Annonce
forside

Politisk kabale: Formænd går ned i løn

Formændene for en lavere løn, til gengæld bliver der mere til næstformændene i det kommende byråd. Arkivfoto

Det kommer til at koste skatteborgerne godt 160.000 kroner, at der blandt andet bliver oprettet et nyt politisk udvalg. En del bliver finansieret af en lønnedgang.

Ringkøbing-Skjern: Kommende borgmester Hans Østergaard (V) har ikke bare brugt sine forhandlingsevner, da han skulle havde den politiske kabale til at gå op.

Han har også haft gang i regnearkene. Flere ændringer betyder nemlig nye udgifter til politikerlønninger. Derfor er det besluttet, at sætte de kommende formænd ned i løn.

- Det er sådan, at vederlagene maksimalt må udgøre 305 procent af borgmestervederlaget, og derfor har det været nødvendigt lave nogle ændringer, fortæller Hans Østergaard.

I dag udgør borgmesterens løn og vederlag til byrådsmedlemmerne godt 2,8 millioner kroner. Fra årsskiftet løber det op i lige over 3 millioner kroner - det svarer til en stigning på lidt over 160.000 kroner.

Annonce

Så meget tjener de

Kommende borgmester Hans Østergaard (V) tjener efter en folketingsbestemt lønstigning lige over én millioner kroner om året.Alle byrådsmedlemmer tjener godt 90.000 kroner om året + et udvalgsvederlag på godt 32.000 kroner pr. udvalg.

Viceborgmester Søren Elbæk (S) får 10 procent af borgmesterens løn oveni.

Hidtil har udvalgsformændene fået 30 procent af borgmesterlønnen for deres arbejde. Det bliver nu lavet om.

Formændene for de tungeste udvalg - børne- og familieudvalget, teknik- og miljøudvalget og social- og sundhedsudvalget - får fremover 29 procent af borgmesterlønnen. Det er en lønnedgang på 15.000 kroner om året.

Formændene for kultur- og fritidsudvalget og beskæftigelsesudvalget får fremover 26 procent af borgmesterens løn i vederlag - det er en nedgang på 40.000 kroner om året.

Formanden for det nyoprettede erhvervsudvalg Søren Elbæk får 10 procent af borgmesterens løn som formand for udvalget.

Til gengæld kan næstformændene i alle de stående udvalg se frem til at få 20.000 kroner årligt for det ekstra arbejde, de kommer til at udføre i fremtiden.

Formandsposten i børne- og ungeudvalget fastholder lønnen på 10 procent af borgmestervederlaget.

Ned i løn

Hidtil har udvalgsformændene fået, hvad der svarer til omkring 300.000 kroner oveni det almindelige byrådsvederlag.

Men formandslønnen for den kommende formand for børne- og familieudvalget Trine Ørskov (S), formand for teknik- og miljøudvalget John G. Christensen (S) og formand for social- og sundhedsudvalget Lennart Qvist (V) vil falde til 286.000 kroner om året. Det er 15.000 kroner mindre end det sker i dag.

Den kommende formand for kultur- og fritidsudvalget Erik Viborg (V) og beskæftigelsesformand Kristian Andersen (KD) vil få knap 261.000 kroner eller 40.000 kroner mindre udbetalt om året end de nuværende folk på posterne.

Søren Elbæk (S) har valgt kun at få 100.000 kroner i hyre som formand for erhvervsudvalget.

- Jeg har fundet det nødvendigt at få lidt foran, for at det også økonomisk kan lade sig gøre at få plads det nye udvalg, siger han om vederlaget.

Nye roller

Også de menige byrådsmedlemmer går en lille smule ned i løn i forhold til i dag. Til gengæld er der udsigt til at belønne de kommende næstformand for den mere fremtrædende rolle, de skal have efter årsskiftet. Det skal de fremover honoreres med 20.000 kroner om året for.

- Vi har redefineret rollerne. Ligesom borgmester og viceborgmester kommer til at køre en slags parløb, så kommer formænd og næstformænd i udvalgene til at gøre det samme, fortæller Hans Østergaard.

Ændringerne skal dog vedtages af det nuværende byråd over to omgange, inden de kan træde i kraft. Det vil efter planen ske inden det konstituerende byrådsmøde torsdag den 14. december.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce