Annonce
Danmark

Politikere: Det har ikke været kønt

Hans Christian Schmidt, Venstre, er meget kritisk over for den måde, som især Energinet har kommunikeret om den kommende højspændingsforbindelse på. Arkivfoto
Blandt politikere i Folketinget er der enighed om, at forløbet med placering af elmaster i Jylland har været alt andet end heldigt.

Høring: På tværs af partiskel var energipolitikere fra Folketinget enige om, at hele sagen om opstilling af master i Jylland eller eventuel kabellægning er håndteret meget dårligt. Befolkningen er i forløbet blevet stillet i udsigt, at 35 meter høje master kunne blive erstattet af kabler gravet i jorden, uden at det havde noget hold i virkeligheden, lød det samstemmende.

- Sjældent, og jeg har så kun 25 års erfaring i politik, har jeg oplevet noget kommunikeret så elendigt, lød det fra Venstres Hans Christian Schmidt, der under høringen bebudede adskillige opklarende spørgsmål til ministeren i den kommende tid.

Enhedslistens Henning Hyllested følte sig på den ene side nok overbevist om, at det med den nuværende teknologi og den givne tidsramme ikke kan lade sig gøre at grave mere end 15 procent af forbindelse ned, men stillede til gengæld spørgsmål til, om tidsrammen skulle være så faststøbt i beton, som den ser ud til at være. Her hedder det, at forbindelsen fra grænsen til Holstebro skal være klar i 2023.

- Hele det her hastværk er jo betinget af Viking Link (forbindelse til England, red.), men jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det nu er så nødvendigt med lige den tidsramme? Kunne den ikke vente til eksempelvis 2030, lød spørgsmålet fra Hyllested.

Tanken bag var så, at kan man vente nogle år, kan der måske opfindes ny teknologi, der kan gøre det muligt at grave endnu mere end 15 procent af forbindelsen ned.

Hertil lød svaret fra den administrerende direktør i Energinet Henrik Riis, at Viking Link selvfølgelig betyder noget for tidsplanen, og at 426 millioner kroner af en samlet udgift på 1,8 milliarder kroner faktisk betales af Viking Link.

- Men det er altså også for at sikre kapacitet nok til udbygningen af vedvarende energi, ligesom det er nødvendigt at kunne transportere energi i nord-sydlig retning internt i Danmark. Der er allerede i dag så meget vedvarende energi i nettet, at det ikke er en mulighed at vente til 2030, sagde Henrik Riis.

Socialdemokratiets Anders Kronborg hæftede sig især ved et forslag fra en ekspert om, at strækningerne med master i højere grad end i den foreløbige linjeføring kan tilpasses individuelt, så den generer færre, men til gengæld kommer til gå i mere zig-zag-kurs.

- Det er jo blevet fremført på adskillige borgermøder, om man ikke kunne føre linjen mere fleksibelt, så det kunne da bestemt være en løsning. Fremadrettet skal man indrette den her slags planer meget anderledes. Der skal være langt mere gennemsigtighed, for Energinet har jo i en lang periode simpelthen hemmeligholdt linjeføringen. Jeg har stadig en række ubesvarede spørgsmål i sagen, lød det fra Anders Kronborg.

Fra Energinets direktør lød svaret til dette forslag, at man allerede i dag prøver at tage individuelle hensyn.

- Men samtidig sørger vi også for, at den ny elforbindelse, hvor det er muligt, følger samme linjeføring som den allerede eksisterende, og det er jo for ikke at genere flere nye lodsejere end højst nødvendigt, sagde Henrik Riis.

Annonce
Henning Hyllested fra Enhedslisten stillede ved høringen i Landstingssalen på Christiansborg spørgsmål til, om man ved at give lidt længere tid kunne få mere af højspændingsforbindelsen gravet ned. Foto: Chresten Bergh
Anders Kronborg (S) har stadig en række spørgsmål i sagen om højspændingsforbindelsen mellem Holstebro og den dansk-tyske grænse. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Esbjergs børn bliver elektriske

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce