Annonce
Aabenraa

Politikerne tøver: Skal de frivillige forsikres?

Frivillige besøgsvenner er nogle af dem, der kan blive forsikret af kommunen i fremtiden, hvis politikerne bliver enige om en model. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Politikerne skal tage stilling til, om der i kommunalt regi skal tegnes ansvars- og ulykkesforsikring for personer, der udfører frivillige indsatser inden for en lang række områder. Men de er uenige om, hvorvidt det er den rette løsning.

Aabenraa: Skal de frivillige være forsikret igennem kommunen, når de hjælper til under events, yder lektiehjælp eller supplerer kommunens vedligeholdelse af de grønne arealer?

Det virker der sådan set til at være bred enighed om blandt byrådspolitikerne i Aabenraa Kommune. Alligevel har flere tøvet med at decideret stemme for det, når sagen har været oppe i de forskellige fagudvalg.

I kultur- og fritidsudvalget har et flertal valgt at sige nej tak, i hvert fald i første omgang.

- Det er ikke, fordi vi ikke ønsker, at de frivillige er forsikret. Men vi har taget udgangspunkt i de problematikker, forvaltningen ser ved det, og det viser, at det vil være besværligt at lave et forsikringstilbud til dem, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Annonce

Arbejde eller indsats

  • Der er forskel på frivilligt arbejde og frivillig indsats.
  • Frivilligt arbejde er kendetegnet ved, at en borger af egen fri vilje og uden løn udfører en opgave til gavn for samfundet. Kommunen skulle have hentet lønnet arbejdskraft udefra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige havde løst den. Borgere, der udfører frivilligt arbejde, er dækket på samme måde som kommunens ansatte.
  • Frivillig indsats er kendetegnet ved, at borgeren ikke er i et tjenestelignende forhold med kommunen. Borgeren bestemmer således selv, hvornår og hvordan den frivillige indsats skal udføres. Frivillige indsatser kan for eksempel være hjælp i forbindelse med events og arrangementer, besøgsvenner og supplerende vedligeholdelse af kommunale grønne arealer. Den slags er ikke forsikret igennem kommunen.

Stadig åben

Eksempelvis bemærker forvaltningen, at det vil kræve betydelige ressourcer at få det fornødne overblik over den frivillige indsats i kommunen, og at en sådan oversigt skal opdateres løbende, fordi behovet for frivillige indsatser udvikler sig hele tiden.

- Men nu sender vi det tilbage til økonomiudvalget, og så formoder jeg, at vi tager snakken igen. Hvis der kommer en model på bordet, der bare giver mening, er jeg stadig åben over for det, siger Lars Kristensen.

I teknik- og miljøudvalget har flertallet også fulgt forvaltningens indstilling om at fraråde forsikring.

- Vi frygter, at vi kan komme ud i nogle gråzoner, hvor der kan opstå en slåskamp mellem borgeren og kommunen. Det bedste vil være, hvis de selv tegner en privat forsikring, eller at foreningen, som de er tilknyttet, gør det. Vi er meget taknemmelig for den frivillige indsats, og vi er simpelthen bange for ikke at gøre det godt nok, siger udvalgsformand Arne Leyh Petersen (DF).

Til gengæld har vækstudvalget for land og by valgt det modsatte, nemlig at anbefale forsikring til de frivillige, der ikke allerede er forsikret.

- Vi vil gerne sende et politisk signal om, at vi ønsker at give de frivillige den her håndsrækning, siger udvalgsformand Philip Tietje (V).

Meget tungt

Dér har de dog ikke forholdt sig til konkrete modeller på, hvordan det kunne fungere.

- Så når vi har fået det belyst økonomisk, kan det godt være, at jeg stemmer imod forslaget. Problemet er jo, at det er rigtig tungt administrativt, og vi risikerer at forsikre folk, der aldrig får brug for det, siger han.

Han er allerede begyndt at spekulere i alternative løsninger.

- Hvis nogen eksempelvis søger tilskud til en bålhytte, så giver vi også en tusindkroneseddel til en forsikringsandel, og så overlader man ellers foreningen til at forsikre sig. Det kunne også være en måde at gøre det på, siger Philip Tietje.

I Tønder Kommune indførte man sidste år forsikring af den frivillige indsats. Her koster det kommunen 57.000 kroner om året.

- Og vi vil gerne lade os inspirere af vores naboer. Hvis det beløbsmæssigt er dér, vi er, og det administrativt kan lade sig gøre, så finder vi nok en løsning, siger Philip Tietje.

Økonomiudvalget behandler sagen om forsikring af frivillig indsats i januar 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

Annonce