Annonce
Haderslev

Rødt kort: Ankestyrelsen dumpede kommunens hjælp til Lenes søn

Da telefonen ringede søndag den 19. juli, anede Lene Frei Hansen ikke, at forfærdeligt gik fra ondt til rædselsfuldt. Foto: Inge Rogat Møller
Det var en klar ommer til Haderslev Kommunes sagsbehandling, da Lene Frei Hansen i foråret sendte en underretning med stærk bekymring til Ankestyrelsen, som reagerede lynhurtigt.
Annonce

En telefonisk opringning uden skriftlig afgørelse slog tidligere i år efter tre års kamp hovedet på sømmet for Lene Frei Hansen. I vrede og frustration gik hun i april og efter at have anmodet Haderslev Kommune om aktindsigt i sin søns sag direkte til Ankestyrelsen med en underretning.

Lene Frei Hansen mente ikke, at Haderslev Kommune og hendes eksmand gav hendes søn, der i 2011 blev diagnosticeret med atypisk autisme, den rette og tilstrækkelige hjælp. Drengen, der i 2017 efter en konflikt med hende hellere ville bo hos sin far og farmor, gik ikke længere i skole, isolerede sig og opbyggede samtidig mere og mere sære vaner, hvor han blandt andet hilste tredje verdenskrig velkommen og havde en altoverskyggende interesse i softguns. Forhold, som Lene Frei Hansen måtte læse sig til i aktindsigten, fordi hendes søn ikke længere ønskede kontakt, og fordi Haderslev Kommune – trods forældremyndighed – ikke inddrog hende i håndteringen af drengens vanskeligheder.

Annonce

Afgørelse i rekordfart

Ankestyrelsen reagerede i rekordfart. Kun to måneder efter, at underretningen var sendt, gav styrelsen 25. juni Haderslev Kommune en stor næse. Styrelsen afgjorde, at Lene Frei Hansens nu 15-årige søn skulle anbringes udenfor eget hjem, at kommunen skulle effektuere beslutningen så hurtigt som muligt og inden 14 dage give styrelsen besked om, hvor drengen var, samt at kommunen snarest muligt og senest inden fire måneder skulle gennemføre en opdatering af den børnefaglige undersøgelse af ham. Forhold, som styrelsen mente, at kommunen ikke i fornødent omfang havde opfyldt. Styrelsen forlangte samtidig senest den 1. november at få en opfølgning på sagen og slog fast, at kommunens beslutning fra den 31. marts om for tredje gang at give såkaldt MMN-støtte – Mestring Med eget Netværk – ikke var tilstrækkeligt til at få Lene Frei Hansens søn i trivsel – historikken og drengens omfattende vanskeligheder taget i betragtning.


Min søn har fået en utilstrækkelig hjælp i tre år med fatale konsekvenser.

Lene Frei Hansen, mor


Kommunen efterlevede kravet, og Lene Frei Hansens søn blev 14. juli anbragt på et socialpædagogisk opholdssted syd for Aarhus.

Annonce

Stærk bekymring

Lene Frei Hansen er socialrådgiver – og hun er vred. Hun mener, at Haderslev Kommune har fejlet på flere fronter – og ikke kun fordi hun ikke blev partshørt i sin søns sag:

- Min søn har fået en utilstrækkelig hjælp i tre år med fatale konsekvenser. Jeg har sendt underretninger til kommunen om mine bekymringer flere gange. To gange har man givet rådgivning og vejledning i hjemmet med mentor, og nu ville man så forsøge en gang til. Allerede i 2018 bliver der udtrykt stærk bekymring for min søns trivsel. Her står der, at han er isoleret, at han ikke modtager den rette omsorg. Han er på grænsen til psykose, hører og ser ting, der ikke er der, er virkelighedsfjern og tilbringer døgnets 24 timer med computerspil. I stedet for at handle på det, handler man mere på den konflikt, der optrappes mellem min eksmand og mig, siger Lene Frei Hansen, der mener, at der har været et meget stærkt økonomisk incitament i kommunens håndtering af sagen.

Behandling

Der findes ingen behandling, der kan helbrede autisme spektrum forstyrrelser.

Behandlingen fokuserer derfor på at forbedre bestemte symptomer, alt efter den enkeltes behov, ved hjælp af pædagogisk-psykologiske indsatser. Indsatserne kan for eksempel handle om at stimulere barnets kommunikation, sociale relationer og sprogfærdigheder.

Indsatser, hvor forældre til børn med autisme modtager træning i kommunikation og interaktion med deres børn, har opnået gode resultater og reduceret kernesymptomerne for autisme hos børnene. Det er vigtigt, at behandlingen startes tidligt for at få de bedst mulige resultater.

Haderslev Kommunes børne- og ungechef, Henning Hede Riistofte hverken må eller kan udtale sig om Lene Frei Hansen og hendes søns konkrete sag. Han har dog kendskab til den.

Men har Haderslev Kommune handlet godt nok?

-Det er svært at svare på, der er altid flere sider i en sag. Men når Ankestyrelsen vælger sådan noget, er det selvfølgelig fordi de er bekymrede for barnets hjemlige situation, siger Henning Hede Riistofte.

For Lene Frei Hansens søn har forløbet haft fatale konsekvenser. Han er i dag varetægtsfængslet indtil 14. august på Børne- og Ungdomspsykiatriske afdeling i Aarhus, sigtet for forsætlig ildspåsættelse.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce