Annonce
Esbjerg

Politikere skyder udvikling af Sønderris i gang

Sønderris er et populært bosætningsområde. En stor del af de byggegrunde, som Esbjerg Kommune solgte i 2018, ligger på Erisvænget i Sønderris, og interessen var i forvejen stor for at slå sig ned i Sønderris. Hele 200 skrev sig op til at få materialet tilsendt på de 36 grunde, der var udbudt til salg. Arkivfoto.
Bydelen Sønderris skal udvikles, men det er afgørende, at lokale borgere, foreninger og erhvervsliv deltager i arbejdet med udviklingsplanen, hvis den skal give mening, mener politisk udvalg, der netop har godkendt oplæg.

Esbjerg Kommune: De otte partier i Esbjerg Byråd reserverede sidste år en kvart million kroner til arbejdet med en plan for fremtidens Sønderris, og nu har Plan & Miljøudvalget netop godkendt det kommissorium, der lægges til grund for det videre arbejde med udvikling af bydelen.

- Hele idéen er at give borgere, foreninger og erhvervsliv muligheden for at byde ind og være med til at påvirke udviklingen af Sønderris. Der har allerede været holdt to møder med en lokal arbejdsgruppe, der har udpeget nogle emner, som planen til sin tid skal indeholde, fortæller formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), der pointerer, at det er helt afgørende for projektets succes, at det er de lokale kræfter, der sidder med ved bordet, når der skal tænkes tanker og drøftes idéer om fremtidens Sønderris.

- Tre repræsentanter fra arbejdsgruppen deltager efterfølgende som en del af styregruppen for projektet, og det er et mål med planen, at den siden resulterer i konkrete arealudpegninger i kommuneplanen. Det er ikke sådan, at udviklingsplanen bliver juridisk bindende, men det er klart, at vi politisk skal have planen med i betragtning, når der træffes beslutninger, siger Sandrini.

Annonce

Hele idéen er at give borgere, foreninger og erhvervsliv muligheden for at byde ind og være med til at påvirke udviklingen af Sønderris.

Karen Sandrini (S), formand for Plan & Miljøudvalget.

Fire vigtige emner

De 250.000 kroner, der er sat af til arbejdet i det kommunale budget, skal blandt andet dække en ekstern konsulent, afholdelse af workshop og borgermøde - alt som led i den nye, strategiske udviklingsplan.

Arbejdsgruppen fra Sønderris, der består af repræsentanter fra blandt andet lokalrådet, sportsforeningen og erhvervslivet, har som nævnt på forhånd udpeget fire væsentlige emner, som planen skal forholde sig til.

Det første er udvikling af de tre centrale mødesteder - hallen/skolen, Midtgård og lokalcentret - og deres indbyrdes sammenhæng. Det andet er fremtidssikring af arealer til skole og fritidstilbud, herunder mulighed for udbygning af hallen, bedre omklædningsfaciliteter og mere parkering, mens det tredje emne handler om videreudvikling af Sønderris’ grønne områder i takt med, at bydelen udbygges, herunder sikring af grønne områder i de nye boligområder samt placering af en hundeskov. Fjerde og sidste emne vedrører Sønderris’ sammenhæng med de omkringliggende bydele i forhold til blandt andet infrastruktur, identitet og fremtidig byudvikling.

Udviklingsplanen sendes i offentlig høring i otte uger, når den er klar, og i høringsperioden holdes der i den forbindelse et borgermøde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

PostNord er en dødssejler

I årevis har fusionen mellem Post Danmark og det svenske Posten AB til PostNord i 2009 været et problembarn. Der er nemlig så store forskelle mellem Danmark og Sverige, at det har vist sig nærmest umuligt at få fællesskabet til at fungere. Mens Danmark er en digital spydspids, bliver der fortsat ekspederet masser af fysiske breve og dokmenter via posten hos vores nordiske naboer. Og skønt man kan begræde det traditionelle brevs forsvinden i vores land, er udviklingen uafvendelig. Situationen i Danmark har siden 2012 udløst adskillige årsregnskaber med blodrøde tal, hvilket har belastet hele PostNord i fatal grad. I det seneste årsregnskab for 2018 havde den danske del af forretningen et minus på over en milliard kroner. Noget tyder på en bedring i økonomien, men prisen har været høj i form af massefyringer og bestandigt forringet service. Imens fortsætter brevmængden med at falde på grund af den digitale kommunikations fortsatte fremmarch kombineret med alt for lange leveringstider på fysiske breve. Nu er flere partier så åbne for at forlade postsamarbejdet. De nye toner er der grund til at være tilfreds med. For nok er situationen lige nu slem. Men fremover vil den blive endnu værre. Også hos vores naboer vil den moderne kommunikation vinde stadig mere frem. Det er ganske enkelt for hurtigt, bekvemt og billigt at holde digital kontakt med både venner, familie og myndighederne til, at fysiske breve på sigt kan overleve i større omfang. Det gælder også i Sverige. PostNord er med andre ord en dødssejler, det ikke vil være klogt at holde fast i. Lad os få lukket virksomheden, inden vi bruger endnu flere penge på at forlænge dens skrantende eksistens. Naturligvis skal det også fremover være muligt at sende fysisk post i Danmark. Men der er bestemt ingen grund til at genopbygge et nationalt postvæsen. I stedet bør politikerne se på muligheden for at betro opgaven til private aktører. Dyrere og ringere end den nuværende ordning kan det umuligt blive.

Kolding

Fynslund gør klar til LAN-party

Annonce