Annonce
Billund

Politikere vil følge anketal tættere

Der er fejl i mere end halvdelen af de sager, Ankestyrelsen får til behandling fra Billund Kommune. Forvaltningen er i gang med at rette op på det, og politikerne vil følge udviklingen tæt. Arkivfoto

Det går den rigtige vej med antallet af omgjorte ankesager i Billund Kommune. Unge- og kulturudvalget er dog ikke tilfreds og vil følge udviklingen tæt.

Billund Kommune: Det kan, som tidligere nævnt, godt betale sig at klage over afgørelser på det sociale område, hvis man er borger i Billund Kommune. Det fremgår af nye tal fra Ankestyrelsen, som sender mere end halvdelen af klagerne tilbage til fornyet behandling i kommunen.

På landsplan er den såkaldte omgørelsesprocent 38 procent for hele socialområdet, 21 procent for særlige bestemmelser for voksensocialområdet og 52 procent for børnehandicapområdet. For Billund Kommune var omgørelsesprocenten i 2017 53 procent for det samlede socialområde, 50 procent for særlige bestemmelser på voksensocialområdet og 75 procent for børnehandicapområdet.

Det er tal, som man ikke er stolte af i unge- og kulturudvalget:

- Vi er meget opmærksomme på, at det på ingen måde er tilfredsstillende og vil derfor også følge udviklingen tæt. Vi ser heldigvis allerede nu en forbedring af tallene, hvilket bekræfter os i, at de tiltag, der er blevet gjort, har den tilsigtede effekt. Men vi må også hele tiden være opmærksomme på, om vi kan gøre yderligere, siger formand Stephanie Storbank (V)

Annonce

Vi er ikke stolte over det Danmarkskort, men tror på, at det vil se anderledes ud næste gang.

Arne V. Thomsen (S)

Hvert halve år

Politikerne vil derfor fremover nærlæse tallene hvert halve år frem for kun en gang om året som nu.

- Vi vil følge bedre med, så vi kan holde øje med, om det går den rigtige vej. Vi har ikke det samlede billede af 2018 endnu, men kan allerede se, at der er fremgang i de første tre kvartaler, siger næstformand Arne V. Thomsen (S).

Han pointerer, at tallene ikke viser, at der er fejl i mere end halvdelen af alle afgørelser, der bliver truffet i kommunen. Tallene drejer sig om de sager, der er anket til Ankestyrelsen, og det er blandt dem, kommunen bliver bedt om at tage sagen op igen, skaffe flere oplysninger eller decideret får at vide, at en afgørelse skal være anderledes.

Forvaltningen har allerede iværksat en række nye procedurer for at styrke en tidlig indsats især blandt handicappede børn.

- Vi er sådan set trygge ved det, som forvaltningen har sat i gang. Det går den rigtige vej, siger Arne V. Thomsen.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Et ja er et ja og binder alle partier i et forlig

Seks partier står bag. Seks partier fra Dansk Folkeparti til SF gik sammen og fik forhandlet et budget hjem – fint og uden de store problemer i øvrigt. For modsat naboerne i Haderslev og større kommuner som Kolding og Esbjerg er der styr på økonomien i Aabenraa. Ikke store og uhyggelige besparelser på børn, unge og ældre her. Tværtimod blev der råd til blandt andet at give skolerne lidt ekstra. Det var dog også helt nødvendigt. Penge til de ældre var der ikke, og det har fået kommunens seniorråd til i et høringssvar til budgettet at komme med dette krav til politikerne: Send flere penge, tak. ET NATURLIGT KRAV, for det er jo nærmest det, rådet er dannet for. At skabe så gode betingelser for kommunens ældre som muligt. Herunder at forlange flere penge i forbindelse med budgetforhandlinger. Kravene bliver ikke efterkommet, selv om byrådets populist par excellence, viceborgmester Ejler Schütt, selvfølgelig ikke kunne dy sig. Jamen, det må vi da se på, lød det sammenfattende fra DF’eren til jv.dk og JydskeVestkysten i begyndelsen af ugen, da vi skrev om Seniorrådets ønsker, og han understregede sin pointe ved at foreslå et møde i forligsgruppen inden for et par uger. Hvorfor sige nej til politisk sympati fra nogle vælgere, når muligheden nu bød sig? Nej vel, dertil er Ejler Schütts politiske næse alt for veludviklet. TIL GENGÆLD VAR der ikke megen respekt eller sympati at hente hos borgmester Thomas Andresen (V). – Undskyld mig, men hvor skal pengene komme fra, lød det nærmest arrigt fra borgmesteren, der bestemt ikke ser nogen anledning til at indkalde forligspartierne igen. Socialdemokratiets nye gruppeformand og nyudnævnte borgmesterkandidat, Erik Uldall Hansen, lod sig ikke friste. Også han står bag det forlig, partiet har givet og taget i. Selvfølgelig gør han det. – Vi har valgt, at børnene og folkeskolerne skulle have, sagde Uldall Hansen som begrundelse. Godt for det. Et ja er et ja, og et forlig er et forlig. Det ville tendere det useriøse at genåbne budgettet, blot et par uger efter det blev underskrevet, fordi man lige kom i tanke om, at der var nogle vælgergrupper, der ikke havde fået. Som om de var glemt. SÅDAN KAN DET POLITISKE arbejde ikke foregå. Nok er den økonomiske situation i Aabenraa fin, nok er der råd til lidt ekstra i 2020, men Aabenraa var for omkring et årti tilbage igennem store og voldsomme besparelser, og en gentagelse af dengang ønsker ingen i byrådet. Slet ikke ved at ødsle i gode tider. Derfor får Seniorrådet et klart nej til sine ønsker om flere penge. Og Schütt må naturligvis stå bag det forlig, han på sit partis vegne har indgået med Venstre, Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, De Konservative og SF. Eller vælge at træde helt ud. Borgmesteren behøver ikke DF’s stemmer i byrådssalen. Men så langt går Ejler Schütt selvfølgelig ikke, og det var heller ikke tanken bag hans udmeldinger. Han fiskede såmænd bare efter lidt sympati. GOD WEEKEND

Annonce