Annonce
Nordtyskland

Politiker advarer mod økologisk katastrofe i Flensborg Fjord

Flensborg Fjord ligner en idyl. Men under vandoverfladen er forholdene dybt alvorlige. Arkivfoto: Palle Peter Skov.
Flensborg Fjord er i fare for at dø, men det er helt uigennemskueligt, hvad den slesvig-holsteske regering gør for at forhindre det, mener Christian Dirschauer, der er miljøpolitisk ordfører for det dansk-frisiske SSW.

FLENSBORG: I årevis er der kommet den ene skrækmelding efter den anden om Flensborg Fjords tilstand. Men hvad foretager delstatsregeringen sig egentlig? Det spørgsmål stiller Christian Dirschauer, der er medlem af landdagen for det dansk frisiske SSW og sit partis miljøpolitiske ordfører.

Han forlanger en rapport om forholdende i fjorden og de planlagte forholdsregler. Rapporten skal blandt andet beskrive situationen i fjorden mellem Flensborg By og Gelting Birk. Denne del af fjorden har i årevis været truet af økologisk kollaps.

- Overgødede marker har ikke kun belastet vores grundvand i betydelig grad. Gødningsstofferne løber også ned i fjorden, hvor de gør yderligere skade, understreger Christian Dirschauer i en pressemeddelelse.

Annonce


Overgødede marker har ikke kun belastet vores grundvand i betydelig grad. Gødningsstofferne løber også ned i fjorden, hvor de gør yderligere skade

Miljøpolitisk ordfører Christian Dirschauer, SSW.


Desuden har årelangt muslingefiskeri ført til, at fjordbunden slet og ret er død.

Danmark skal inddrages

- Det slesvig-holstenske miljøministeriums gødningsrapport for 2020 viser, at fjordvandets tilstand er betydeligt mere dramatisk end hidtil antaget. Vi må derfor gøre alt menneskeligt muligt for at forhindre, at fjordens økosystem bryder sammen. Eftersom problemet ikke gør holdt ved grænsen, skal vi også inddrage vores danske samarbejdspartnere, kræver Dirschauer.

Fjorden er cirka 30 kilometer lang fra fjordspidsen i Flensborg til udmundingen i Østersøen. Grænsen mellem Danmark og Tyskland forløber midt i farvandet. De to lande har derfor ikke kun fjorden, men også de miljømæssige problemer tilfælles.

Han mener, at det ikke er til at gennemskue, hvilke konkrete skridt delstatsregeringen planlægger for at redde Flensborg Fjord fra en miljømæssig katastrofe.

- Et par millioner i tilskud til landbruget rækker i hvert fald næppe til at få styr på den dramatiske situation, vurderer Christian Dirschauer.

Annonce

Kræver redegørelse

Han opfordrer nu delstatsregeringen til delstatens regering til at forelægge en detaljeret redegørelse for den aktuelle situation og planlagte skridt til forbedringer. Rapporten skal ligge klar til landdagens møderække i december, mener Dirschauer.

- Vi vil vurdere regeringskoalitionens indsats på baggrund af denne rapport og i givet fald kræve yderligere tiltag. Flensborg Fjord regnes jo i sidste ende som et af de mest sårbare områder i Østersøen, forklarer Christian Dirschauer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce