Annonce
Tønder

Politiske bredsider om intern undersøgelse

Hvad der er op og ned i heliportsagen, og om forvaltningen ikke gjorde sit forarbejde godt nok, er en af de sager, der er selvskrevet til at blive belyst i den forestående undersøgelse. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Der er bred enighed om at bruge godt en halv million kroner til at undersøge kvaliteten af sagsbehandlingen i den hyppigt kritiserede tekniske forvaltning i Tønder Kommune. Løsgænger Jens Møller kritiserede undersøgelsen som et resultat af dårlig personalepolitik.

TØNDER: Ude foran rådhuset var der i alle træer skruet op for smuk og fredsommelig julebelysning. Inden for i byrådssalen var det torsdag aften så som så med julefreden og fordrageligheden. Her besluttede et stort flertal af kommunalbestyrelsen efter en til tider skarp meningsudveksling at iværksætte en undersøgelse af sagsbehandlingen og kvaliteten i teknisk forvaltning. Det er et eksternt konsulentfirma, KLK, der skal forestå undersøgelsen, der er bragt i spil i forlængelse af flere sager, der har skabt stor bevågenhed i medierne.

Borgmester Henrik Frandsen betegnede disse sager som "problemsager". Løsgænger Jens Møller var mere bramfrit. Han kaldte dem kort og godt for møgsager, og sagde, at den forestående undersøgelse var resultatet af dårlig personalepolitik og svigtende ledelsesansvar. Og han satte navn på.

- Både kommunaldirektøren og borgmesteren er ledere, der synes at lade stå til. De vil ikke sætte deres stillinger ind på at vise håndfast handlekraft og skære igennem på det morads af inkompetence, der er i teknisk forvaltning, sagde han.

Oplægget fra KLK går ud på at undersøge behandlingen af cirka 25 udvalgte sager. Fra økonomiudvalget er der lagt op til, at de politiske partier og grupperinger i byrådssalen helt konkret kan indstille problemsager, som de ønsker nærmere belyst. Omkring otte af de foreslåede sager vil efter en nærmere vurdering indgå i en undersøgelse.

Det var ikke en fremgangsmåde, som Jens Møller var tilhænger af.

- Det, vi er i gang med, er, at stille det beskidte vasketøj til skue, sagde Jens Møller.

Annonce

Undersøgelsen

Ifølge konsulentvirksomheden KLK's oplæg handler den forestående undersøgelse at teknik- og miljøforvaltningen om følgende:- Undersøgelsens overordnede formål er at understøtte udviklingen af kvaliteten i kommunens sagsbehandling på teknik og miljøområdet gennem rådgivning af og dialog med kommunale ledere og sagsbehandlere på området. Undersøgelsen skal således bidrage til læring og udvikling i Tønder Kommune ved at pege på forhold, der fremstår velfungerende og som styrker kommunen, samt hvilke forhold der er udfordrende for kommunen, som gennem konkrete anbefalinger kan forbedres.

Kilde: Kommissorium fra KLK

Tillid

Hans verbale bredside blev delvis taget ilde op blandt byrådskollegerne.

- Det er ikke god stil at kritisere nogen, der ikke kan forsvare sig, lød det blandt andet fra Venstres Preben Linnet. Han havde håbet, at problematikken omkring teknisk forvaltning kunne have været løst på en anden måde.

- Men med den mistillid, der er udtrykt mod direktionen og borgmesteren, må der folk til udefra til at få efterset sagen. Mit håb er, at vi får et output, som kan bruges fremadrettet, når vi nu skal betale for det, sagde han.

Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen bakkede ligeledes op om undersøgelsen.

- Vi har tillid til direktionen. Men det er rigtigt, at der har været mange problemer. Dette er en måde at komme videre på, sagde han.

Eike Albrechtsen (S) fandt det vigtigt, at undersøgelsen blev gennemført af uvildige folk.

- Det handler ikke om at finde syndebukke, men om at finde ud af, hvordan vi kommer videre, sagde hun.

LA's Claus Hansen er generelt ikke tilhænger af at tilkalde eksterne folk for at se, hvordan tingene skal gøres i Tønder Kommune.

- Men i denne situation er det den eneste rigtige måde at gøre det på, sagde han.

Anita Uggerholt Eriksen og Irene Holk Lund (V) advarede mod en kontrol- og fejlfinderkultur, som ingen kan arbejde under.

- Folk vil søge væk eller vil ikke søge ledige stillinger, fordi vi som politikere skyder på medarbejderne. Som folkevalgte har vi et medansvar for medarbejderne. Jeg mærker en unødig nervøsitet, sagde Irene Holk Lund.

Jens Møller præciserede, at han havde stor respekt for sagsbehandlerne, der var flittige og leverede varen.

- Mit ærinde er ledelsesniveauet, sagde han.

Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen var enig.

- Hvis ledelsen havde vist ansvar, havde det ikke været nødvendig med en undersøgelse, sagde han.

Problemsagerne

De anførte problemer i teknisk forvaltning kulminerede i september, da kommunalbestyrelsen først igennem JydskeVestkysten fik kendskab til, at en etablering af en heliport på Rømø Havn kunne bringe områdets udpegning til Verdens Naturarv i fare. Oplysningerne, som forvaltningen også havde kendskab til, var ikke tilgået politikerne.

Uanset hvilke andre problemsager de politiske partier måtte bringe i spil, er heliportsagen på forhånd udpeget til at blive genstand for en tilbundsgående granskning. Resultaterne af KLK's undersøgelse ledsaget af anbefalinger forventes klar til april/maj.

Det er ikke første gang, at en forvaltning i Tønder Kommune udsættes for en task force-kontrol. I kølvandet på flere børnesager iværksatte kommunalbestyrelsen for år tilbage en kvalitetsundersøgelse af den ansvarlige forvaltning. Undersøgelsen påviste voldsomme problemer, som der siden er arbejdet målrettet på at komme til livs.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Indland

Henriette Zobel er død 

Leder For abonnenter

Hemmelighedskræmmeri er uhyrligt

Danfoss beviser endnu engang en familieejet virksomheds styrke i forbindelse med sagen om den voldsomme forurening på Himmark Strand på Als. Her dumpede Danfoss med myndighedernes tilladelse årligt tonsvis af flydende industriaffald i 1950’erne og 1960’erne. Man vidste dengang ikke bedre, og Danfoss kan juridisk ikke gøres ansvarlig for udledningen. Jura og moral er imidlertid vidt forskellige ting. Og det moralske ansvar tager Danfoss på sig. Derfor er koncernen frivilligt gået i spidsen for det arbejde, som efter planen skal gøre området giftfrit senest i 2023. På egen hånd har Danfoss desuden iværksat den forundersøgelse, der skal afdække problemet. Sådan handler et firma, der skeler mere til anstændighed end bundlinje. Storsind i den målestok kan man udvise, når ejerne ikke er udenforstående aktionærer med et fuldt legitimt ønske om det maksimale udbytte af deres investering. Her har vi i stedet at gøre med familien Clausen, der ved denne og talrige andre lejligheder har bevist deres engagement i lokalsamfundet. Samme redelighed kunne man ønske sig fra Sønderborg Kommune. Her er der imidlertid spillet med beklageligt fordækte kort i denne sag. En aktindsigt afslører, at kommunaldirektør Tim Hansen forsøgte at mørkelægge et møde om forureningen mellem kommunen samt repræsentanter for Danfoss og regionen sidste år i oktober. Penge var motivet til hemmelighedskræmmeriet. Et udviklingsselskab var langt fremme med planerne for ferieområdet Nordals Ressort. I den forbindelse ville det være særdeles ubelejliget, hvis pressen begyndte at skrive om en kraftig forurening kun godt en kilometer fra ferieparadiset – mente altså kommunaldirektøren. En række eksperter vurderer samstemmende, at kommunaldirektøren hermed groft har overtrådt reglerne. Hvis det er tilfældet, må det naturligvis have konsekvenser. Men allerede nu kan der faktisk fældes en dom over Tim Hansen: Sådan handler en kommunal topchef, der skeler mere til bundlinjen end anstændigheden.

Annonce