Annonce
Esbjerg

Politikere lukker akut for byggetilladelser i to måneder

I de kommende otte uger, der er høringsperiode for det nye plangrundlag for en stor del af midtbyen, gives der ikke nye byggetilladelser. Arkivfoto.
37 lokalplaner og byplanvedtægter for indre by aflyses og skal afløses af en enkelt. I de kommende to måneder gives der derfor ikke nye byggetilladelser i midtbyen.
Annonce

Esbjerg: I de næste otte uger vil der ikke blive givet nye byggetilladelser til projekter i Esbjergs midtby.

Det er resultatet af, at Esbjerg Byråd mandag aften besluttede at aflyse de nugældende lokalplaner og sende en kommuneplanændring og en ny lokalplan for en stor del af indre by med Torvet som midtpunkt i en otte uger lang, offentlig høring.

Lokalplanen skal afløse de ikke færre end 37 lokalplaner, der i dag gælder i området. Størstedelen dækker meget små områder, hvilket vil sige én til to ejendomme.

- I størstedelen af området giver lokalplanen i de fleste karréer mulighed for at bygge op til fem etager mod gader, mens gårdrummene friholdes for ny bebyggelse, så der er mulighed for at danne sammenhængende arealer til udendørs ophold. Hvis der opstår ønsker om højere byggeri end fem etager, skal der udarbejdes nye lokalplaner, forklarede formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S) i byrådssalen.

Enhedslistens Sarah Nørris problematiserede, at man har valgt at sende planforslagene i offentlig høring nu, så høringen delvist falder i industriferien:

- Har man overvejet, om borgerne har en reel mulighed for at deltage i høringen, når den falder i ferieperioden? Det er et digert værk om arkitektoniske udtryk og taghældninger og hvad ved jeg, så måske bør man overveje at forlænge høringen ud over de otte uger, lød det blandt andet fra Nørris.

Parkering

Lokalplanen indeholder ikke krav om etablering af parkeringspladser, da der findes et parkeringsregulativ for området. Parkeringskrav fastlægges i forbindelse med byggetilladelser.
Annonce

Håndværkere på ferie

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) forklarede, at de nye planforslag har nogle store konsekvenser, idet Esbjerg Kommune ikke kan give byggetilladelse i hele den periode, forslagene er i høring.

- Men mange håndværkere har ferie og sætter ikke så meget i gang alligevel. Jeg håber, borgerne er meget opmærksomme på de planer, vi nu sender i høring, selv om de går ind i ferieperioden, så får indsendt høringssvar, lød det fra Frost Rasmussen.

Dansk Folkepartis Hans K. Sønderby kaldte det fornuftigt at få ryddet op i de mange planer, der gælder for indre by.

- Der er mange planer i dag, der stritter i mange retninger, og der er også en tendens til, at de gennemhulles af dispensationer. Det er vigtigt, at planerne ikke bliver for rigide og snævre; der skal være et vist albuerum. Men det ser vi på, når vi får høringssvarene ind, sagde Sønderby.

Annonce

Åbne facader

Lokalplanen, der nu sendes i høring, indeholder krav om, at byggerier skal have åbne facader i stueetager mod gader og pladser. Det skal være med til at give attraktive gaderum, ligesom alle eksisterende pladser og parker i området skal fortsætte som ubebyggede områder til for eksempel offentlige aktiviteter. Enkelte områder er undtaget i kortmaterialet, herunder Museumspladsen og Rio-grunden.

I selve kommuneplanændringen er der en opdateret udpegning af bevaringsværdige bygninger inden for lokalområdet, der erstatter den hidtidige fra 1911.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live:  Falck lukker sine lyntestcentre fra februar

Annonce