Annonce
Esbjerg

Politiker går imod planer om bade-mekka ved Esbjerg Strand

Byrådspolitiker og medlem af Plan & Miljøudvalget, Hans K. Sønderby (løsgænger) mener, det er penge ud ad vinduet at forsøge at skabe et badeområde ved Esbjerg Strand. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Et flertal i Plan & Miljøudvalget har besluttet at henvende sig til Miljøstyrelsen og indberette Esbjerg Strand som nyt badested i forbindelse med arbejdet med projekt Aqtiv Esbjerg Strand, der er Esbjerg Kommunes nyeste vision for et kæmpe vand-eksperimentarium med leg og ditto aktivitet. Men ét udvalgsmedlem siger nej.

Esbjerg Kommune: Inden længe vil et område ved Esbjerg Strand blive indberettet til Miljøstyrelsen som nyt badested i Esbjerg Kommune.

Det er resultatet af en flertalsafgørelse i Plan & Miljøudvalget forleden.

Esbjerg Kommune vil dog samtidig over for Miljøstyrelsen understrege, at der først åbnes for "vandaktiviteter med vandkontakt", når alle planlagte hygiejniske faciliteter er opført, og yderligere tiltag for at sikre vandkvaliteten fremadrettet er foretaget.

Annonce

Beslutningen i Plan & Miljøudvalget, som udvalgsmedlem og løsgænger Hans K. Sønderby stemte imod, er truffet i forbindelse med, at Esbjerg Kommune arbejder på et projekt, der har fået navnet Aqtiv Esbjerg Strand og som overordnet set er et slags vand-eksperimentarium til en pris af 16 millioner kroner.

Ikke som de andre

Om området kan anvendes til badning og badestrand afhænger af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at hoppe i vandet - Styrelsen for Patientsikkerheds generelle anbefaling er, at der ikke bades i en lystbådehavn på grund af forureningsrisiko, men ifølge Esbjerg Kommune adskiller Esbjerg Strand sig dog fra mange andre havne ved at være nyanlagt med optimale miljøforhold og med stor vandudskiftning på grund af tidevandet.

Esbjerg Kommune arbejder lige nu sammen med Spektrum Arkitekter og Lokale og Anlægsfonden om at anlægge et nyt vand- og aktivitetscenter ved det nye Esbjerg Strand. Det skal ligge i venstre øverste hjørne tæt ved domicilerne på Esbjerg Strand og inden for sluseporten. Foto: Spektrum Arkitekter.

Allerede inden Aqtiv Esbjerg Strand-projektet for alvor blev offentligt kendt, udtalte formanden for Plan & Miljøudvalget, folkeskolelærer Karen Sandrini (S), at hun ville foreslå anlæggelse af fremtidige badefaciliteter ved Esbjerg Strand, hvis badevandskvaliteten fortsatte de gode takter, der tegnede sig ved de hidtidige vandprøver og også viste tegn på bedring senere på året. Kort efter gik udvalgsmedlem Hans K. Sønderby (løsgænger) til angreb på "læreren" i et læserbrev og skrev blandt andet:

"Som tidligere driftsingeniør for rensningsanlæggene i Esbjerg under den store udbygning og en årrække derefter, finder jeg det problematisk, når udvalgsformanden kommer med den slags udtalelser..(...). Der er tale om tekniske/økonomiske forhold, som man mig bekendt ikke er uddannet i på et lærerseminarium. Nærområdet til en by af Esbjergs størrelse med byens eksisterende spildevandsanlæg vil ikke i dronning Margrethes eller kronprins Frederiks tid kunne bringes i en stabil badevandskvalitet", skrev han og fortsatte:

"Rensningsanlæggene blev i starten af 90’erne bygget efter de nyeste principper, der stadig er optimale. Sigtet med rensningen har aldrig været rettet mod at sikre badevand, men har alene været et biologisk sigte for liv i Ho Bugt. Dertil kommer en række overløbsbygværker i havneområdet, som er helt nødvendige i et fælleskloakeret spildevandsanlæg, som findes i indre by, medmindre man finder det acceptabelt at fylde kældre og lave arealer med regnvandsopblandet spildevand under stærke regnskyl....(...)...Karen Sandrini

skal således (...) undlade at stille borgerne

bademuligheder i nærområdet i udsigt, som hun ganske enkelt mangler de faglige forudsætninger for at kunne gøre".

Formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), glæder sig over, at der arbejdes seriøst på et bademekka ved Esbjerg Strand. Privatfoto.

