Annonce
Sønderborg

Politikere vil stoppe flugt fra folkeskole: - Skal gøres til det naturlige valg

Det skønnes, at elevtallet på Nordals Skolen om godt ti år vil være nede på 204 elever mod 267 målt i oktober 2020. Den udvikling vil politikerne ændre gennem flere initiativer. Nogle er allerede sat i gang - heriblandt en rullende skolestart, som har været en succes. Foto: Claus Thorsted
Folkeskolen skal være det naturlige valg for forældre på Nordals, mener flere byrådspolitikere. Tilvalget skal ske gennem en indsats, der begynder, når barnet er spæd.

Nordals: Det er ingen hemmelighed, at flere forældre fravælger folkeskolen på Nordals.

Den udvikling vil politikerne i Sønderborg Kommune gerne ændre ved at styrke samarbejdet mellem alle de offentlige institutioner, som børnene gerne skulle møde fra de er helt små til skolealderen.

- Folkeskolen skal gøres til det naturlige valg. Det er derfor vigtig, at den er konkurrencedygtig i forhold til privat- og friskolerne, hvilket den kun bliver, hvis den kan rumme at håndtere de udfordrede børn, uden de øvrige rammes. Der skal være ressourcer og kompetencer til at tage hånd om alle. Får vi styrket bunden, smitter det af hele vejen op, siger Christel Leiendecker, der er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget for Slesvigsk Parti.

Annonce

Respekt for andre tilbud

Planen handler i hovedtræk om, at overlappet mellem vuggestue og børnehave og derefter videre til skolen skal være bedre. Vigtigheden af en tidlig indsats blev påpeget i rapporten ”En undersøgelse af elevers deltagelsesmuligheder i folkeskolen”, som ifølge næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling danner grundlag for den kommende indsats.

- Familierne og børnenes behov skal i fokus. Vi står med nogle udfordringer på Nordals, som kræver, at der sættes ind med løsninger på flere områder for at skabe den sammenhæng, der kan sikre, at familier med sociale problemstillinger bliver en del af fællesskabet. Vi bør have fokus på at spille hinanden gode, siger han og påpeger, at det for ham også er vigtigt at have et godt samarbejde med privat- og friskolerne.

Den holdning deler formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris (V), som for at benytte hans egen formulering, har fuld respekt for de øvrige tilbud.

- Vi skal blandt andet blive bedre til at kommunikere den gode udvikling, der er, på Nordals Skolen. Der er masser af gode historier derfra, som skal fortælles. Det tror jeg vil styrke bevidstheden om skolevalget og være med til at gøre det mere naturligt at tilvælge folkeskolen, siger han.

Annonce

Nytænkning af SFO

Men Claus Klaris ved også, at gode fortællinger ikke kan stå alene. Derfor afventer han, hvilke øvrige løsningsforslag forskellige fagpersoner vil byde ind med. Et af punkterne, som skal drøftes, er, hvordan SFO'en kan nytænkes og gøres mere tilgængelig.

Her skal det undersøges om SFO'en skal gøres gratis. Det fortæller Jesper Smaling, som understreger, at der stadig er rigtig meget at drøfte.

- Det vigtige er, at få knyttet så mange børn som muligt til fællesskabet så tidligt som muligt - særligt dem fra udsatte familier, sådan vi som kommune er med til at give dem de bedste forudsætninger for at komme til at stå stærkt senere i livet, forklarer han.

Slesvigsk Partiet er imod, at der bliver fri adgang for alle.

- Vi ser gerne, at der kan gives flere fripladser til dem, der virkelig har behovet. Det er vigtigt at hjælpe dem. Derfor må vi se, hvad der er muligt, siger Christel Leiendecker med henvisning til, at en del af området er reguleret fra Folketinget.

De otte fokusområder i planen

Overlap i passagen fra sundhedspleje til vuggestue/dagpleje: Via sundhedsplejen ønskes det at sikre,at der ift. hvert enkelt barn tages et aktivt valg om, hvor vidt barnet skal i dagpleje, vuggestue eller passes hjemme.

