Annonce
Esbjerg

Politikere siger farvel til problemfyldt havpool

Esbjerg Kommunes direktion har anbefalet det, og politikerne har nu besluttet at nedlægge den problematiske havpool ved Strandpromenaden i Hjerting. Arkivfoto: Annett Bruhn
Økonomiudvalget har besluttet at nedlægge den uheldsramte havpool som led i den kommunale sparerunde, der blev vedtaget med sidste års budgetforlig. Juridisk afdeling advarer mod risiko for faldulykker ved overdækning af poolen.

Esbjerg Kommune: Det er slut med havpoolen i Hjerting.

Mandag tog økonomiudvalget livet af havpoolen, der koster Esbjerg Kommune 400.000 kroner årligt i drift, som led i udmøntningen af besparelserne fra sidste års budgetforlig. Istedet fyldes havpoolen op, og der etableres et trædæk, så borgerne kan tage ophold helt tæt på vandkanten.

Havpoolen var i sin tid en del af det store, samlede projekt med den omfattende renovering af Strandpromenaden og anlæggelsen af et nyt klubhus til Ho Bugt Sejlklub til i alt 17 millioner kroner, men den skulle vise sig at bringe mere end glæde med sig, efter at den blev indviet i 2011. Oprindelig var det nemlig planen, at havpoolen kun skulle have naturlig vandudskiftning, men krav til badevandskvaliteten betyder, at vandet løbende må udskiftes, og derfor pumpes der konstant havvand ind i bunden.

Havpoolen kræver således et ret højt vedligeholdelses-niveau, den skal tømmes og renses jævnligt, ligesom der er dagligt tilsyn i badesæsonen, og der tages løbende prøver til bedømmelse af badevandskvaliteten. Årligt løber omkostningerne op i 400.000 kroner.

Annonce

Berører kun få

  • Ifølge den kommunale forvaltning vil lukningen af havpoolen i Hjerting kun påvirke få borgere. Esbjerg Kommune har foretaget stikprøvevise tællinger af badende, og sammenholdt med tilbagemeldinger fra personalet, der vedligeholder området, vurderes det, at kun meget få benytter havpoolen. Driftsomkostningerne anslås simpelthen ikke at stå mål med den værdi, som det oprindeligt var tænkt, at havpoolen ville skabe.

Pas på

I forhold til idéen om at etablere et trædæk over poolen, gør Esbjerg Kommunes juridiske afdeling i øvrigt opmærksom på, at der er en forøget risiko for faldulykker, hvis Esbjerg Kommune etablerer et trædæk over poolen, for trædækket oversvømmes ved højvande og går hen og bliver meget glat. Alt efter omstændighederne kan Esbjerg Kommune risikere at blive erstatningsansvarlig, påpeger juristerne.

Ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har økonomiudvalget lagt sig advarslen fra juristerne på sinde og opfordret til, at forvaltningen finder en løsning, der er mest muligt skridsikker.

Tidligere har det i øvrigt været fremme, at den støtte, som kommunen har modtaget fra Realdania, betød, at man var tvunget til at gøre alt, hvad man kunne, for at få havpoolen til at fungere. Realdania er dog nu blevet orienteret om nedlæggelsen og har svaret, at man betragter det som Esbjerg Kommunes anlæg, som kommunen må gøre med, hvad den vil.

Annonce
Forsiden netop nu
Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Kolding For abonnenter

Ansatte skal væk: Mindst 100 stillinger på skoler og daginstitutioner ryger i sparerunde

Annonce