Annonce
Esbjerg

Politikere undrer sig: Forvaltning ændrer udtalelse om Mølledammen på møde med Miljøstyrelsen

Både på Esbjerg Rådhus og på Christiansborg er der undren over et møde mellem kommunens miljøforvaltning og Miljøstyrelsen. Foto: René Aunsbjerg Fogh
På kommende møde i Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg skal miljøforvaltningen forklare politikerne, hvorfor man i forhold til oprensning af Mølledammen har anbefalet én ting til politikerne, men sagt noget andet under møde om sagen med Miljøstyrelsen.
Annonce

Ribe: Man siger et, men gør noget andet.

Det kan være konklusionen, efter at Esbjerg Kommunes miljøforvaltning under et møde med Miljøstyrelsen i begyndelsen af juni omkring mulig grødeskæring i Mølledammen gav en anden forklaring til Miljøstyrelsen end den, den selv havde anbefalet politikerne i Teknik & Byggeudvalget at melde ud.

Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (V) forklarede i foråret, at udvalget følger forvaltningens indstilling med at skære grøde op til 12 gange årligt, og at det er ud fra denne indstilling, man vil søge dispensation til fravigelse af Natura 2000-beskyttelsen af Mølledammen.

Men i referatet fra mødet mellem Esbjerg Kommune og Miljøstyrelsen, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af, er ordlyden pludselig anderledes.

Her er det således politikerne, der ønsker så mange grødeskæringer som muligt, mens forvaltningen kun ønsker tre til fire.

Annonce

Skade områdets natur

Forvaltningens udmelding til Miljøstyrelsen tager udgangspunkt i en habitatkonsekvensvurdering fra Orbicon for Ribe Mølledam fra november 2019, hvor konklusionen er, at der ikke kan meddeles dispensation til nogen af de fire opstillede scenarier for oprensning af Mølledammen, fordi det vil skade områdets natur. Men skal Mølledammen renses helt op er forklaringen, at det kræver op til 12 årlige grødeskæringer.


Hvis det er korrekt, hvad der står i det referat, så har de i hvert fald sagt noget, de ikke er sendt i byen med.

Anders Rohr Jørgensen


"Kommunen oplyste, at de ud fra konsekvensvurderingen vurderede, at et scenarie mellem scenarie 1 og 2 (mellem en og fire årlige grødeskæringer, red.) er mest realistisk henset til, at alle scenarierne har en påvirkning af Natura2000 området, men at der er et politisk ønske om så mange grødeslagninger som muligt" lyder det i Miljøstyrelsens referat.

Men dette er ikke korrekt, mener udvalgsmedlem Anders Rohr Jørgensen(V), der indtil nu ikke har haft indvendinger mod referatet af den simple grund, at han først har fået det tilsendt fra kommunens forvaltning, efter at JydskeVestkysten spurgte ind til sagen.

- Det er helt forkert, at det er politikernes ønske med så mange grødeskæringer som muligt. Vi ønskede, at regulativet blot blev fulgt med to årlige grødeskæringer i vandløbets fulde bredde, mens det var forvaltningen, der på det kraftigste pressede på for, at vi burde søge om op til 12 årlige grødeskæringer for at være sikre på et helt blankt vandspejl, siger Anders Rohr Jørgensen.

Han vil nu spørge ind til mødet med Miljøstyrelsen på førstkommende udvalgsmøde fredag 7. august for at få hoved og hale i sagen, og vil her også bede om at få referatet revideret, så det afspejler politikernes reelle ønsker. For det, forvaltningen gør på mødet, er faktisk det, politikerne oprindeligt ønskede. Det er bare ikke det, der står i referatet, og det undrer flere politikere.

- Hvis det er korrekt, hvad der står i det referat, så har de i hvert fald sagt noget, de ikke er sendt i byen med. For det forholder sig helt omvendt, siger han.

Annonce

Ser mærkværdigt ud

Også på Christiansborg har sagen vakt nysgerrighed, forklarer det lokale folketingsmedlem, Anders Kronborg(S), der er tidligere formand for netop kommunens Teknik & Byggeudvalg, og i dag sidder i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

- Ud fra de udmeldinger om dispensation, der tidligere har været fremme fra Esbjergs politikere, har jeg været nysgerrig efter, hvad mødet med Miljøstyrelsen endte ud med. Ud fra mødereferatet kan jeg nu se, at forvaltningen tilsyneladende arbejder ud fra en anden dagsorden end den, politikerne melder ud. Jeg synes, det ser mærkværdigt ud, siger Anders Kronborg.

Kulturhistoriske værdier

På mødet 9. juni med Miljøstyrelsen blev kommunen oplyst, at for områder, hvor prioriterede arter - herunder snæbel - og naturtyper berøres, gælder, at fravigelse kun kan ske, hvis der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet. Hvis der foreligger andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, kan fravigelse kun ske efter udtalelse fra Europa-Kommissionen.

Miljøstyrelsen vil derfor nu undersøge i forhold til Mølledammens kulturhistoriske værdi for Ribe, og om hensynet til kulturhistoriske værdier kan udgøre ”andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser”. 

Her vil man blandt andet tage kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen for deres vurdering. Der er aftalt et nyt møde mellem parterne efter sommerferien, men endnu er der ikke fastsat en dato.

Esbjerg Kommunes miljøchef, Christina Føns, der på kommunens vegne deltog i mødet sammen med kontorchef Henrik Kikkenborg, forklarer, at man i sin tid kom med sine anbefalinger til dispensationsansøgningen til Esbjergs politikere for at sikre de bedste vilkår for et frit vandspejl.

- Rapporten vurderede, at det ville kræve op til 12 grødeskæringer at sikre et frit vandspejl i Mølledammen, og så er det jo klart, at det var det, vi anbefalede politikerne at søge dispensation til, siger Christina Føns.

- Vores dialog med Miljøstyrelsen tog udgangspunkt i, at er det ikke muligt med 12 grødeslagninger, så ønsker vi det, som er muligt, og refererede til, at der tidligere har været grødeslagning omkring to til fire gange årligt, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Budskabet er forstået – vistnok

Annonce