Annonce
Esbjerg

Politikere vægrer sig ved at bruge sparekniv mod borgerne

Forligspartier fra sidste års budget får en på forhånd given opgave med at indhente efterslæbet ved de budgetforhandlinger, der finder sted efter sommerferien. Arkivfoto: John Randeris
Forligspartier mener, at sidste års budgetøvelse med store beskæringer af det kommunale budget skulle i mål via effektiviseringer - ikke direkte besparelser på de svageste borgere.

Esbjerg Kommune: Der er, hvad man roligt kan betegne som en decideret ulyst blandt flertallet af byrådets partier til at vedtage de spareforslag for omkring 30 millioner kroner, som direktionen har fremsendt på børne-, voksenhandicap- og ældreområdet.

Repræsentanterne for to af byrådets i alt otte partier, der var med i budgetforliget, Enhedslistens Sarah Nørris og SFs Diana Mose Olsen, siger som med én mund, at de ikke kan stemme for de besparelser, der ligger.

- I budgetaftalen var der indlagt en forventning ind om, at vi kunne effektivisere os til de nødvendige besparelser, så det politisk fastlagte serviceniveau ikke ville blive berørt. Men uanset hvad man kalder det - om det kan betegnes som politisk fastlagt eller bare er det serviceniveau, vi har i dag - så vil forældrene i hvert fald opleve en reduktion i åbningstiden og en nedgang i antallet af pædagoger som en forringelse, så jeg mener, at forudsætningen for budgetforliget er skredet. Det, der ligger tilbage nu, kan vi ikke på nogen måde stemme for. Vi har naturligvis en fælles opgave for at få budgetterne til at hænge sammen, men det må vi løfte i efterårets budgetforhandlinger, siger således Diana Mose Olsen, mens Sarah Nørris slår fast, at det sidste år blev aftalt, at der ikke skulle spares på voksenhandicappedes botilbud:

- Jeg vil mene, at det er et brud på forliget, hvis eksempelvis et byrådsflertal stemmer for at spare på nogle af de områder, vi jo i budgetforhandlingerne specifikt ville friholde. Hvis vi ikke kan blive enige om, hvordan vi finder de penge, vi har lovet hinanden at finde, ja, så må vi se på det til næste budgetlægning, siger Nørris.

Annonce

Budgetteknik

Henrik Vallø (Borgerlisten) er heller ikke til sinds at nikke til den pakke med spareforslag, som direktionen har fremsendt til mandagens økonomiudvalgsmøde:

- Jeg tror, det var de fleste forligspartiers opfattelse, at de nødvendige penge kunne findes uden serviceforringelser. At vi kunne effektivisere os til dem. Det kan vi så ikke, og det er fair nok, men jeg kan ikke stemme for det, der ligger foran os nu. Derudover synes jeg, at der er tale om bristede forudsætninger, når vi ser, hvordan besparelserne er smurt ligeligt ud over alle de kommunale områder. Det er ikke min opfattelse af aftalen. Vi fik at vide, at der var lagt én til to procents besparelser over alle områder i budgettet, men at det var ren budgetteknik. Nogle skulle spare mere, andre mindre. Det er bare ikke det, vi ser nu, og jeg kan ikke være med til, at der røres mere ved voksenhandicapområdet. Så nu må de 30 millioner kroner, der står tilbage, gå videre til efterårets forhandlinger, siger Henrik Vallø.

S og DF

Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, er helt på linje:

- Vi fik ved budgetaftalens indgåelse stillet i udsigt, at vi kunne nå målet ved fornuftige effektiviseringer, og at hvis der blev tale om serviceforringelser, så skulle det politisk godkendes. Socialdemokratiet er aldrig gået med på en rammebesparelse, hvor man overlader til embedsværket at udpege serviceforringelser og prioriteringer i et kommunalt budget, og jeg vil også sætte spørgsmålstegn ved, om de forslag, der ligger på bordet nu, overhovedet er en fornuftig måde at nå i mål på. Vi må se på det til de kommende forhandlinger, hvor vi også har bedre føling med, hvordan en ny kommuneaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen ser ud og hvilke penge, vi har til rådighed, siger Søren Heide Lambertsen.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Olfert Krog, er med på at skubbe problemet, men han mener ikke, opgaven bliver nemmere til efteråret:

- Uanset, om man er formand for det ene eller det andet udvalg, er det svært at spare på de svageste i samfundet. Men vi er valgt til at træffe de svære beslutninger, og vi må i fællesskab til efteråret se på, hvordan vi når i mål. Uanset hvad så er - og bliver - det ikke rart.

Annonce
Forsiden netop nu
Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Kolding For abonnenter

Ansatte skal væk: Mindst 100 stillinger på skoler og daginstitutioner ryger i sparerunde

Annonce