Annonce
Esbjerg

Præstegårdsskolen har færre voldssager

Præstegårdsskolen Urban havde i skoleåret 2017-2018 75 indberetninger af vold mod lærere primært begået af elever i indskolingen, hvilket vil sige 0. til 2. klasse. I løbet af foråret har skolen haft 18 indberetninger. Arkivfoto
I løbet af foråret har Præstegårdsskolen Urban haft 18 indberetninger om vold mod lærere i indskolingen, hvoraf 9 af dem har været af fysisk karakter. Det er en forbedring sammenlignet med efteråret, hvor skolen havde 44 indberetninger. Skolelederen begrunder udviklingen med, at skolen laver et stort stykke arbejde med at registrere og analysere de forskellige voldsepisoder.

Esbjerg: Siden efteråret har Præstegårdsskolen Urban fået nedbragt antallet af voldstilfælde på skolen. I efteråret var tallet oppe på 44 tilfælde, og i løbet af foråret har der været 18 tilfælde, hvoraf 9 af dem har været registreret som fysiske. Den udvikling glæder skolelederen Steffen Lawaetz.

- Jeg er meget tilfreds med det store og grundige stykke arbejde, der er blevet lagt for at nedbringe tallene, og derudover er jeg tilfreds med, at arbejdet umiddelbart ser ud til at virke. Fra 44 indberetninger i efteråret til 18 sager i foråret er en fornuftig udvikling, selv om tallene selvfølgelig kan gå op og ned, siger Steffen Lawaetz.

Præstegårdsskolen Urban havde i løbet af skoleåret 2017-2018 fået 75 indberetninger om vold mod lærere primært begået af eleverne i de yngste klasser - det vil sige i indskolingen fra 0. - 2. klasse. Her var 42 af indberetningerne af fysisk karakter, som vil sige skub, slag, spark eller kast med ting mod lærerne. Det gjorde, at Arbejdstilsynet gav skolen et påbud, som skolen nu har arbejdet efter siden. Påbuddet betød, at skolen skulle have nedbragt antallet af episoder inden 1. marts, og det er lykkedes. Derfor har skolen skrevet en rapport om, hvor langt de er nået, og hvad de arbejder med i fremtiden. Nu afventer skolen, at Arbejdstilsynet på et tidspunkt kommer på uanmeldt besøg.

Annonce

Sagen kort

  • Præstegårdsskolen kom i søgelyset i efteråret 2018, fordi der i skoleåret 2017-2018 havde være 75 indberetninger af vold mod lærere primært begået af elever i indskolingen, hvilket vil sige 0. til 2. klasse. Af de 75 tilfælde var 42 af fysisk karakter.
  • Allerede i januar lignede det, at skolen var ved at knække kurven, da der kun var tre registreringer siden midt november og frem til midt januar.
  • I første halvår af skoleåret 2018/2019 var der 44 registreringer.
  • Siden årsskiftet har der været 18 registreringer.
  • I de 18 registreringer har 9 været fysiske, 8 verbal samt en enkelt under betegnelsen andet.
  • Andet er en mindre episode, som blandt andet kan handle om dårlig attitude.

Mere registrering og analyse

Præstegårdsskolen Urban har ifølge Steffen Lawaetz valgt at registrere mere, end påbuddet krævede. Men det er et valg, har skolen truffet for at sikre sig bedre læring af episoderne.

- Hvis vi bare registrerede, som påbuddet kræver, ville der være meget, som vi ikke ved. Derfor registrerer vi meget grundigt og bruger meget tid på at analysere episoderne, for at bruge dem fremadrettet og kvalificere den forebyggende praksis. Vi sænker tallene stille og roligt, og vi udfører et stort stykke arbejde, som langsomt giver resultater, siger Steffen Lawaetz, der ikke vil nærmere ind på de forskellige episoder fra foråret andet end fortælle, at det er foregået i indskolingen.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Vejen Kommune vinder vigtigt slag om Skovgårdsvej: Har handlet efter bogen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Kolding For abonnenter

Ansatte skal væk: Mindst 100 stillinger på skoler og daginstitutioner ryger i sparerunde

Annonce