i alvorlig grad" havde overtrådt lovgivningen, er det væsentligt at skelne mellem bestemmelser om, hvordan VUC Syd skal indrette sin daglige drift og så en eventuel overtrædelse af straffeloven, fremfår det af politiets afgørelse.

Annonce

Sagen kort

  • I september 2017 politianmeldte den tidligere tillidsrepræsentant Jørgen Holstener Larsen en række ledere for at have begået det, han betegnede som økonomisk kriminalitet.
  • Syd- og Sønderjyllands Politi valgte at stoppe efterforskningen i december 2017, da det ikke mente, der var grundlag for at rejse sigtelse.
  • 4. januar klagede Jørgen Holstener Larsen over politiets afgørelse til Statsadvokaten.
  • 2. februar 2018 besluttede Statsadvokaten, at politiet skulle indlede en efterforskning.

Skarp kritik

- Som udgangspunkt er sådanne bestemmelser ikke belagt med straf, idet den nærmere regulering og særligt sanktionering oftest sker gennem den almindelige forvaltning af blandt andet tilskud og ansættelsesforhold. Disse overtrædelser kan ikke danne grundlag for en straffesag og kan derfor som udgangspunkt ikke efterforskes af politiet, skriver politiets specialanklager, Henning Fuglsang Sørensen.

Jørgen Holstener Larsen havde blandt andet anmeldt den daværende direktør, Hans Jørgen Hansen, for - med VUC Syd-bestyrelsens opbakning - at give en byggeordre på 44,7 millioner skattekroner til en lokal entreprenør, som direktøren selv drev et privat ejendomsprojekt med. Hans Jørgen Hansen havde ikke orienteret bestyrelsen om sit samarbejde med entreprenøren.

Jørgen Holstener Larsen havde også anmeldt tidligere vicedirektør Hans Juhl for at have indgået sponsoraftale med en cykelklub VUC Syds midler, imens Hans Juhl sad i bestyrelsen for klubben. Hans Peter Geil blev anmeldt for blandt andet ikke at have handlet på Hans Jørgen Hansens påståede ulovligheder.

Bevis

Ifølge politiets afgørelse er der ikke "en formodning om, at der kan føres det til domfældelse nødvendige bevis for, at enkeltpersoner herved har påført VUC Syd et økonomisk tab".

Politiet har også efterforsket den anmeldelse, som Stuk indgav i juli 2018 af, at Hans Jørgen Hansen angiveligt havde købt kunst for 1,5 millioner kroner fra sin virksomhed, Galleri Tønder, til VUC's lokaler. Ifølge afgørelsen trådte Hans Jørgen Hansen først ind i ejerkredsen af galleriet, efter at han i juni 2017 havde valgt at fratræde stillingen ved VUC Syd.

Politiet påpeger, at der ikke ved afhøring af personer med relation til galleriet "er fremkommet oplysninger, som godtgør, at Hans Jørgen Hansen har haft indflydelse på dispositioner i galleriet eller opnået økonomisk vinding af dette." Ved gennemgang af cirka 2000 mails, der er sendt til eller fra personer med relation til galleriet, er der ifølge politiet ikke fundet oplysninger, der kan indikere et strafbart forhold.

Skuffet

Jørgen Holstener Larsen, der selv er tidligere efterforsker, er skuffet over sagens afslutning og mener ikke, at politiet ikke har været tilstrækkeligt grundige.

Han påpeger således, at han har angivet to personer med væsentlige oplysninger i sagen, som ikke er blevet afhørt. Jørgen Holstener Larsen havde meget gerne set, at der var blevet placeret et ansvar hos de daværende ledere.

- Nu er der flere hundrede ansatte, som har betalt prisen, fordi tingene kørte af sporet, siger han med henvisning til de mange fyrede ansatte fra flere sparerunder.

- Stuk har placeret et ansvar, men jeg mangler at få placeret et retslig ansvar. Det her rokker ved min retsfølelse, når der ikke kan placeres et ansvar hos de ansvarlige, siger Jørgen Holstener Larsen.

Grundlag

Borgmester i Haderslev Kommune Hans Peter Geil (V) glæder sig over afslutningen på sagen. Han oplyser, at han aldrig er blevet afhørt.

- Det har været to forfærdelige år at vente. Det giver mig en ro, siger Hans Peter Geil.

Henning Fulgsang Sørensen vil ikke kommentere detaljer i efterforskningen, herunder hvem der er blevet afhørt. Men afgørelsen afspejler grundliggende, at der ikke er fundet indikationer på, at nogen har fået økonomisk vinding ved deres handlinger.

- Det handler om, hvorvidt man har passet biksen på en måde, som er ulovlig, eller på en måde, som nogen opfatter som uhensigtsmæssigt. Det sidste er ikke vores opgave at vurdere. Hvis noget er ulovligt, er spørgsmålet så, om det også er strafbart. Her er der ikke noget, der indikerer, at nogen har fået penge, de ikke skulle have. Generelt ser vi, om der er nogen at holde ansvarlig for en mulig forbrydelse. I forhold til de involverede personer, var der ikke noget, som indikerede en forbrydelse, og så er der ingen grund til at lede efter en forbryder, siger Henning Fuglsang Sørensen.

Hans Juhl besvarede ikke avisens henvendelse mandag. Hans Jørgen Hansen har via sin advokat melddelt, at han ikke ønsker at udtale sig om forhold, der vedrører VUC Syd.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Udskriv en dosis sund fornuft i en fart

Udeblivelser er et regulært problem i sundsvæsenet. Fordi det er spild af de trængte velfærdsressourcer, når både højt specialiseret personale og dyrt udstyr må vente forgæves på en patient, der ikke dukker op på det afsatte tidspunkt. Derfor er det helt og aldeles håbløst, at et ufleksibelt system tidligere på året betød, at en succes på Kolding Sygehus måtte lægges i graven. Succesen var et forsøg, der gav patienter med en henvisning mulighed for selv at booke en tid til skanning fremfor blot at få stukket systemets tid ud. Forsøget fik antallet af udeblivelser til at falde fra i gennemsnit 14 om ugen til fire. Det viste sig nemlig, at fleksibiliteten betalte sig. At det for patienterne gjorde en forskel. Helt banalt i form af muligheden for at kunne booke en tid, som passede ind med øvrige gøremål. Og sikkert også i form af øget ansvarlighed. En tid, man selv har booket, er svær at udeblive fra. Et sådant forsøg skulle selvfølgelig ikke bare fortsætte, men bredes ud. Ikke bare til andre afdelinger på Kolding Sygehus, men på alle sygehuse. Skulle man tro. Men sundhedsloven er firkantet, og den foreskriver, at patienter skal have en konkret tid i hånden tre dage efter henvisningen. Altså levner loven ikke plads til patientens egen booking. Derfor døde forsøget. Trods et resultat, der uomtvisteligt var positivt for både patienter og sundhedsvæsen. Region Syddanmark skubber på for at få lov til at genoptage forsøget. Ros for det. Forsøget er i sin essens et eksempel på et sundhedsvæsen, der er til for borgerne og ikke det omvendte. Det bør derfor være en formsag for Sundheds- og Ældreministeriet at finde en gangbar vej gennem egne regler og bureaukrati, så patienterne igen kan tages med i planlægningen. Sundhedsloven sikrer vigtige patientrettigheder. Det er godt, og historien viser, at det er nødvendigt. Men det er et sygt sundhedsvæsen, der kvæler gode tiltag i et stift bureaukrati. Må sundhedsministeren reagere hurtigt: Der er brug for en dosis sund fornuft i en fart.

Esbjerg

Fødevarekontrol: For gammel frugt koster Brugsen i Bramming bøde på 30.000 kroner

Annonce