Annonce
Vejen

Røddings bymidte skal sikres mod nye oversvømmelser

Om eftermiddagen lørdag den 27. juni 2020 passerede et kraftigt regnvejr Rødding-området. Det resulterede i store oversvømmelser i bymidten. Foto: Lars K. Jensen.
I kommunens budget for 2021 er der fremsat et ønske om penge til projekter i kommunens klimatilpasningsplan, blandt andet i Røddings bymidte. Her var et voldsomt skybrud i juni årsag til store oversvømmelser.
Annonce

Rødding: Ingen kan efterhånden være i tvivl om, at vi i Danmark oftere og oftere oplever, at regnvejr pludselig kan udvikle sig til skybrud. De senere år har det været med til at give alvorlige panderynker for mange husejere rundt omkring i Vejen Kommune.

Et af stederne, hvor der er risiko for oversvømmelser, er i Røddings bymidte, der ligger lavt. Kloaksystemet her er overvejende et ældre fællessystem, hvor tag- og overfladevand løber i samme rørledning som kloakvandet. Når ledningsnettet overbelastes ved skybrud, kan der opstå tilbageløb fra hovedkloakledningen både til huse med kældre og til andre lavtliggende steder. Derfor er det også vigtigt, at grundejerne monterer og vedligeholder et højtvandslukke i deres lavtliggende afløb.

- Men et højtvandslukke løser ikke det grundlæggende problem, men flytter det bare til andre steder, siger Lars K. Jensen, der ejer to ejendomme i Rødding - en på Torvet og en på Kongevej.

Han har skrevet et brev til Vejen Forsyning med billeder, der tydeligvis illustrerer, hvor galt det kan gå ved et voldsomt skybrud.

Billedet illustrerer tydeligvis, hvor galt det kan gå i Røddings bymidte ved et voldsomt skybrud. Foto: Lars K. Jensen.

Det skete for eksempel om eftermiddagen lørdag den 27. juni, da et kraftigt regnvejr passerede hen over Rødding-området. Ved den lejlighed blev en stor del af bymidten oversvømmet med overfladevand. Oversvømmelsen var så massiv, at torvet, kørebanen og en del af Enghave Plads blev oversvømmet med 15-20 centimeter vand, og flere ejendomme fik vand ind i kældrene igennem kloaksystemet, fordi kloaksystemet blev overbelastet.

Annonce

Fra dæksler til riste

Siden har Vejen Forsyning og kommunens afdeling for teknik og miljø vurderet forholdene og aftalt, at to eksisterende brønddæksler skal ændres til riste, så overfladevand på terrænet hurtigere kan trække væk. Dertil kommer, at kommunen har foretaget ekstraordinære renhold af rendestenen og rensning og tømning af nedløbsbrønde, så overfladevand hurtigere kan ledes væk fra overfladen.


Kloaksystemet i Røddings bymidte er totalt underdimensioneret til byens nuværende størrelse og til de regnmængder, der kommer.

Lars K. Jensen, ejer af ejendomme i Røddings bymidte.


Det er ingen løsning at lede mere vand til kloaksystemet, for det vil resultere i oversvømmelse af boliger på grund af opstuvning i ledningsnettet. Hvis problemerne med overfladevand i Røddings bymidte skal løses på en effektiv måde, skal overfladevandet ledes fra flere forskellige steder direkte til den rørlagte del af Rødding Bæk.

Annonce

Rotterne kommer

- Oversvømmelser efterlader hver gang torvet fuld af sand og snavs. Brostensbelægningen undergraves, og det ender med huller. En anden "sidegevinst" er, at rotterne i de efterhånden nedslidte kloakrør kommer til syne, siger Lars K. Jensen.

Skybrud i Rødding 27. juni 2020. Det er ikke noget kønt syn, når et voldsomt skybrud oversvømmer Røddings Bymidte. Foto: Lars K. Jensen.

Senest har Udvalget for teknik og miljø drøftet problemet, og udvalgsformand Vagn Sørensen fortæller, at der i kommunens budget for 2021 er fremsat et ønske om midler til realisering af projekter i kommunens klimatilpasningsplan herunder blandt andet i Røddings bymidte. Dertil kommer, at der også er fremsat et ønske om midler til renovering af kørebaner og fortove i bymidten i Rødding - et arbejde, som ifølge kommunens afdeling for teknik og miljø også vil omfatte forbedring af afledningen af vej- og overfladevand.

Regnvandsproblemer

Røddings bymidte ligger lavt og ved kraftig regn fyldes kloaksystemet hurtigt op, og overfladevandet løber blandt andre steder fra Kongevej, Østergade og Søndrealle ned mod Rødding Torvet, hvor det oversvømmer området, indtil der igen bliver plads i ledningssystemet.

Ifølge DMI var den mindste årsnedbør for Danmark som helhed 466 millimeter i 1947, og den højeste var 905 millimeter i 2019.

Året før faldt der ifølge DMI 690 millimeter regn i Vejen Kommune.

Den årlige nedbør på landsplan i Danmark er steget omkring 10 centimeter siden 1870'erne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live:  Rekordmange smittede plejehjemsbeboere døde sidste uge

Annonce