Annonce
Billund

Radikalt tunnelsyn på Hærvejsmotorvejen

Hærvejsmotorvejen er unødvendig, og planerne bør droppes, mener Henrik Rask. Arkivfoto: Michael Bager.
Annonce

Læserbrev: Mads Helbo – byrådsmedlem (R), Billund Kommune (BK) - giver i flere medier udtryk for, at Hærvejsmotorvejen er en nødvendighed for at sikre erhvervsmæssig vækst – og erkender samtidig, at han lider af tunnelsyn. Det første er et udokumenteret postulat, det sidste ved MH nok bedst selv...

Sagen er, at der er en massiv folkelig modstand mod Hærvejsmotorvejen, jf. projektets høringssvar. Modstanden deler sig i to; dem, der under ingen omstændigheder ønsker en motorvej, og dem der lidt ynkeligt blot forsøger at få motorvejen væk fra ”egen baghave”. Jeg tilhører selvsagt førstnævnte kategori.

Fakta er nemlig, at Hærvejsmotorvejen har en stærkt negativ påvirkning af mange menneskers livskvalitet. Ejendoms-, natur- og kulturarvsværdier i den helt store milliardklasse påvirkes negativt, og den økonomiske effekt heraf udgør forsigtigt opgjort et betragteligt trecifret millionbeløb. Det indregner Vejdirektoratet ikke i VVM-undersøgelsen, der således giver et ufuldstændigt konsekvensbillede – om det afsløres, at Hærvejsmotorvejen har en elendig samfundsøkonomi.

Det påvises ofte, at motorveje ikke giver erhvervsmæssig vækst. Der er heller ingen trængselsproblemer i BK, der berettiger et milliardprojekt – man kan nøjes med en 2:1 vej Give-Billund.


Hærvejsmotorvejen har en stærkt negativ påvirkning af mange menneskers livskvalitet.


Hvis vækst i hele BK er ønsket, hvorfor så ikke få motorvejen så vestligt placeret som muligt? Det er trods alt erhvervslivets ønske, og det ved vel bedst? Det kommer MH ikke ind på.

Erhvervsvækst forudsætter gode rammebetingelser for virksomhederne og attraktive bosætningsmuligheder for (især) børnefamilier – og BK tilbyder begge dele. Hvis BK kunne lykkes med at skabe et levende kulturcentrum og blive hjemsted for højere læreanstalter (fx IT- og ingeniørstudier, jf. de mange jyske industrivirksomheder), så kommer væksten af sig selv. Det ville gøre det mere attraktivt at bosætte sig i BK (eller forblive efter endt uddannelse) og skabe flere vidensbaserede virksomheder, der med tiden bliver erhvervsklynger. Med andre ord: en vedvarende positiv vækstspiral, også eller måske især uden motorvej!

Og lad det være en opfordring til at gå væk fra det politisk ret enøjede fokus på turisme. Det giver kun trængsel, lavtlønsjob og miljøproblemer, hvilket ses i mange af verdens fattigste turistområder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce