Annonce
Esbjerg

Politiker: Kommunen tager for let på sag om lav-radioaktivt affald

Enhedslistens Sarah Nørris, Esbjerg Byråd, er bestemt ikke tilfreds med sagen om det såkaldte Norm-affald i Vesterhavsgade. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Enhedslistens Sarah Nørris, der er uddannet radiograf, finder den kommunale forvaltnings sammenligning af lav-radioaktivt affald fra Nordsøen med røntgenundersøgelser hos tandlægen helt hen i vejret. Hun stiller nu spørgsmål til sagen.

Esbjerg Kommune tager alt for let på anmeldelsen om et kommende dekontamineringsanlæg til lavradioaktivt affald, det såkaldte Norm-affald, i Vesterhavsgade 56 - tæt på bymæssig bebyggelse.

Det mener Enhedslistens byrådsmedlem, Sarah Nørris, der finder den kommunale Teknik & Miljø-forvaltnings sammenligning med en røntgenundersøgelse hos tandlægen helt hen i vejret.

Forhistorien er den, at Plan & Miljøudvalget på sit møde forleden behandlede en såkaldt anmeldelse fra Ocean Team Scandinavia A/S, der ønsker at etablere et såkaldt dekontamineringsanlæg til rensning og håndtering af lavradioaktive emner. Norm-affaldet er radioaktivt materiale, som er et naturligt forekommende biprodukt ved blandt andet olieindvinding og gasproduktion i Nordsøen, og det stammer fra udfældninger på indersiden af rørsystemer på platformene. Det er Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), der er myndighed på området, og fra den kant har man godkendt anlæggets placering i Vesterhavsgade, indretning og drift, samt erklæret, at anlægget vil kunne drives "uden at afstedkomme risiko for dels menneskers sundhed, dels forurening og gener, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed".

Teknik & Miljø på Esbjerg Kommune har samtidig vurderet, at anlægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og VVM-tilladelse, og at projektet ikke vil betyde en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Forvaltningen slår samtidig fast, at radioaktiviteten fra Norm-materiale er meget lav - eksempelvis giver en røntgenundersøgelse hos tandlægen en cirka 10 gange større stråledosis.

Sagen kort


  • Ifølge Esbjerg Kommunes sagsfremstilling til politikerne vil selve Norm-rensefaciliteterne blive etableret i en lukket container, der er indrettet og konstrueret til formålet. Der bliver etableret en sluse før indgangen til rensecontaineren.
  • I henhold til krav fra Sundhedsstyrelsens, Strålebeskyttelse (SIS) skal Norm-affald og emner til rensning opbevares i lukkede containere på indhegnet område, sikret mod tyveri, hærværk, brand, oversvømmelse og lignende miljømæssige påvirkninger. Norm-affaldet opbevares, indtil det afhentes af den kunde, der har bestilt rensningen. Der forventes opstillet to-tre containere, men det kan variere.
Annonce

Forskel på stråler

Men det er at tage alt for let på det, mener Sarah Nørris, der er uddannet radiograf:

- Jeg har arbejdet med røntgenstråler i over 10 år, og der indgår en del fysik i sådan en uddannelse, blandt andet forskellen på radioaktivitet og røntgenstråling. Jeg synes, sammenligningen med et tandlægebesøg er ret grotesk, for røntgenstråling stopper, når du slipper knappen og har taget røntgenbilledet, ligesom røntgenstråling ikke bliver i kroppen. Men det gør radioaktiv stråling til gengæld, selv om det ikke nødvendigvis er skadeligt, hvis der kun er tale om, at man kortvarigt bliver udsat for en lav dosis. Jeg er bestemt ikke enig med forvaltningen i, at der ikke bør foretages en miljøvurdering til, siger Sarah Nørris, der nu vil tage sagen op med formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).

Plan & Miljøudvalget udsatte sagen på sit seneste møde, fordi politikerne gerne vil have mere præcise informationer om den helt nøjagtige placering af anlægget på virksomhedens areal, ligesom udvalgsmedlemmerne også gerne ville vide, hvor affaldet til syvende og sidst ender henne.

Ocean Team vil maksimalt kunne opbevare 200 kilo per kunde og højest i op til seks måneder - herefter skal kunden overtage ansvaret for det.

Annonce

Hvor skal det hen

- Jeg vil også gerne vide, hvor det ender henne - jeg synes, det er skræmmende, at der ikke er informationer om det. Jeg mener, der bør være to-tre depoter i Danmark - uden for bymæssig bebyggelse - og det er noget, staten bør tage sig af. Men det lader åbenbart vente på sig med en løsning, siger Sarah Nørris med henvisning til, at borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har rykket regeringen for at finde en løsning på, hvad der mere permanent skal ske med 450 ton Norm-affald fra Nordsøen, der er midlertidigt oplagret i Måde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Regeringen vil tvinge tyske præster til at oversætte deres prædikener: - Det ville være en disrespekt uden lige

Annonce