Annonce
Trekantområdet

Pumper er stoppet - embedsmænd og politiker vil have Miljøstyrelsen til at se på miljøregler

Det er slut for denne gang med udpumpning af forurenet grundvand fra Kanalbyen til Lillebælt. Udledningen blev godkendt af Fredericia Kommune udfra en bekendtgørelse, som påpeger, at der i tilladelsen skal tages hensyn til Lillebælts tilstand. Der ligger imidlertid ingen målinger på Lillebælt miljømæssige tilstand, som kan indgå i beregningerne. Det er problematisk påpeger både forvaltning og Enhedslisten. Foto: Søren Gylling
Når kommunen skal give udledningstilladelse til Lillebælt, skal det ske på baggrund af, hvordan Lillebælt i øvrigt er belastet. Men de målinger eksisterer ikke i dag, og det er problematisk, mener både embedsmænd og politiker.
Annonce

Fredericia: Pumperne er stoppet med at sende grundvand ud over kajkanten i Kanalbyen for denne gang. Skal der pumpes igen, kræver det en ny udledningstilladelse fra Fredericia Kommune.

Kommunen er blevet politianmeldt for fejlagtig sagsbehandling, men det afviser kommunen. Tilladelsen er givet ud fra en bekendtgørelse, som imidlertid er problematisk i forhold til, at udledningen sker til Lillebælt.

I tilladelsen skal der tages hensyn til, hvilke koncentrationer der er af forskellige stoffer i den recipient, udledningen sker til. Det er kritisk i tilfældet med Lillebælt, fordi der ikke foretages målinger i Lillebælt, som kan fortælle, hvad baggrundskoncentrationen er.


Hvis dataene ikke findes, så har kommunerne svært ved at leve op til intentionerne i lovgivningen.

Miljøchef Inger Pabst, Fredericia Kommune


For at få et billede af, hvordan tilstanden i Lillebælt er, er der i den aktuelle sag blevet udtaget ekstra målinger af baggrundskoncentrationerne af en række stoffer - bl.a. arsen - ved kajkanten i forskellig dybde. De analyser kommer til at ligge til grund, når kommunen fremadrettet skal tage stilling til udledningstilladelser fra Kanalbyen.

Annonce

Byråd ind i sagen

Natur- og miljøafdelingen vurderer imidlertid, at der er et behov for en dialog med Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) om, at baggrundskoncentrationerne fremadrettet skal være en del af Miljøstyrelsens overvågningsprogram af Lillebælt. Hvis dataene ikke findes, har kommunerne svært ved at leve op til intentionerne i lovgivningen, konstaterer miljøchef Inger Pabst i et mailsvar til tænketanken Geohav, som står bag politianmeldelsen af Fredericia Kommune.

Enhedslisten  i Fredericia er enig i, at det er et problem, og har stillet forslag til byrådet om, at man retter henvendelse til miljøministeren i sagen.

Enhedslisten foreslår, at Fredericia Byråd retter henvendelse til miljøministeren for blandt andet at få svar på, om ministeren vil overveje en fyldestgørende undersøgelse af Lillebælts kemiske tilstand.

Kanalbyens midlertidige tilladelse til udledning af grundvand udløb 30. september, men udledningen stoppede allerede torsdag den 24. september om eftermiddagen, oplyser Inger Pabst.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tønder

Coronavenligt Kinball

Sønderborg

Corona aflyser udenlandske bryllupper

Danmark

Frank Jensens kone: Frank betalte prisen for at være et normalt menneske

Annonce