Annonce
Esbjerg

Politikere er åbne for fælles aktiviteter på plejehjem

Olfert Krogh, formand for Sundhed- & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune ser gerne forsøget med at samtænke aktiviteter for hjemmeboende og plejehjemsbeboere bredt ud til alle plejehjem, hvor rammerne tillader det. Arkivfoto: JV
Som et forsøg har man på Margrethegården i Ribe lavet fælles aktiviteter for plejehjemsbeboere og brugere af daghjemmet. Den første status på forsøget viser, at der er stor forskel på, hvad deltagerne kan rent fysisk, men nogle ting fungerer rigtig godt.
Annonce

Esbjerg Kommune: Med udgangspunkt i Hanna Helth Jensens situation på Østerbycentret i Esbjerg, hvor den 81-årige kvinde efter at være blevet beboer på plejehjemmet ikke længere kunne få lov at deltage fuldt ud i aktiviteter på daghjemmet, satte politikerne gang i et forsøg på Margrethegården i Ribe.

Her ville man forsøge at samtænke aktiviteter for plejehjemmets beboere og de borgere, der var visiteret til aktiviteter på daghjemmet.

Forsøget blev sat i gang, og nu har politikerne i Sundhed- & Omsorgsudvalget på det seneste fået den første status på forsøget fra en repræsentant fra Margrethegården.

Og der er tale om både gode og mindre gode erfaringer, fortæller udvalgsformand Olfert Krogh (DF):

- Man kan konstatere, at der er stor forskel på, hvad borgerne kan rent fysisk. De fysiske aktiviteter som dans og gymnastik er for svære for de fleste plejehjemsbeboere, mens andre aktiviteter af mindre fysisk karakter går rigtig fint. Her kan både daghjemsbrugere og plejehjemsbeboere være med, fortæller Olfert Krogh.

Undersøgelsen

Brugertilfredshedsundersøgelsen af aktiviteter blandt beboere på plejehjem i Esbjerg Kommune er blevet gennemført efter ønske fra politikerne i Sundhed- & Omsorgsudvalget.

Indsamling af svar er sket på 6 forskellige plejehjem, hvor i alt 18 beboere er blevet interviewet.

Plejehjemmene er fordelt over hele kommunen, og de adspurgte beboere er mellem 67 og 98 år.

Alle adspurgte var dårligt gående og skulle have hjælp til at komme rundt ved hjælp af enten kørestol eller rollator.

Annonce

Forsøget fortsættes

Han og resten af politikerne i udvalget har besluttet at fortsætte forsøget i Ribe for at gøre sig flere erfaringer.

- Aktiviteter på daghjem er i dag som udgangspunkt kun for hjemmeboende, der er blevet visiteret til tilbuddet. Men vi vil gerne tilgodese den enkelte borgers behov og ønsker mest muligt, og derfor har vi valgt at se nærmere på hele området med aktiviteter. Jeg håber, at vi kan blive klogere af forsøget med at samkøre aktiviteter for de to grupper på Margrethegården og finde ud af, hvilke ting, der fungerer, og hvilke der ikke gør. Det, der fungerer, vil vi efterfølgende gerne udbrede til andre plejehjem, hvor rammerne er til det. Men man skal også holde sig for øje, at der er stor forskel på de forskellige plejehjem, for eksempel de fysiske rammer, og der er også stor forskel på beboerne på de forskellige plejehjem. Der er ingen tvivl om, at de borgere, der i dag kommer på plejehjem, er dårligere end tidligere, og det afspejler sig i et eller andet omfang også i aktiviteterne, siger Olfert Krogh.

Annonce

Nusse på ryggen

Formanden for Ældre Sagen i Esbjerg, Hanne Meyer, er ikke overrasket over den første status på forsøget med at samkøre aktiviteter for plejehjemsbeboere og brugere af daghjemmet på Margrethegården i Ribe.

- Nej, det er jeg sådan set ikke. Det er forventeligt, at nogle plejehjemsbeboere kan have svært ved de aktiviteter, der kræver noget rent fysisk. Jeg er glad for, at man har åbnet op for forsøget her, og jeg synes, det er vigtigt også at have fokus på det sociale element. Bare det at være sammen med hinanden betyder noget. Aktiviteter kan altså også godt være at sidde og snakke sammen, lytte til hinandens historier, holde i hånden, give et kram og et knus eller nusse lidt på ryggen, siger Hanne Meyer.

Annonce
Annonce
Sønderjyske Fodbold For abonnenter

SønderjyskE går fri af nedrykning: Nu kan festen begynde

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Antons hus kan du få for 100.000 kroner

Annonce