Annonce
Esbjerg

Politikerne skal endnu engang i krig om altaner i det indre Esbjerg

Sådan drømmer Nordsø Byg Ejendomme om, at nybyggeriet kan komme til at se ud, hvis Plan & Miljøudvalget tirsdag vælger at dispensere fra lokalplanens bestemmelser om påsatte altaner. Visualisering: Vestkystens Tegnestue ApS
Det lykkedes ejeren af den tidligere Skind & Pels-bygning efter megen politisk tovtrækkeri og indædt debat i byrådssalen at få dispensation til at påsætte en altan i Norgesgade 44. Nu ønsker ejeren af det påbegyndte boligbyggeri lige overfor at få dispensation til 12 altaner.

Esbjerg: Der vil ikke være noget at sige til, hvis der sidder folk i Esbjerg Kommunes planafdeling og bander stygt over den dispensation, som et flertal i Esbjerg Byråd bestående af  Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Borgerlisten tilbage i maj i år besluttede at give til etableringen af en altan på den tidligere Skind & Pels-bygning i Norgesgade 44.

Dengang underkendte flertallet indstillingen fra embedsværket, der var lodret imod, og dispensationen har nu affødt en ny sag, hvor en anden bygherre vil have lov til at etablere i alt 12 altaner på det påbegyndte nybyggeri i Torvegade 34 (den gamle Incado-bygning).

Nybyggeriet i Torvegade 34 med butikslejemål i stueetagen og lejligheder i resten, som er i fuld gang. Til venstre i billedet ses den i daglig omtale kaldet Skind & Pels-bygningen, hvor man er ved at gøre klar til den altan, som man har fået dispensation til, over bygningens faste markise. Foto: Jesper Orry

Vestkystens Tegnestue ApS har således for få uger siden på vegne af ejeren af Torvegade 34, Nordsø Byg Ejendomme, søgt om dispensation til at etablere altaner på etageejendommen, der som nævnt er under opførelse og forventes afsluttet medio 2021.

Annonce

"Ansøgningen kommer i forbindelse med, at der er givet tilladelse til montering af altan på bygningen beliggende Norgesgade 44, hvilket er i strid med den gældende lokalplan....Det har fra start været et ønske fra bygherre at opføre bygningen med altaner mod vej for at skabe noget liv, værdi samt bedre lejemål. Der er ingen tvivl om at altaner vil højne kvaliteten af de nye lejemål", skriver Vestkystens Tegnestue blandt andet i ansøgningen, hvor det også slås fast, at det vil glæde både bygherre og gårdlauget, hvis man får tilladelse, fordi man med etableringen af altaner kan mindske det hævede og noget omfangsrige opholdsareal i den ellers pæne baggård til byggeriet.

Står det til embedsværket, så skal der ikke gives flere dispensationer til montering af altaner   - hverken de tre, der ønskes monteret mod Torvegade eller de ni, der ønskes monteret i Norgesgade. I stedet skal nybyggeriet, der er projekteret med franske altaner, nøjes med disse.

Torvegade 34 på hjørnet af Torvegade-Norgesgade, som ejeren drømmer om, at den skal se ud færdigbygget - med altaner. Visualisering: Vestkystens Tegnestue ApS

Det vil ellers være en smal sag at lave om til påmonterede altaner, for Nordsø Byg Ejendomme oplyser, at byggeriet allerede er projekteret og beregnet med de ønskede altaner, og at de såkaldte bæringer for altanerne er udført. Gives der ikke tilladelse, kan bæringerne skjules i hulmuren, fastslår selskabet.

I oktober 2019 blev der for indre by i Esbjerg - og det område, byggeriet ligger i - vedtaget en ny lokalplan.  Ifølge den nye lokalplan må der mod gadesiden kun etableres såkaldt indeliggende altaner og ellers mod gårdrummet.

I sagen om Nordsø Byg Ejendommes ønske om altaner på det nye byggeri vurderer forvaltningen, at det vil have en snebold-effekt, hvis der gives tilladelse som ansøgt, fordi den nye lokalplan gælder for en stor del af Esbjergs indre by, og således vil sagen kunne danne præcedens inden for et stort byområde.

Argumentationen for et nej

Den kommunale forvaltning har indstillet til politikerne i Plan & Miljøudvalget, at der gives afslag på påsætning af altaner på det igangværende nybyggeri i Torvegade 34.

Forvaltningen giver blandt andet følgende begrundelse:

"Nybyggeriet ligger i tæt sammenhæng med den eksisterende karrébebyggelse i Torvegade og Norgesgade. Ingen af de nærmeste bygninger er opført med lignende altaner mod gaden. Med udeliggende altaner mod gaden vil der således være tale om et brud med den eksisterende bebyggelses udformning".

Og videre: "Torvegade og Norgesgade er i dag gader, der i høj grad præges af den sammenhængende facadelinje mod gaden. Den overordnede facadelinje brydes udelukkende af karnapper, der har begrænset dybde og gennem deres udformning, fremstår som integrerede dele af bygningerne. Specielt Torvegades sammenhængende facaderække udgør et stærkt bygningsmæssigt karaktertræk, der er med til at understrege gaden som en vigtig akse i byen, der fører ned mod Torvet og Musikhuset. Denne oplevelse forstærkes af det let skrånende terræn, der er i gaden og som ikke findes tilsvarende i Esbjergs indre by. Altaner på facaden vil svække denne oplevelse".

Dertil  kommer, at forvaltningen er bekymret for den snebold-effekt i form af adskilligt flere ansøgninger om påsætning af altaner, der kan komme ud af en dispensation fra en bestemmelse i så stor en lokalplan.

Annonce
Danmark

Onsdagens coronatal: 353 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Ukrainer idømt fire års fængsel, udvisning og bøde på 71 mio kr. i stor sag om ulovlig cigaretfabrik: - Først i dette øjeblik er det gået op for mig, hvor alvorligt det er

Danmark

CureVacs vaccine opfylder ikke kriterier i afgørende studier: Den er kun 47 procent effektiv

Annonce