Etablering af vuggestue i Gammeldam Børnehus: Vuggestuen henvender sig primært til udsatte børn med behov for ekstra støtte og sekundært til andre børn. Børnene skal i samarbejde med sundhedsplejen visiteres til et pædagogisk tilbud i almenområdet.

Helhedsorienteret sprogindsats i vuggestuer og børnehaver: Indsatsen skal give personalet en større viden om sprog, sprogtilegnelse og sprogpædagogik med målet om at styrke de flersprogede børns andetsprog, så de rustes sprogligt til børnehave og skolegang.

Overlap i passagen fra børnehave til skole: Det ønskes at sikre, at børns overgang fra børnehave til skole forløber bedst muligt med hensyntagen til evt. udfordringer.

Familieklub på Nordals Skolen: Der skal skabes sociale arrangementer på skolen med faglige input. Dette for at skabe/opretholde gode relationer til familierne i området.

SFO – ny funktion: SFO’en skal tilføres nyt indhold, der giver mening foreleverne og deres familier; fx lektielæsning og sociale aktiviteter. Det overvejes, om SFO’en kan være et gratis eftermiddagstilbud.

Kontaktperson til familier med behov: Det ønskes at de familier, der har behovet får tilbudt en kontaktperson i mødet med de offentlige tilbud. Kontaktpersonen skal sikre udsatte børn og familier en bedre kontakt med kommunens tilbud og sikre at de kender og tilbydes de muligheder, der er.

Åben anonym rådgivning – lokalt: Åben anonym rådgivning placeres i en satellit på Nordals, så børn, unge og forældre har lettere adgang.

Ingen af de tre politikere vil komme med nogle helt konkrete bud på, hvordan det kan lykkes at få flere til at sende deres børn på Nordals Skolen og generelt benytte de kommunale tilbud. De er enige om, at det på nuværende tidspunkt er deres fornemmeste opgave at lytte til inputs fra forskellige fagpersoner.

- Dialogen er vigtig. Vi skal ikke tage beslutninger hen over hovedet på hverken lærere, pædagoger, elever, forældre eller andre med tilknytning til området, siger Christel Leiendecker, som ser frem til at blive yderligere orienteret om projektet på udvalgsmødet onsdag eftermiddag.

Annonce
Sønderjylland For abonnenter

Mor tog drastisk beslutning for at passe på sin stille søn: - Jeg  kommer til at skulle kæmpe for ham resten af skolegangen

Danmark

Søndagens coronatal: 893 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Tønder For abonnenter

Michelle og Bo flyttede til Tønder for at få mere ro efter en turbulent tid med deres alvorligt syge datter: - Det er det bedste, vi har gjort længe

Sydjylland For abonnenter

Speciallærer sagde stop: Elever kastede med knive, borede blyant i Lises hånd og rev hårtotter ud af hendes hovedbund

Vejen

Ungt nybyggerpar: Rødding har det hele

Varde For abonnenter

Oswald er den manglende brik: Han giver ro, tryghed og snevejr

Sydjylland For abonnenter

Søvnforstyrrede, grådlabile speciallærere ringer til Nanna: Lærerkredse taler igen og igen med nedkørte lærere, der bliver slået af elever

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Sønderborg

Sønderborg-revyen vil børste støvet af og fange de unge

Billund

23-årige Mathias har optimeret sine vaner og soverutiner: - Jeg kan mere som selvstændig, når jeg har det godt

Navne

Den sorte skønhed fangede Heidi og Jørgen

Varde For abonnenter

26 år gammel flyttede Nadia i eget hus - alene men med hund

Esbjerg For abonnenter

Efter et liv med tandpasta på væggene og dybe depressioner skulle Kristina vente fire måneder på hjælp: - Når jeg endelig har besluttet mig, så vil man også bare gerne have hjælpen

Haderslev

Kræn laver musik med udspring i sin diagnose: Det er som terapi for mig

Annonce