Annonce
Vejen

Politikere kritiserer styring af kommunen i coronakrisen

Også den kommunale styring er forandret under coronakrisen. En administrativ krisestab bestående af direktionen og afdelingscheferne på rådhuset har en nøglerolle. Arkivfoto: Chresten Bergh
En krisestab bestående af Vejen Kommunes direktion og afdelingscheferne får kompetence til at træffe beslutninger, mens krisen raser. Byrådsmedlem Anni Grimm mener, at byrådet er degraderet til et orienteringsforum.

Vejen Kommune: Der er kun ganske, ganske få, som ikke er påvirket i hverdagen af coronakrisen. Også det lokale demokrati – styringen af den kommunale sektor – er forandret. Også i Vejen.

Forandringen er kommet, efter at social- og indenrigsminister Astrid Krag har udstedt en bekendtgørelse, som skal sikre, at kommunerne ledes på en måde, så regeringens og myndighedernes tiltag og anbefalinger til at forebygge eller inddæmme smitte med coronavirus overholdes. Bekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at fravige en række af de sædvanlige regler.

På det seneste byrådsmøde, som foregik via skype-forbindelse, redegjorde borgmester Egon Fræhr for, hvordan tingene er grebet an i Vejen Kommune.

- Bekendtgørelserne er med til at klarlægge, hvordan vi også som kommune styrer gennem krisen. Det har den konsekvens, at den måde, vi normalt tilgår borgerne på, ikke kan gennemføres fuldt ud. Vi har fra dag et haft en krisestab nedsat, som består af direktionen og afdelingscheferne. Der har været en række administrative stillingtagen. Som borgmester har jeg været indblandet og lagt ryg til det, oplyste Egon Fræhr.

Borgmesteren appellerede til byrådet om at godkende, at administrationen får mulighed for at håndtere muligheder i bekendtgørelserne, og at udvalg, økonomiudvalg og byråd holdes orienteret om status for anvendelsen af fravigelsesmulighederne.

Flere byrådspolitikere udtrykte både kritik, skepsis og betænkeligheder.

Sådan blev der stemt

Der var betydelig kritik fra flere af byrådspolitikerne vedrørende nye bekendtgørelser for den kommunale styring under coronakrisen.

Ved afstemningen var der kun Claus Grimm (løsgænger), som stemte imod, at administrationen får mulighed for at håndtere muligheder i bekendtgørelserne.

Anni Grimm (løsgænger) og Maya Ryom, Enhedslisten, stemte blankt.

Annonce

Dybt betænkeligt

Niels Therkildsen (S) var ikke imod, at administrationen udstyres med mulighederne:

- Men det er en helt usædvanlig situation med nogle demokratiske betænkeligheder. Vi skal bede forvaltningen om, at vi får en virkelig grundig og hyppig orientering om, hvilke fravigelsesmuligheder, der er anvendt.

Anni Grimm (løsgænger) agtede at stemme imod:

- Det her er dybt betænkeligt med sådanne indgribende foranstaltninger. Det er bekymrende, at økonomiudvalg og byrådet vil lade sig degradere til at orienteringsforum, og at embedsværket er de egentlige beslutningstagere. Det er en fraskrivelse af byrådspolitikernes ansvar. Det betyder ikke, at jeg har nogen kritik omkring orientering og det store arbejde, embedsværket har udført. Det tager jeg hatten af for. Men vi kan ikke være bekendt at degradere hele det politiske system, mente Anni Grimm.

Martin Boye fra Liberal Alliance var på linje:

- Jeg er uenig i at lade embedsværket administrere bekendtgørelserne. Vi er som folkevalgte sat til at disponere på borgernes vegne – også i krisetider og måske særligt i krisetider. Det er nu, vi skal stå distancen og påtage os ansvaret, mente Martin Boye.

Marion Mortensen (V) var ikke imod indstillingen, men hun mente, at det er store beføjelser at udstyre administrationen med.

- Konkret synes jeg, at vi har set eksempler på, at vi er gået for vidt. Det gælder eksempelvis lukningen af legepladserne. Det er lidt uheldigt, at administrationen skal træffe disse beslutninger.

Venstres Vagn Sørensen og Claus Kulmbach, Jørgen Thøgersen (S) samt den konservative Jacob Bech Jensen argumenterede alle for, at indstillingen om at lade administrationen håndtere bekendtgørelserne burde følges.

- Betænkelighederne er forståelige. Det er meget markant, hvad regeringen har gjort. Men styrelsesloven er jo ikke sat ud af kraft. Det her er besluttet, så vi sikrer, at smitten ikke breder sig, sagde Egon Fræhr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce