Annonce
Sønderborg

Propfyldt til møde om trafikken ved Egernsundbroen

Der var godt fyldt, da der mandag aften var borgermøde i Egernsund om trafikafviklingen. Foto: Claus Rantzau Møller

Små 200 mennesker var mødt frem, da der var indkaldt til borgermøde omkring trafikafviklingen i Egernsund.

Egernsund: Ikke et sæde var ledigt og flere måtte stå op eller sidde på gulvet, da trafikken ved Egernsundbroen var til debat mandag aften i gymnastiksalen på Den Gamle Skole Egernsund.

- Vi gør det her for at se, hvad borgerne tænker lokalt. Det er jo dem, som ved noget om tingene, sagde teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Hun blev mødt af stor spørgelyst og ideer til, hvordan trafiksikkerheden kan blive øget. Konkret har udvalget i første omgang afsat 600.000 kroner til trafiksikring i Egernsund, hvilket alle tilhørere der sagde noget, mente var alt for lidt.

Der blev for eksempel både efterspurgt lyskryds ved Brovej/Brillevej, tunnel samme sted under vejen eller rundkørsel. Noget der slet ikke er penge til i dag, da forvaltningen vurderede disse løsninger til at koste mellem to og fire millioner kroner.

- For eksempel to millioner kroner til et lyskryds er ingenting sammenlignet med en trafikdræbt. Bare siden jeg i 1991 bosatte mig i byen, har der været tre trafikdræbte. I stedet for hovsaløsninger skal der laves et helhedsprojekt, der strækker sig over de næste 5-6 år, var fra meldingen fra Lejf Christensen, der også er den del af borgerforeningen.

Han efterspurgte også, at man fik et bedre overblik for eksempel kørslen med skoleelever og lavet en trafiktælling, inden noget blev politisk besluttet. Han gjorde også opmærksom på, at der i 2014-budgettet var afsat otte millioner kroner til problematikken, men altså aldrig ført ud i livet.

Annonce

I stedet for hovsaløsninger skal der laves et helhedsprojekt, der strækker sig over de næste 5-6 år.

Lejf Christensen, Egernsund
Spørgelysten var stor også i pausen, hvor Aase Nyegaard fik en snak med Hans Jørgen Laustsen. Foto: Claus Rantzau Møller

Kører alt for stærkt

Siden Egernsundbroen blev bygget for 50 år siden, har der været dobbeltsporet i begge retninger, hvilket ofte bliver brugt til at overhale. Det giver ifølge beboere høj fart og livsfarlige situationer ikke mindst, når børn og voksne skal krydse den firsporede landevej.

- Der ligner en motorvej og folk kører, som det er en motorvej. Jeg mener, man bør gøre Brovej ensporet hele vejen til Silekuldevej-krydset i Gråsten. Den eneste ulempe ved det er, at der vil tage lidt længere fra a til b. Men så kan det også være flere vil tage motorvejen i stedet, sagde Lotte Christensen.

På borgermødet præsenterede Jens-Kristian Mikkelsen, afdelingsleder i Projekt & Anlæg en løsning med indsnævring af den dobbeltsporede del af Brovej frem til Egernsundbroen til ét spor med overhalingsforbud og højresvingsbaner til flere indfaldsveje.

Senere blev ideen om en hastighedsnedsættelse fra 80 til 70 km også luftet, hvilket udløste aftenens største bifald. De mange ideer og input blev skrevet ned undervejs. I februar skal teknik- og miljøudvalget se på dem og komme videre med, hvad de vil gøre i Egernsund.

- Jeg mener, man bør tænke Alnor og Gråsten-området ind i en helhedsløsning. Som det er i dag, er der ikke gjort noget for at tænke den strækning ind, kom det fra Hans Jørgen Laustsen, som samtidig efterspurgte et borgermøde for Alnor og Gråsten, hvilket han fik tilsagn fra Aase Nyegaard af.

Borgerforeningen i Egernsund har i øvrigt nedsat en gruppe, der arbejder med en trafikløsning. Hvis man vil være en del af den, kan man kontakte formand Niels Mortensen på 28602635.

Der kom mange input fra salen blandt andet fra Niels Mortensen, som er formand for borgerforeningen. Foto: Claus Rantzau Møller
På mødet præsenterede Jens-Kristian Mikkelsen, afdelingsleder i Projekt & Anlæg en løsning for trafikken. Foto: Claus Rantzau Møller
Der er afsat 600.000 kroner til trafiksikring i Egernsund, hvilket alle, der rejste sig op, mente, var for lidt. Foto: Claus Rantzau Møller
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Haderslev For abonnenter

Jobcenter-medarbejdere: Vi er pressede til det yderste

Annonce