Annonce
Esbjerg

Politisk udvalg skærper tonen: Højspænding skal graves ned

Der skal overhovedet ikke rejses master igennem Esbjerg Kommune, mener Plan & Miljøudvalget, der dermed skærper tonen i høringssvaret til Miljøstyrelsen. Arkivfoto: Energinet.

Plan & Miljøudvalget kræver nu hele strækningen med Energinets kommende, 400 kV-forbindelse gennem Esbjerg Kommune nedgravet i et nyt høringssvar til Miljøstyrelsen. Dermed står det tidligere Plan & Miljøudvalgs alternative forslag om østligere linjeføring på master ikke længere ved magt.

Esbjerg Kommune: Politikerne i det nye Plan & Miljøudvalg skærper nu høringssvaret til Miljøstyrelsen i sagen om Energinets kommende 400 kV-forbindelse fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse.

Der vil således ikke fra Esbjerg Kommunes side blive foreslået alternative linjeføringer til planerne om de 30-35 meter høje el-master gennem Esbjerg Kommune - holdningen er den faste, at hele linjeføringen skal graves ned.

Det oplyser formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), på vegne af et enigt udvalg.

Dermed skal forvaltningen i gang med rette-pennen i forhold til det udkast til et høringssvar, som embedsmændene på tirsdagens møde ellers forelagde politikerne i udvalget. Heri foreslås to alternative muligheder for masternes vej gennem landskabet - begge længere mod øst.

Begrundelsen

I udkastet til høringssvar til Miljøstyrelsen argumenteres der for, at det ansøgte projektforslag fra Energinet.dk på en række væsentlige punkter er til stor ugunst for både lokalbefolkning, turisme og landskab i Esbjerg Kommune. Det gør sig isærgældende i området ved Ribe, hvor det foreslåede tracé vil gribe meget forstyrrende ind og skabe stor risiko for tab af væsentlige rekreative og økonomiske værdier i form af bl.a. tabte turismeindtægter, skriver forvaltningen.

- Nu skal sagen videre i byrådet, men i udvalget er vi af den overbevisning, at den eneste acceptable løsning er en nedgravning af el-forbindelsen. At foreslå en østligere linjeføring med master er lidt at kaste aben videre. Vi er enige om, at det eneste rigtige er at svare Miljøstyrelsen, at kablerne bør lægges i jorden gennem hele Esbjerg Kommune, for Energinets foreslåede tracé løber på tværs af et ca. 500 hektar stort Natura 2000 område, der rummer store naturværdier. Det forrige Plan & Miljøudvalg bakkede godt nok op om at foreslå et alternativ i form af en østligere linjeføring, og det blev også forelagt Energinet, men siden er der løbende kommet flere og flere nye oplysninger og synspunkter frem, og nu er vores politiske vurdering, at vi ikke kan anbefale master, siger Karen Sandrini.

Klima- og energimister Lars Chr. Lilleholt (V) har tidligere oplyst, at der ikke råd til den meget dyre og angiveligt teknologisk usikre løsning, som det er at grave en ønsket højspændingsledning ned mellem Idomlund ved Holstebro tværs gennem Varde Kommune og videre til Endrup og ned til grænsen. Otte milliarder kroner vil det koste ekstra at grave højspændingsledningerne ned, ifølge ministeren, der også tidligere har oplyst, at 400 kilovolt jordkabler ikke er teknologisk muligt, da vekselstrøm efter 20-30 kilometer ædes op i kablet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce