Annonce
Læserbrev

Politik. Ordentlighed har lidt et knæk

Læserbrev: Uanset borgmester Egon Fræhrs politisk erfarne svar i interview i JV om Billedskolen og mine kritiske spørgsmål, så er svarene tydeligt vigende, og jeg må sige, at den ordentlighed jeg normalt forbinder med Egon Fræhrs adfærd - den har lidt et meget stort knæk.

Egon Fræhrs forklaring om, at “Anni Grimm vil ikke Billedskolen” og “er det ikke den politiske retorik” - er simpelthen for letkøbt. For det første har jeg aldrig udtalt, at jeg ikke vil Billedskolen, og jeg er afgjort en fan af det smukke Vejen Kunstmuseum.

Jeg imidlertid ikke fan af et snedigt tilrettelagt forløb om en fondsdonation, der er helt og aldeles betinget af forhøjede driftsmidler, og et forløb, hvor politikerne presses til at tage stilling - men forholdes oplysning om de økonomiske konsekvenser. Derfor er det helt principielt for mig at rejse kritik og stille spørgsmål, så jeg klart viser, at jeg ikke vil være deltager i en skueproces, hvor det går ud på, at de kloge narrer de mindre kloge.

Det korte af det lange er - uanset Egon Fræhrs mange undvigemanøvrer - at byrådet naivt har godkendt en donation på fondens økonomiske betingelser, på et uholdbart (uoplyst) grundlag, hvor man listigt har undladt at fortælle byrådet om fondsmoms og relaterede udgifter, vel vidende at det kunne blive for stor en mundfuld at sluge, så den politiske opbakning kunne risikere at komme i fare.

Det er således ikke nødvendigvis målet, vi er uenige om, men midlerne, og ingen ved deres fulde fem kan for alvor tro på, som borgmesteren sagde i byrådet - at “det skal vi til at forhandle om” - vel vidende at fonden har givet sit tilsagn med betingelser, og enhver kompetent forhandler ved naturligvis, at forhandlingerne ikke begynder efter der er afgivet skriftligt betinget tilsagn.

I det hele taget, må det vel siges at være en totalt bagvendt fremgangsmåde, at man først binder byrådet og bagefter fortæller bid for bid, hvad konsekvenserne er. Det er en grov tilsnigelse, og en krænkelse af i hvertfald min intelligens og beslutningsret, som jeg ikke vil sidde overhørig.

Jeg vil vove den påstand, at ikke en af byrådspolitikerne havde kendskab til en ekstra udgift til fondsmoms på 875.000 kr., der skal betales af Vejen Kommune, akkurat ligesom de 700.000 kr. relateret til Kongeåstien krævede en ekstrabevilling, der kom bag på alle.

Jeg er imidlertid ikke så blåøjet, at jeg tror på, at “man” to gange i træk “glemmer”, at der skal betales fondsmoms. Skulle det mod forventning være tilfældet, så må blikket vendes mod embedsværket, som i givet fald må afgøre, om de vil stå på mål for politiske rævekager med de konsekvenser, det risikerer at indebære.

I stedet for redeligt at forelægge kendsgerninger og økonomiske konsekvenser for byrådet, så fremstår Vejen Kommune nu i en gråzone af inkompetence på en økonomisk glidebane fyldt med bortforklaringer, hvor politisk vilje til at skabe åbenhed om beslutningsgrundlaget er ikke eksisterende, og manglen på respekt om politisk uenighed sættes på en alvorlig prøve.

Hvor er det ærgerligt...

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce