Annonce
Tønder

Politikere kræver el-ledning i jorden øst for Tønder

Det rosafarvede område ned gennem Tønder Kommune, er den korridor/tracé, som Energinet har udpeget til 400 kV-ledningen. De to skraverede områder, er de to delstrækninger, hvor Tønder Kommune kræver en jordlægning af el-forbindelsen. Højeste prioritet har kabellægningen fra Emmerske ned til landegrænsen. Skitse: Tønder Kommune
Som udgangspunkt skal så meget af den kommende 400 kV-elforbindelse graves ned, lyder kravet fra Tønder Kommune. Men hvis der skal vælges mellem kabellægning i udsatte naturområder eller udsatte beboelsesområder, så er fokus på kommunens borgere, siger borgmester Henrik Frandsen.

TØNDER: Udgangspunktet og kravet er, at så meget af den kommende 400 kV elforbindelse ned gennem Tønder, skal graves ned. Men to strækninger, henholdsvis fra Løgumklostervej nord for Bredebro til Adelvadvej øst for Tyvse (delstrækning A) gennem naturområdet Sølsted Mose, samt fra Emmerskevej nord for Store Emmerske til den dansk tyske grænse (delstrækning B) tæt på bebyggelse, har ekstra stor bevågenhed.

- Begge strækninger har samme prioritet, og det er som udgangspunkt vores minimumskrav om jordkabellægning, sagde formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), forleden til JydskeVestkysten.

Borgmester Henrik Frandsen og de øvrige seks medlemmer af kommunens økonomiudvalg, er mere klare i mælet.

- Når vi skal vælge mellem udsatte naturområder og udsatte beboelsesområder, bør hensynet til menneskene veje tungest. Jeg er mere optaget af mine borgere end af mine løvfrøer, siger borgmester Henrik Frandsen, med henvisning til, at delstrækning B har Tønders øverste prioritet.

Annonce

Sagen

Energinet planlægger etablering af en 400 kilovolt højspændings-luftledning mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup videre til Ribe og ned til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse.

Det drejer sig om cirka 500 master med en højde af omkring 35 meter.

Sidste efterår offentliggjorde Energinet en rapport, der konkluderer, at der maksimalt kan nedgraves i alt 26 km højspænding på den 170 km lange strækning.

Den rapport er netop nu ved at blive trykprøvet af eksterne eksperter.

Energinet forventer at kunne offentliggøre en egentlig linjeføring i efteråret.

Tæt på

Udspillet og anbefalingen om jordkabellægning er formuleret i udkastet til et svar til Energinet, som kommunalbestyrelsen har på dagsorden torsdag aften.

Når de nævnte to delstrækninger har ekstra stor bevågenhed i Tønder, skyldes det både hensyn til natur- og landskabsværdier (delstrækning A), samt hensyn til beboelse (delstrækning B), hvor landsbyer som Sæd, Lydersholm, samt Lille og Store Emmerske, jævnfør det indtil videre tilgængelige materiale fra Energinet, risikerer at komme meget tæt på masterne.

På grænsen

Et andet argument for kabellægning ned til landegrænsen, har Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen, der ligeledes sidder i økonomiudvalget, bragt i spil.

- Meningen med strømmotorvejen er at bryde grænser - forsyningsgrænser. Derfor ville det også være træls, at to vidt forskellige mastekonstruktioner skulle mødes på landegrænsen, og dermed også markere forskellighed, har han tidligere påpeget.

Desuden er der i følge Jørgen Popp Petersen lagt op til kabellægning af el-forbindelse fra Tyskland op til grænsen, idet miljørestriktioner reelt umuliggør master omkring Süderlügum.

Formanden for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, Tønder, siger, at han anbefaler kabellægning af el-forbindelse i og omkring Sølsted Mose. Fugleværnsfonden er den største lodsejer i mosen. Kravet om kabellægning begrunder han blandt andet med store forekomster af fuglearter som svaner, gæs og traner, der generelt har svært ved at se luftledninger og dermed har stor risiko for at kollidere med luftledninger.

Det er master som disse, der skal bære den planlagte 400 kV-elforbindelse fra Endrup til landegrænsen på de strækninger, hvor kablerne ikke graves ned i jorden. Foto: Energinet
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Drop skattemur for virksomheder

Skatteminister Morten Bødskov (S) pønser på at indføre en skat på, at virksomhedsejere overdrager aktierne i deres selskaber til en erhvervsdrivende fond - ofte i stedet for et traditionelt generationsskifte. Og det kan med det samme slås fast, at det er en ualmindelig dårlig idé. I Danmark har vi en mangeårig tradition for netop at drive selskaber i disse fondskonstruktioner, hvor aktierne fra ejerens holdingselskab skattefrit overdrages til en nystiftet erhvervsdrivende fond, og selskaber som Danfoss, A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk, Lundbeck, Carlsberg og Grundfos drives netop efter denne model. Det er aldeles uvist, hvad der foregår i skatteministeriet, for forslaget er en del af udspil, der netop skulle lokke flere virksomhedsejere til at overdrage deres livsværk til erhvervsdrivende fonde, og det skorter heller ikke på eksperter, der slår fast, at vedtages Bødskovs forslag, bliver der ikke oprettet flere af den slags ejerkonstruktioner. Til Børsen siger indehaveren af Linak Bent Jensen, at han i en tid har overvejet at overdrage sine aktier til netop en erhvervsdrivende fond, men vedtages dette forslag, sker det helt sikkert ikke. De erhvervsdrivende fonde har vist sig anvendelige i Danmark, hvor mange selskaber konkurrerer globalt. Drives virksomheden gennem en erhvervsdrivende fond, sikrer man sig eksempelvis mod at blive købt af kapitalfonde og andre kortsigtede interesser. Man kan også sikre, at hovedsæder og dermed arbejdspladser bliver i Danmark, og det har mange virksomhedsejere interesser i. Så store, at de donerer hele eller dele af deres familieformuer uden at få en krone for det. Således har eksempelvis stifteren af Blue Water Shipping i Esbjerg, Kurt Skov, for ikke så lang tid siden givet 75 procent af aktierne i sit livsværk til en erhvervsdrivende fond, hvilket sikrer, at virksomhedens hovedsæde skal ligge i Esbjerg samt at virksomheden ikke kan blive opkøbt. Vi må håbe, at et erhvervsvenligt flertal i Folketinget får retvist skatteministeren.

Danmark

Anden brøler fra myndighederne: Derfor må udskældt omskæringlæge fortsætte

Annonce