Annonce
Esbjerg

Politikere erkender for få aktiviteter på plejehjem

Tjæreborg Ældrecenter er et af de plejehjem i kommunen, der er certificeret som senioridrætscenter, og hvor der er flere aktiviteter for beboerne end andre steder. Arkivfoto Martin Ravn

Der skal mere aktivitet til for beboerne på plejehjemmene i Esbjerg Kommune. Det er der politisk enighed om, og nu skal Margrethegården i Ribe være forsøgssted for en samtænkning af aktiviteter for hjemmeboende og plejehjemsbeboere.

Esbjerg Kommune: Plejehjemsbeboere og hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på daghjem, skal fremover i langt højere grad være fælles om aktiviteter.

Det er politikerne i Esbjerg Kommunes Sundheds & Omsorgsudvalg enige om, og der bliver gjort noget med det samme.

- Vi sætter gang i et forsøg på Margrethegården i Ribe, hvor vi blander plejehjemsbeboere og hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på daghjem, og prøver at samtænke aktiviteterne. Vi følger forsøget nøje, og hvis det går godt, og det giver mening, så er det intentionen også at rulle det ud på de plejehjem, hvor de fysiske rammer er til det, siger udvalgsformand Olfert Krogh (DF).

Beslutningen blev taget på det seneste udvalgsmøde, hvor dagtilbud og aktiviteter på plejehjem var på dagsordenen. Det var de på baggrund af sagen om den demente Hanna Helt Jensen, der som beboer på Østerbycentret er blevet nægtet fuld adgang til aktiviteterne på daghjemmet, hvor hun ellers er kommet gennem seks år.

Annonce

Dagtilbud

Esbjerg Kommune råder over syv plejehjem, der tilsammen har 245 dagtilbudspladser.Hedelund har med 56 pladser flest, mens Landlyst i Tarp med 12 har færrest.

Dagtilbud er for hjemmeboende borgere, og man skal visiteres til en plads på daghjem.

Esbjerg Kommune har en årlig udgift på godt 12 millioner kroner til de 245 dagtilbudspladser.

Afhængige af frivillige

Det fik kommunen til at igangsætte en analyse over aktiviteter på plejehjemmene, og den analyse er nu klar.

Den fortæller blandt andet, at der er 245 visiterede pladser i dagtilbud på syv plejehjem i kommunen, og at der for tiden ikke er venteliste til pladserne.

Analysen beskriver også, hvilke aktiviteter, der findes for de faste beboere på plejehjem.

Der nævnes blandt andet aktiviteter, der følger årstider, mærkedage og højtider, skæve indslag som international pandekagedag, international bacondag og international isdag, rickshawcykling, babybesøg og klippekortordningen, der giver den enkelte beboer en halv times individuel hjælp hver uge med mulighed for at spare tre timer op på seks uger. Dertil kommer erindringsdans, senioridrætscertificering med mere.

Fælles for en stor del af aktiviteterne er, at det er frivillige, der står for dem, ellers er det øremærkede midler fra staten, der bliver brugt.

- Vi har stor glæde af de frivillige hænder på plejehjemmene. Uden dem var der mange ting, der ikke var mulige erkender Olfert Krogh.

For få aktiviteter

Mens udvalgsformanden ikke direkte vil sige det, så er det socialdemokratiske udvalgsmedlem Ulla Koman-Mejer mere klar i mælet:

- Vi var alle enige om, at der simpelthen sker for lidt for de fastboende på plejehjemmene. Det er første gang, det er blevet sagt direkte. På den baggrund synes jeg, det er rigtig fint, at vi begynder at tænke på nye løsninger. Det er vigtigt, at vi ikke river tæppet helt væk under nye beboere på plejehjem. Hvis de i forvejen er vant til at komme på daghjemmet, og der er plads til det, så giver det fin mening at lade dem deltage i aktiviteterne dér. Det kan også gå den anden vej, så hjemmeboende kan have lyst til at deltage i plejehjemmets aktiviteter for stedets beboere, det kan være forskelligt fra plejehjem til plejehjem, og det ser vi gerne. Jeg er glad for, at vi i udvalget er enige i denne sag og bestræber os på at finde individuelle løsninger, siger Ulla Koman-Mejer.

På Østerbycentret sidder 80-årige Hanna Helth Jensen stadig og er ked af, at hun ikke må deltage fuldt ud i aktiviteterne på daghjemmet, og det ændrer politikernes erkendelse ikke på.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce