Annonce
Tønder

Politikere lægger op til ekstern undersøgelse af heliport-sag

Sagsforløbet omkring heliporten på Rømø skal nu gennemgås i en undersøgelse med eksterne konsulenter. Heliporten er bragt i forslag på nordre mole på Rømø Havn, der ses øverst til venstre i billedet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Efter sagsforløbet med blandt andet en kritisk indsigelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, der ikke kom til politikernes kendskab, bringer Tønder Kommune nu en undersøgelse af hele heliport-sagen i spil.

TØNDER: Hvad er op og ned i denne sag?

Det skal en ekstern undersøgelse af hele heliport-forløbet nu klarlægge.

Undersøgelsen blev bragt i spil på et møde i økonomiudvalget torsdag formiddag og skal endelig besluttes på et senere tidspunkt.

- Undersøgelsen kommer, fordi der er rejst spørgsmål om hele sagsbehandlingen. Der har også været læserbreve, hvor der er rejst tvivl om tillid til forvaltningen. Derfor lægges nu op til en grundig undersøgelse. Når det sker med eksterne konsulenter, er det for at gøre det så godt som muligt, siger borgmester Henrik Frandsen.

Annonce

Ingen af os har en interesse i, at der er så megen flimmer på tråden i så centralt et spørgsmål som etablering af en heliport på Rømø.

Claus Hansen, Liberal Alliance, Løgumkloster

Sagen

Tønder Kommune gennemførte i maj/juni en idéhøring om etablering af en heliport på Rømø Havn.Slots- og Kulturstyrelsen gjorde i august indsigelse mod heliporten i forbindelse med høringsfasen for Tønders Kommuneplan 2017-2029. Styrelsen påpegede, at en heliport kan bringe områdets Unesco-udpegning som verdensnaturarv i fare. Den 11. september behandlede teknik- og miljøudvalget indsigelserne fra idéhøringsfasen uden at have kendskab til Slots- og Kulturstyrelsens betænkeligheder.

Den 20. september skete det samme i økonomiudvalget. Her stemte et flertal for at fortsætte planarbejdet for heliporten.

Den 25. september bragte JydskeVestkysten efter en aktindsigt en artikel om Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse. Efterfølgende tog borgmester Henrik Frandsen sagen af kommunalbestyrelsens dagsorden.

Ny forvirring

Forvirringen om heliport-sagen på Rømø Havn og spørgsmålet om, hvem der vidste hvad hvornår, har stået på i over en uge og startede med, at JydskeVestkysten offentliggjorde en kritisk indsigelse fra Slots- og Kulturstyrelsen mod heliport-planerne. Den indsigelse havde Tønders politikere ikke haft kendskab til.

Senest skabte nye oplysninger forvirring onsdag i denne uge.

- Udtalelserne hænger ikke sammen. Så tydeligt vil jeg tillade mig at udtrykke det, sagde Liberal Alliances Claus Hansen, Løgumkloster.

Udtalelserne

Udtalelserne, som han henviser til, er følgende:

Af en aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen fremgår det af "Notat - forslag til Tønder Kommuneplan 2017-2029 - statens bemærkninger" - dateret 1. oktober 2018 på side 10 bl.a. følgende:

- Tønder Kommune bemærkede den 27. august 2018 forud for 5-ugers mødet: ... Tønder Kommune behandler i stedet Slots- og Kulturstyrelsens bemærkninger som et høringssvar til den afsluttede idéhøring for en heliport på Rømø Havn.

Den 27. september 2018 skrev kommunens centralforvaltning i en redegørelse til kommunalbestyrelsen i Tønder om samme indsigelse følgende:

- Planafdelingen har ikke vurderet, at dette høringssvar var en del af heliportsagen, da høringssvaret ikke er indgivet i den anledning, og ikke er indsendt i høringsperioden i forhold til heliportplanerne. Det er en klar fejlvurdering.

Ordentlighed

I lighed med Claus Hansen havde også Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen problemer med at få disse to udtalelser til at harmonere med hinanden.

- De stritter i hver i sin retning, påpeger han.

Onsdag eftermiddag satte han sig til tasterne og bad i en mail til borgmester Henrik Frandsen om at få et svar på, hvad der er op og ned i sagen.

- Jeg går direkte til borgmesteren, det er ham, der må skabe den gennemsigtighed og ordentlighed, som vi alle har brug for. Jeg reagerer så stærkt, fordi det, vi oplever her, er udtryk for sammenspisthed, som jeg ikke tolererer. Derfor skal vi vende hver en sten i denne sag. Hvem vidste hvad og hvornår, siger Thomas Ørting Jørgensen.

Redegørelse

Henrik Frandsen reagerede torsdag formiddag med at drøfte sagen ekstraordinært på et møde i økonomiudvalget. En drøftelse, der altså mundede ud i beslutningen om en ekstern undersøgelse.

- Formålet med forløbet er at udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling på planområdet, siger Henrik Frandsen.

Af en fremsendt redegørelse til alle kommunalpolitikere og JydskeVestkysten torsdag middag fremgår blandt andet, at kommunens oprindelige hensigt om, at lade Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse indgå i idéplanhøringen skal opfattes som en "mellemregning" forud for et møde i Erhvervsstyrelsen.

- Bemærkningen udgør således ikke konklusionen på mødet, fremgår af redegørelsen.

Her kan også læses, at Slots- og Kulturstyrelsens oprindelige høringssvar vedr. heliport-projektet ikke længere opfattes som en indsigelse, men alene et opmærksomhedspunkt i den videre planlægning.

Claus Hansen er tilfreds med udsigten til en ekstern undersøgelse.

- Ingen af os har en interesse i, at der er så megen flimmer på tråden i så centralt et spørgsmål som etablering af en heliport på Rømø, siger han.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Erhverv For abonnenter

3F-formand undrer sig over lukningen af testfabrik: Man vil opleve et kæmpe dræn af viden

Annonce