Annonce
Esbjerg

Politikere overvejer at åbne dørene: Borgere og virksomheder kan få taletid foran et politisk udvalg

Byrådets møder er offentlige - det samme gør sig ikke gældende med de politiske fagudvalgs møder. Nu er der lagt op til, at borgere, organisationer og virksomheder måske kan få foretræde for politiske udvalg og tale deres sag. Arkivfoto: Jacob Schultz
Esbjerg Byråd skal inden længe beslutte, om man vil nikke til en forsøgsordning, der skal give kommunens borgere mulighed for at få foretræde og tale deres sag over for de politiske udvalg. Samtidig står det skidt til med en anden forsøgsordning, nemlig de såkaldte borgerforslag, der målt på popularitet står til at rende ud i sandet ved årets udgang.

Esbjerg Kommune: I fremtiden kan borgere og virksomheder måske få mulighed for at tale deres sag direkte til politikerne i byrådets politiske udvalg.

I hvert fald hvis det går som De Radikales Anne Marie Geisler Andersen ønsker, når økonomiudvalget og siden byrådet skal beslutte, om Esbjerg Kommune skal adoptere en model, som flere andre kommuner i landet allerede tilbyder.

Tilbage på et byrådsmøde i juni stillede De Radikale forslag om en ordning, der giver borgere, foreninger, organisationer og virksomheder mulighed for at få foretræde for et politisk udvalg om et emne, der enten aktuelt skal behandles, eller som ligger inden for udvalgets resortområde.

Annonce

Et enigt byråd besluttede at bede forvaltningen udarbejde et oplæg til en model, og oplægget er tæt på at være færdigt. Sagen har været på dagsordenen i økonomiudvalget forleden, hvor udvalget dog i første omgang udbad sig uddybning af enkelte punkter, men den forventes forelagt igen inden længe.

Forvaltningen har i forbindelse med sagen opregnet både fordele og ulemper ved foretræde-modellen - under fordele henregner forvaltningen blandt andet, at et foretræde "kan bidrage til dialog og større forståelse" for de beslutninger og indstillinger, som udvalgene træffer, og at foretræde samtidig kan "mindske risikoen for konflikter". Til ulemperne hører, mener forvaltningen, at det formentligt kun er de mest ressourcestærke borgere, der anmoder om foretræde, og at det i det hele taget kan gøre beslutningsprocesserne langsommere.

Modellen foreslås indført som en forsøgsordning i seks måneder fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Borgerforslag uden succes

Ved årsskiftet udløber i øvrigt en anden model, der var tænkt som et forsøg på direkte borgerdemokrati, nemlig de såkaldte borgerforslag, der aldrig rigtig vandt borgernes hjerter. Muligheden blev indført i sommeren 2018 og gik ud på, at borgere kunne oprette borgerforslag på Esbjerg Kommunes hjemmeside, og hvis et forslag samlede 2.000 underskrifter fra medborgere, skulle det behandles af Esbjerg Byråd. Efter to år blev ordningen evalueret, og det var mildt sagt en sørgelig omgang.

I løbet af hele perioden på to år blev der kun stillet 13 borgerforslag, der i gennemsnit fik 43 stemmer, og derfor nåede ingen borgerdrevne forslag frem til byrådspolitikerne. I et forsøg på at holde liv i ordningen besluttede politikerne i september sidste år at nedsætte det nødvendige antal underskrifter til 500. P.t. er der kun tre aktive forslag på Esbjerg Kommunes hjemmeside, og det, der har opnået størst opbakning, er forslag om en helhedsplan for Esbjergs bymidte. Det har i skrivende stund 56 underskrivere ud af de nødvendige 500.

Forslaget

Som et oplæg til den model for borger-foretræde, som De Radikales Anne Marie Geisler Andersen har foreslået, har den kommunale forvaltning meldt tilbage med følgende:

Borgere, interesseorganisationer, private virksomheder og foreninger fra Esbjerg Kommune skal kunne anmode om at få foretræde for kommunens fagudvalg. De pågældende kan få foretræde vedrørende emner, der er på det pågældende udvalgs dagsorden eller inden for det pågældende udvalgs opgavefelt. Man kan kun få foretræde én gang vedrørende samme emne.

Det kræver, at man et antal dage før udvalgsmødet henvender sig til Byrådssekretariatet enten via mail eller telefon og skriftligt fremsender sine bemærkninger til dagsordenspunktet.

Udvalgsformanden for det pågældende udvalg vurderer herefter – eventuelt efter dialog med den eller de pågældende – om foretrædet er relevant, og om det lever op til eventuelle retningslinjer. Hvis det ikke er tilfældet, afslår udvalgsformanden anmodningen og begrundelse meddeles ansøger med kopi til udvalget.

Udvalgsformanden kan desuden afslå en anmodning om foretræde, hvis det findes, at foretræde ikke har relevans for sagens oplysning eller personen/gruppen allerede har haft foretræde for et af de stående udvalgt om den samme sag.

Et foretræde må - i henhold til forvaltningens oplæg - højest vare syv minutter, hvor den eller de fremmødte forelægger sagen. Møder flere i samme sag, afkortes taletiden. Derefter kan udvalgsmedlemmerne stille opklarende spørgsmål. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre efter at foretræde er afsluttet.

Muligheden for foretræde bortfalder i en periode af 3 måneder forud for et kommunalvalg.

Annonce
Esbjerg

Tag kandidattesten her

Esbjerg For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Ribe-Bramming

Danmark

Fredagens coronatal: Yderligere 1270 er testet positive for corona

Sydjylland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Annonce
Annonce
Annonce
Tønder For abonnenter

Trine Jepsen siger farvel til Schackenborg: - Jeg skal være kvinde i eget hus

Aabenraa For abonnenter

Sønderjysk cykelkaptajn ramt af to blodpropper: Vi tager én dag ad gangen

Varde

Nu er firmaet bag Danmarks bedste burger flyttet ud af kommunen: Slut med naboklager over lugten af stegte løg

Kolding

Maya på 13 år har samlet ind til Knæk Cancer i fem år: Stopper ikke før der er fundet en kur

Sønderborg

Vores tidligere vaner er vendt tilbage, men håndspritten står stadig: Derfor er pandemiens restriktioner hurtigt blevet fortid

Sydjylland For abonnenter

Stævning afslører: Enerådig bankdirektør bevilligede ulovlige lån til egne sønner og bestyrelsesmedlem

Sydjylland

Smitteproblemer bliver mindre i fem kommuner, men trænger sig på i en anden: Syd- og sønderjysk kommune har nu tre-cifret smittetryk

Sydjylland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Esbjerg

Se videoen med kite-surfing på oversvømmelserne: Flere har taget en hurtig tur på regnmasserne

KANDIDATTEST

Ved du hvem, du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Erhverv

83 års industrihistorie på danske hænder er slut: Kolding-producent af malkeudstyr er blevet opkøbt og 135 ansatte får ny ledelse

Esbjerg For abonnenter

Passer kvæg fra hesteryg i fantastisk natur: Marie nyder landbrugslivet i Canadas bjerge

Tønder

Vilde fugle i Vadehavet er blevet smittet med fugleinfluenza

Annonce