Annonce
Esbjerg

Politikere klar med rettelak til ghetto-planer

Foruden nedrivninger står en del af de øvrige boligblokke langs Stengårdsvej til at blive omdannet til ungdoms- og ældreboliger. Arkivfoto.
Politikerne i Esbjerg er ikke parate til at sløjfe det boligsociale arbejde, Bydelsprojekt 3i1, på Stengårdsvej og erstatte det med et sekretariat, sådan som ghettoplanerne lægger op til.

Esbjerg Kommune: Politikerne i Esbjerg er ikke umiddelbart indstillet på at eliminere et årelangt boligsocialt arbejde på Stengårdsvej i form af bydelsprojekt 3i1 og erstatte det med et sekretariat med chef og procesledere, sådan som der er lagt op til i de to fremtidsplaner for Esbjergs såkaldt hårde ghetto, der lige nu er til behandling i de forskellige, politiske udvalg.

Det siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der i lighed med en række andre politikere lægger op til redaktionelle ændringer i de to planer - den lovpligtige udviklingsplan og den strategiske udviklingsplan - som økonomiudvalg og byråd senere skal forholde sig til.

- Der er nogle ting i planerne, som vi fra politisk side mener er mindre heldige. Nogle afsnit i planerne lægger op til, at vi reelt set dropper den boligsociale indsats i form af bydelsprojekt 3i1 og i stedet opretter en form for sekretariat for pengene, forklarer Jesper Frost Rasmussen.

Annonce

Planerne

  • Den i planerne foreslåede nedlæggelse af 3i1 har rent praktisk betydet, at SFs gruppeformand og udvalgsformand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, har været inhabil i den politiske behandling af sagen, fordi hun i det civile liv er ansat i bydelsprojektet.
  • Den lovpligtige og den strategiske plan afventer - efter at være blevet behandlet i alle politiske udvalg - godkendelse i dels Esbjerg Byråd, dels hos boligforeningen Ungdomsbo og i sidste ende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den strategiske udviklingsplan - den samlede strategi for fremtidens Stengårdsvej - skal først i offentlig høring.
  • Ghettoområdet Stengårdsvej omfatter Ungdomsbos afdeling 8, 13 og 14 med i alt 579 lejemål, der alle er klassificeret som almene familieboliger. Ifølge ghettoplanen skal andelen af almene familieboliger nedbringes til under 40 procent inden 2030. Det betyder, at der er markante ændringer på tapetet. For at bringe andelen af familieboliger ned planlægger man blandt andet at jævne 20 procent af boligerne i ghettoområdet med jorden.

Ikke dækkende

Netop de pågældende afsnit i planerne har skabt betydeligt røre rent politisk på de indre linjer i Esbjerg Byråd. Flere politikere føler, at det rådgivningsfirma, der har udarbejdet de to planer, som lige nu er på vej gennem alle byrådets politiske udvalg, ikke har haft nok kendskab til de faktiske forhold.

For nok er det boligforeningen Ungdomsbo, der står for lejeboligerne på Stengårdsvej, som med ghetto-lovens vedtagelse i Folketinget sidste år skal undergå store forandringer i beboersammensætning og fysisk udseende. Men bydelsprojekt 3i1 er for det første ikke alene forankret i Ungdomsbo - boligforeningerne B32, Fremad, EAB i Esbjerg er også med - for det andet arbejder bydelsprojektets medarbejdere ikke blot på Stengårdsvej, men også i både Kvaglund, Østerbyen, Skoleparken og Lykkegårdsparken.

Forsinkelse

Den lovpligtige udviklingsplan for Stengårdsvej, der skal indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. juni, skulle have været behandlet på byrådets møde den 20. maj, men det kan ikke nås nu, siger Jesper Frost Rasmussen.

- Vi ønsker ikke at eliminere bydelsprojektet - det kan meget vel være, at 3i1 skal fortsætte helt uantastet, og vi er i al fald ikke klar til at låse os fast på, hvordan vi i fremtiden skal gribe det an, sådan som planerne dikterer i deres nuværende form. Når den lovpligtige plan først er sendt ind, fanger bordet. Så som landet ligger nu, kan vi ikke nå at byrådsbehandle den lovpligtige udviklingsplan, inden fristen for indsendelse til styrelsen. I stedet vil økonomiudvalget behandle den på mødet den 27. maj, og herefter vil planen kunne indsendes inden fristens udløb og inden byrådsbehandling den 3. juni, siger Frost Rasmussen.

Den strategiske udviklingsplan for Stengårdsvej bliver også forsinket, den vil formentlig først komme i høring til august.

- Også den har behov for en tur igennem maskinen, så det klart fremgår, hvad der allerede er i gang, og hvad der er på tegnebrættet. Den strategiske udviklingsplan er jo et idékatalog, hvor alle med interesse i området skal involveres i hele forandringsprocessen, siger borgmesteren.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce