Annonce
Esbjerg

Politikere kridter banen op forud for svære forhandlinger: Her er noget af det, de vil have med i budgettet

Esbjerg byråd har 31 medlemmer. Foto: Jacob Schultz
Ordførerne for ni partier og politiske lister i Esbjerg Byråd indledte den kommende dyst om pengene i Esbjerg Kommunes husholdningsbudget med at fortælle, hvad de hver især ser som de vigtigste ønsker. Her kan du læse et lille udpluk af talerne.

Esbjerg Kommune: Grundlaget for årets budgetforhandlinger i Esbjerg Kommune er anderledes, end det plejer.

Tidligere har direktionen udarbejdet et såkaldt Budget-i-Balance, men sådan er det ikke i år. I stedet danner tre kataloger basen for forhandlingerne: Politikerne får et mulighedskatalog og et sparekatalog samt et katalog med eksterne ansøgninger om penge.

Politikerne kan også byde ind med nye forslag, så længe de er opmærksomme på, at hvis der skal bruges mange penge på nye initiativer, skal de finde dem på et andet område.

Annonce

Det skyldes ikke, at Esbjerg Kommunes økonomi er dårlig, men at S-regeringen har fastsat et nationalt loft over, hvor meget udgifterne ude i kommunerne må stige.

Her er et lille udpluk af, hvad de ni forskellige partiers og politiske listers forhandlere sagde i byrådssalen mandag aften som optakt til de kommende forhandlinger.

1 Dansk Folkeparti

1 Dansk Folkepartis gruppeformand, Olfert Krog. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Olfert Krog (DF):

- KL har netop informeret landets borgmestre om den alvorlige situation kommunerne står i forud for budgetlægningen. Situationen er ikke til mange nye investeringer, men vi har dog følgende ønsker:  At der oprettes flere pladser på Esehuset for demens-ramte borgere med udad-reagerende adfærd. At RAC – rådgivnings- og aktivitetscentret for yngre demente - skal fortsætte, selv om tilskuddet fra Sundhedsstyrelsen er faldende. At der afsættes de fornødne ressourcer til den indgåede aftale for social- og sundhedsuddannelserne med en ambition om at øge optaget på uddannelserne med ca. 30 procent. At der afsættes yderligere ressourcer til arbejdet med bedre trivsel og mental sundhed for alle i Esbjerg Kommune. At studerende og pensionister som en forsøgsordning skal kunne køre gratis i de kommunale busser.

2 Socialistisk Folkeparti

2 SF-gruppeformand Diana Mose Olsen. Arkivfoto: Jacob Schultz

Diana Mose Olsen (SF):

- Sidste år lykkedes vi et stykke af vejen med de udfordringer, der var og er på socialområdet både for børn, unge og voksne. Her afsatte vi ekstra midler, men ikke nok til at dække den ubalance, der er, og det betyder naturligvis, at der fortsat er udfordringer. Vi udfordres på et område, der i forvejen er hårdt presset, når vi igen og igen skal høste besparelser på tiltag, der faktisk fungerer. Vi skal arbejde hen imod at skabe et langt bedre ry på vores sociale område. Det kræver et arbejde at nå dertil. I SF ønsker vi, at borgerne mødes med åbenhed og dialog. Vi vil væk fra, at familier der i forvejen er pressede skal bruge tid og ressourcer på at kæmpe
mod kommunen.

3 Enhedslisten

3 Enhedslistens Sarah Nørris. Arkivfoto: Jacob Schultz

Sarah Nørris (EL) havde skrevet sin tale på vers:

"Forhandlingerne om det kommende års budget er lige om hjørnet - Partierne skal enes om hvad der består, og hvad der bliver fjernet.  Vi flytter millioner men diskuterer de små - tilskud, der giver livskvalitet og får hjertet til at slå".

"Flere voksne til børnene, de handicappede og de gamle - får allerede nu budgettet til at ramle.
Men pengene skal findes og arbejdspresset sættes ned - ellers er I sikre på, at Enhedslisten ikke er med".

"Vi forlanger hverken luksus, guld eller kunstgræsbaner - men derimod fokus på ambitiøse, grønne planer. Mere skov og rent drikkevand - så der også er plads til fuglenes ynglebestand".

"Bedre samarbejde på kryds og på tværs - vil øge kommunens mulighed for succes. Og selv for sådan en kæmpe institution - kan man trænge til en mindre revolution".

4 Esbjerglisten

4 Esbjerglistens stifter, byrådsmedlem Hans K. Sønderby. Arkivfoto: Jacob Schultz

Hans K. Sønderby (Esbjerglisten):

- Der er ikke luft i økonomien til de vilde udskejelser, men det er dog altid en glæde, at vi kun er pålagt indskrænkninger i den udstrækning, vi har ønsker om aktivitetsudvidelser på udvalgte områder. Det giver også den ønskede ro på medarbejderfronten. Det er altid rart, at kunne sende det signal til medarbejdere, at hvis man passer sit job, er Esbjerg Kommune en stabil arbejdsplads. Utryghed hos medarbejdere har desværre alt for ofte fulgt i kølvandet på den kommunale budgetlægning. Det har ikke just gavnet kommunens muligheder for at fastholde rutinerede medarbejdere og rekruttere nye kvalificerede medarbejdere, når opslåede stillinger skulle besættes. Den smule luft vi har i økonomien, eller den vi skaffer os ved omlægninger, ser jeg meget gerne især bliver rettet mod udviklingsprojekter med erhvervssigte og øget bosætning. Vi bør også tilstræbe, at kommende tiltag på klimaområdet samtidig har et udviklingspotentiale i sig for vores kommune.

5 Socialdemokratiet

5 Den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Ahlquist. Arkivfoto: Jacob Schultz

Jørgen Ahlquist (S):

Et flertal i Folketinget har vedtaget den meget omtalte ”Arne-pension” - en tilbagetrækningsmulighed før den stadigt stigende pensionsalder i Danmark for de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. En rigtig god ordning, der jo både er klog og opfylder et behov. Vi er dog betænkelige ved, at finansieringen skal findes via midler på forsørgelsesområdet og i jobcenter-systemet. Vi er meget bekymrede for de konsekvenser, det kan medføre, nemlig at vi bliver nødt til at afvikle ni stillinger på jobcentret, som i dag anvendes til både at aktivere og støtte de unge ledige, og reducere midlerne til aktiverings- og kursuskøb. Det betyder færre pladser i tilbud, der både har uddannelses- og jobsigte, til sårbare unge, der har brug for hjælp. Det vil være et opmærksomheds-punkt, der skal drøftes i forhandlingsudvalget.

6 Borgerlisten

6 Borgerlistens stifter og byrådsmedlem, Henrik Vallø. Arkivfoto: Christer Holte.

Henrik Vallø (Borgerlisten):

- Som vi har hørt flere gange, så er både voksen- og familieområderne under voldsomt økonomisk pres. En kraftig udvikling i psykiatrien med de mange diagnoser på især unge mennesker til følge, længere levealder, og udsathed og sårbarhed – alt dette presser kommunen økonomisk – og det gælder både blandt børn og voksne. Vi ser det i alle kommuner - udgifterne stiger og stiger og det er svært at få balance mellem budget og regnskab. I Social & Arbejdsmarkedsudvalget har vi derfor bedt forvaltningen om at sende et realistisk budgetforslag frem – et budgetforslag som beskriver, hvor mange penge, der helt reelt er brug for på voksenområdet. Vi synes ikke det giver mening at blive ved med at budgettere for lavt.
Lad os få løst de udfordringer der er – en gang for alle.

7 Venstre

7 Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Arkivfoto: Jacob Schultz

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V):

- Selv går jeg til forhandlingerne med Vision 2025 som den røde tråd, for jeg tror på, at det er sådan, vi skaber de bedste rammer om velfærd og vækst i Esbjerg Kommune. Vi har allerede mange stærke indsatser i gang, hvor målet er at styrke vores kommune for både borgere og erhvervsliv. Som kommune skal vi fortsætte med at bakke op om aktiviteter, der er med til at sikre tiltrækning af veluddannet og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og nye borgere til vores kommune. En generel tilgang fra Venstre vil også være et ønske om at give borgerne maksimal valgfrihed. Vi mener, borgerne bedst selv ved, hvordan de vil leve deres liv – og om forældrene ønsker et privat eller et offentligt tilbud til børnene, eller hvor i kommunen man ønsker at bo. De bedste beslutninger træffes, når mange har været involveret i processen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke sidder nogle få mennesker i et lukket lokale og tager store beslutninger i de kommende uger uden at tænke den nødvendige borgerinvolvering ind i processerne. Vi skal først og fremmest fokusere på de økonomiske rammer i budgetprocessen, og så skabe vilkår for borgere, frivillige kræfter, lokalråd, foreningsfolk osv kan bidrage på bedste vis til at kvalificere beslutningerne.

8 Det Konservative Folkeparti

8 De Konservatives byrådsmedlem, May-Britt Andrea Andersen. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

May-Britt Andrea Andersen (K):

- Vores para-atleter gør det fantastisk godt til para-OL, og de hiver flotte resultater hjem til Danmark. Jeg har tænkt meget over, hvordan vi kan understøtte parasporten bedre lokalt. Jeg har set modeller fra andre steder, hvor man lykkes med at stille handicapidrætten bedre, fordi man har klare mål og folk, der arbejder målrettet med en lokal indsats. Derfor foreslår vi, at der oprettes et parasport-råd, hvis overordnede formål skal være at understøtte idrætsforeningerne i at skabe bedre rammer om handicapidrætten i Esbjerg Kommune. Hvad resten skal indebære, synes jeg, det kommende råd skal være medbestemmende omkring og være med til at sætte retningen på. Rådet skal sikres en årlig budgetramme på et rimeligt beløb, sådan at de kan igangsætte og understøtte initiativer i de enkelte foreninger.

9 Radikale Venstre

9 De Radikales Anne Marie Geisler Andersen. Arkivfoto: Jacob Schultz

Anne Marie Geisler Andersen (R):

- Før der er plads til at sætte nye tiltag i gang, bør vi én gang for alle finde en løsning på, hvordan vi håndterer det store udgiftspres på voksenhandicap og børne- og familieområdet. Mit håb er, at Christiansborg vil træde til, da samtlige kommuner jo længe har været pressede på området. Men indtil det måtte ske, lander bolden hos os. Og det er mange penge, der er tale om. Så vidt vides er det alene på voksenområdet omkring 50 mio. kr. i årene, der kommer. Og udgifterne på området stiger stadig, da der kommer flere borgere til med mere komplekse udfordringer. Dertil kommer børneområdet, hvor også flere og flere børn rammes af ikke mindst psykiatriske lidelser. Der er ikke blot behov for, at vi får lukket hullet, men også for, at vi adresserer stigningen i behov og de deraf følgende udgifter.

Annonce
Esbjerg For abonnenter

Millionfabrik med flere eksplosionsbrande i bagagen har kurs mod Esbjerg

Danmark

Lørdagens coronatal: Antal indlagte når højeste niveau i en måned

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland

Podere lurede kvindes oplysninger ved coronatest og tilføjede hende som ven på Facebook

Vejen For abonnenter

I Andst står de på venteliste for at tage ansvar: "Socialminister" Susanne Pedersen udvikler fremtidens ledere

Sønderjyske Herrehåndbold

JV erfarer: Thomas Mogensen stopper karrieren og fortsætter i SønderjyskE i ny rolle

Esbjerg

Tre nye vigespor vækker opsigt: Første gang en landmand selv betaler for kommunal infrastruktur ved sin gård

Vejen

Vejen styrtdykker i idrætsrangering fra DIF: Specielt i idrætspolitik og økonomi er faldet stort

Sydjylland For abonnenter

Køreskole-elever har ventet i måneder på at komme til prøve, og kørelærere har holdt krisemøde: - Vi har undervurderet situationen, erkender Færdselsstyrelsen

Kultur

Masser af mennesker til Folkemøde lørdag

Haderslev For abonnenter

Gangsterrapper afpressede ung kvinde med nøgenfotos og røvede ATV fra barn: Det kostede ham den tredje behandlingsdom

Sport

Michael Laudrup løber med hæderen: Kåret som det største danske sportsnavn i 125 år

Tønder For abonnenter

Tønders store industrivirksomheder hårdt ramt af corona-krisen: Dumper ned ad Top1000-liste

Kolding For abonnenter

67-årige Birgit Lund er frivillig leder på værested: Mange synes måske, det er lidt pinligt at komme her

Kolding

Kolding særligt i fare for ekstreme oversvømmelser: Nu har kommunen en plan, der skal mindske skaderne

Annonce