Annonce
Esbjerg

Politisk slagsmål om nye cykelstier lurer: Borgerlisten kræver cykelsti i Nørrebrogade op i byrådet

Trafikken omkring Nørrebrogade og Strandby Kirkevej er livsfarlig for små trafikanter, og det er på tide, at kommunen griber ind, mener en gruppe af forældre til elever på Boldesager Skole Cosmos - her repræsenteret af (fra venstre) skolebestyrelsesformand Michael Tangaa sammen med Line Britt Madsen og Trine Falbe Larsen. Arkivfoto: Dorthe Lodberg
Borgerlistens Henrik Vallø har begæret beslutningen om at nedprioritere en ønsket cykelsti i Nørrebrogade i en kommunal ansøgning om statsmidler i byrådet, efter at et flertal i Teknik & Byggeudvalget forleden ignorerede anbefalinger fra den kommunale forvaltning og i stedet prioriterede projekt mellem Darum og Bramming.

Esbjerg Kommune: Det var ikke bare imod den kommunale forvaltnings anbefalinger - de fire Venstre-medlemmer af Teknik & Miljøudvalget trak simpelthen et nyt og ikke i sagen omtalt cykelsti-projekt mellem Darum og Bramming op af hatten, da udvalget forleden afviste at give en ny cykelsti-forbindelse i Nørrebrogade førsteprioritet.

Og det er helt vildt, mener Borgerlistens Henrik Vallø netop, der nu har begæret sagen om Esbjerg Kommunes ansøgning til statslige cykelsti-puljemidler i byrådet.

- Udvalgets beslutning kan jeg under ingen omstændigheder stiltiende acceptere. Jeg mener, at vi efterlader en hel bydel i frustration her, og en løsning i Nørrebrogade er af hastende karakter for de bløde trafikanter, fastslår Henrik Vallø indledningsvist.

Annonce

Historien går kort fortalt ud på, at udvalget - efter en udsættelse 16. april - fredag i sidste uge får forelagt en sag, hvori den kommunale forvaltning anbefaler og indstiller, at man søger statslig medfinansiering på 50 procent til cykelsti-projektet i Nørrebrogade.

Forvaltningen mener, at strækningen på Nørrebrogade mellem Strandby Kirkevej og Jernbanegade klart opfylder alle tildelingskriterierne i den statslige pulje, hvilket også skal ses i lyset af, at de aktuelle planer om den massive udbygning af Sydvestjysk Sygehus Esbjergs eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade, som - foruden den generelle trafikstigning - "medfører øget trafik på strækningen". Der er fra Boldesager Skole efterspurgt cykelstier langs Nørrebrogade. I Trafikplanen for Midtbyen indgår cykelstianlægget langs strækningen, men der er ikke afsat midler til gennemførelsen.

Alternativt projekt

Forvaltningen nævner som et mindre attraktivt alternativ til indstillingen om Nørrebrogade endnu et projekt, der eventuelt kan søges statsmidler til, men som kun delvist opfylder kriterierne i den statslige cykelstipulje. Dette projekt går ud på at fortsætte den dobbeltrettede cykelsti langs Obbekærvej ved Ribe, som blev afsluttet ved Vesterengvej, men som er tænkt forlænget til kommunegrænsen til Vejen Kommune.

Socialdemokratiets Mussa Utto stemmer for forvaltningens indstilling om Nørrebrogade, mens de fire Venstrefolk - udvalgsformand Søren Heide Lambertsen, Esbjerg, Henning Ravn (V), Bramming, Alex Sørensen, Roager og Anders Rohr Jørgensen, Ribe, stemmer imod. I stedet vedtager flertallet, at forvaltningen skal sende en ansøgning om tilskud til tre projekter, men som nummer ét søge om penge til en cykelsti-forbindelse mellem Darum og Bramming og lade Nørrebrogade være andenprioritet, mens forlængelsen af stien ved Obbekærvej skal på en tredjeplads.

Henrik Vallø, der p.t. er sygemeldt, ser efterfølgende beslutningen på udvalgets dagsorden og er efter eget udsagn målløs:

- Det er jo ikke, fordi jeg mener, at man ikke skal have cykelsti i landdistrikterne, så man kan færdes trygt og godt her, men man bliver også nødt til at se på, hvor det er af hastende karakter, og hvor der dagligt cykler og færdes i hundredvis af trafikanter, og det gør der i Nørrebrogade. Det er vigtigt, også set i lyset af udvidelsen af parkeringshuset, at Boldesager får den cykelsti hurtigt, og det er derfor, jeg har begæret sagen i byrådet. Så må vi tage diskussionen der, for jeg mener, at udvalgets beslutning er himmelråbende, siger Henrik Vallø.

Annonce

Løbet kørt?