Svadaen fra Hans K. Sønderby har imidlertid ikke haft en afskrækkende virkning på hverken embedsmændene eller Karen Sandrini:

- Ved store regnmængder og overløb fra rensningsanlæggene - eller hvis lystbådene tømmer spildevand ud i bassinet, hvad de naturligvis ikke må - kan det ske, at vandkvaliteten viser udsving i forkert retning, så der må indføres badeforbud i en periode, men sådan er det også alle andre steder i landet. Vi skal sørge for at informere og ellers have faciliteterne i orden, og så er jeg overbevist om, at vi får et område, der vil have en kæmpestor betydning for borgernes og turisternes færden og brug af det maritime område, siger Karen Sandrini og tilføjer, at det er under overvejelse at etablere en flydebro til vinterbaderne allerede i denne sæson.

Annonce

Overfladeafstrømning

Hans K. Sønderby, der understreger, at han hverken har noget imod, at folk har det sjovt eller bader, men han slår fast, at tingene må ses i et andet lys, når der knytter sig økonomi til projektet.

- Vi svømmer jo ikke just i penge på disse kanter, og hvis beslutningerne bygger på nogle vandprøver, der er øjebliksbilleder, kan man komme til at smide betydelige beløb ud med badevandet. Selv om jeg i dag sidder som politiker i udvalget, kan jeg ikke frigøre mig fra den viden, jeg erhvervede mig gennem en årrække, siger Hans K. Sønderby.

Han mener, at man med Aqtiv Esbjerg Strand bør koncentrere sig om områder, der kan betegnes som ved vandet, vandet og ikke i vandet.

- Tænk bare på den overfladeafstrømning, der kommer fra en by af Esbjergs størrelse - det havner næsten alt sammen i dette nærområde, siger han.

Sagen kort

Plan & Miljøudvalget har drøftet badevandskvalitet, fordi der lige nu arbejdes på højtryk med et projekt, der er døbt Aqtiv Esbjerg Stand, og hvor visionen er - sideløbende med udviklingen af det maritime center på havneøen, hvortil der også er knyttet en lystbådehavn  - at skabe  et lege- og aktivitetsområde i vandet med tre overordnede aktiviteter, der er navngivet ”badetøj”, ”bræt” og ”båd”, og dermed åbne for alternative, eksperimenterende nye aktiviteter og træningsmuligheder.

Men vandaktiviteter, hvor der er kontakt med vandet, kræver en vis badevandskvalitet, og det vil Esbjerg Kommune sikre ved eksempelvis håndtering af regn- og spildevand fra området. Kun ved meget store regnmængder forventes det, at der skal varsles om forringet vandkvalitet, mener Teknik & Miljø.

Derudover skal det sikres, at håndtering af spildevand og affald fra lystbådene sker korrekt. Der er planlagt faciliteter i det Maritime Center med toiletter, badeforhold og køkken, så brug af toiletter og madlavning på bådene mindskes. Der vil desuden blive optimale forhold til at kunne aflevere spildevand fra bådene.

Endvidere vil det være væsentligt for vandkvaliteten, at sejlere, andre brugere og gæster informeres om vigtigheden af at holde vand og omgivelser rene, og at de også overtales til at gøre det.

Der er taget en række prøver ved Esbjerg Strand i perioden april til september 2020. Statistisk svarer tallene til, at der for en badestrand kan opnås klassifikationen ”Udmærket Kvalitet”. Ved en ud af 16 prøvedage viste prøverne tegn på, at der kan være et problem med spildevandsudslip fra lystbådene.

Annonce
Esbjerg For abonnenter

Politikere kaster redningskrans: Headspace er tæt på redning

Danmark

Tirsdagens coronatal: 457 nye smittetilfælde - seks døde

Annonce
Annonce
Annonce
Varde

Sådan løser hotelpar på 70 år mangel på arbejdskraft: Den nye stuepige er folkepensionist

Erhverv For abonnenter

Fødevarestyrelsens besøg lukker landevejskro: Fandt bidemærker i cherrytomater og muse-ekskrementer i både køkken og barområde

Esbjerg

50-årig kvinde fundet skyldig i knivdrab: Idømt 12 års fængsel

Esbjerg

Politiet efterlyser mand: Blev muligvis udsat for gaderøveri

Haderslev

Politiet leder efter 55-årig mand: Betegnes som uligevægtig og kan være udadreagerende

Varde For abonnenter

Skovejer rystet: Skovsvin slipper for straf, da han er tidligere dømt

Erhverv For abonnenter

Kro på lille ø har været til salg i 140 dage: Venter på den rette køber

Kolding

Tre unge mænd i retten for grov voldtægt: Tiltalt for at true kvinde med drab, voldtage hende på skift og dele videoer af overgreb

Esbjerg

Mormor advarer om trend på TikTok: Barnebarn svært forbrændt af stikflamme fra brandfarlig leg med spraydåse

Haderslev

Ryster på hovedet: Stopklods for naturnationalpark blev sat i alt for hurtigt

Navne For abonnenter

Tidligere Ford-forhandler fik sparket: Så begyndte han at lege med værdipapirer og investere i virksomheder

Aabenraa For abonnenter

Bodegaen fylder snart 50 år: Nu bliver den genåbnet af far og søn

Annonce