Den forestående debat i byrådssalen kan dog vise sig ikke at føre nogen vegne hen. Ansøgningsfristen til den statslige cykelstipulje udløber nemlig klokken 12 på dagen for byrådsmødets afholdelse om aftenen. Derfor har Henrik Vallø anmodet forvaltningen om at forsøge at få ansøgningsfristen forlænget et halvt eller et helt døgn for Esbjerg Kommunes vedkommende.

- Ellers er min initiativret som byrådsmedlem til at begære sager i byrådet ikke meget værd. Miseren opstår, fordi udvalget udsætter sagen på mødet den 16. april, og så rammer vi jo ind i ansøgningsfristen, siger Henrik Vallø.

De tre projekter

Nørrebrogade:

Formålet med projektet er at give cyklister bedre forhold på strækningen. Især nord for Haraldsgade er gaden smal med parkering tilladt i afmærkede båse, som ligger spredt langs strækningen. Parkeringsbåsene er et utrygt element for cyklister. På den sydlige strækning mellem Haraldsgade og Jernbanegade kan der umiddelbart etableres cykelstier i begge sider uden store ændringer. Mellem Haraldsgade og Strandby Kirkevej foreslås en større ombygning, hvor der etableres delte stier i begge vejsider. Parkeringen kan ikke opretholdes undtagen på kortere strækninger, hvor der er ekstra bredde til en p-lomme. Busstoppesteder etableres som fremrykkede, det vil sige at bussen stopper i køresporet.

Projektet forventes at opfylde kriterierne for tildeling af statsmidler, idet etablering af cykelstier på Nørrebrogade forventes at medføre større trafiksikkerhed for cyklisterne, mange cyklister – herunder skolebørn - får gavn af projektet, og det bidrager til bedre sammenhæng mellem cykelinfrastruktur og kollektiv trafik. Cykelstierne kobles på eksisterende stinet, og ny cykelinfrastruktur etableres langs Nørrebrogade til Esbjerg Banegård

Obbekærvej, Ribe:

Projektet drejer sig om en dobbeltrettet cykelsti på Obbekærvej i Ribe fra Vesterengevej til kommunegrænsen til Vejen Kommune. Cykelstien vil være en fortsættelse af den dobbeltrettede sti langs Obbekærvej, som blev afsluttet ved Vesterengevej. Vejstrækningen har karakter af landevej, og det er derfor utrygt at cykle her, men selv om projektet vil øge trafiksikkerheden og bidrage til en bedre sammenhæng, fordi stien kobles på en eksisterende sti ind til Ribe, opfylder projektet kun delvist kriterierne for tildeling af statsmidler, fordi det blandt andet er svært at argumentere for, at projektet skaber en stor sammenhæng mellem cykelinfrastruktur og kollektiv trafik, som er en af betingelserne.

Cykelsti Darum – Bramming:

Her mangler kun 4,3 kilometer i at forbinde byerne. Cykelstien er en skolerute og indgår i den nuværende cykelstiplan, men der er dog ikke afsat midler til stien. Det er et stort ønske fra lokalrådene i Darum og Bramming at stien etableres, men projektet er end ikke nævnt i forvaltningens sagsfremstilling som en mulighed at søge statsmidler til.

Annonce
Esbjerg

Tag kandidattesten her

Esbjerg For abonnenter

Mette Frederiksens brutale højre hånd fra Esbjerg i fokus for vilde sms’er

Danmark

Søndagens coronatal: 1349 positive svar ud af 67.000 testede

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland

Fulde, frysende festgæster frustreres over forsinkede taxaer: Klagebunken vokser i jagten på mindst 100 nye chauffører

Navne For abonnenter

Han så farlig ud, var stærk som en okse og blid som et lam: Nu er stærkmanden George Olesen død

Varde

Peter vil ikke plastre vandkanten til med sommerhuse: - Vil de rige ikke gå for at komme til vandet, må de blive hjemme

Sydjylland

Region Syddanmark ignorerede indvending fra forskningsleder i Grindsted-sag

Haderslev

Politiker vil rive sit bevaringsværdige hus ned: Politisk modstander sender sag i byråd

Sønderjylland For abonnenter

Arkitektpar bag svævende shelter vil bygge med natur

Kultur

Karen-Lise Mynster: Man skal leve hver dag, som var det den sidste - men så ville jeg jo ikke sidde her

Sønderjyske Fodbold For abonnenter

Slået i 95. minut: Forløsning blev til forbandelse for SønderjyskE

KANDIDATTEST

Ved du hvem, du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Sønderborg

Husker du Skjerns Magasin i Matador: Nordborg får en snert af Korsbæk

Varde For abonnenter

Naboer til monstermøller: Vi føler os lidt klemte og kan ikke plante os væk fra 180 meter møller

REGIONALVALG

Der er under et måned til valget - nu får du det store overblik: De kan få magten over sundhedsvæsnets milliarder

Annonce