Annonce
Sønderborg

Rapport: Forureningen på Himmark Strand er massiv

Her tæt på stranden i Himmark har Danfoss dumpet industriaffald gennem 17 år. Nu kan giftstofferne måles i vandet ved kysten. Arkivfoto: Timo Battefeld
Der ligger i omegnen af 300 tons olieforurening, heraf fire tons med klorede opløsningsmidler, ved stranden på Nordals.

Himmark: Forureningen på Himmark Strand er nu kortlagt, og som ventet er der tale om en massiv olieforurening, konstaterer Region Syddanmark nu efter at have fået analyseret 250 jordprøver og 65 vandprøver.

Ud fra prøverne vurderes det, at der er tale om i omegnen af 300 tons olieforurening på den nordalsiske strand.

For en måneds tid siden viste stikprøver, at vandet ud for stranden indeholdt store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid. I en enkelt vandprøve udtaget i vandet under havbunden blev der fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter. Et niveau, der kun matches i Region Syddanmark af forureningen i Kærgård Klitplantage.

Vinylklorid dannes ved organisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft. Fundet betød, at restriktionerne for ophold på stranden er blevet udvidet, og der er indført badeforbud. Det frarådes også at fiske ud for stranden.

Annonce

Yderligere undersøgelser

Nu er der også fundet klorerede opløsningsmidler i vandprøver på den nordlige og sydlige del af arealet samt i vandet under havbunden. I alt er mængden af klorerede opløsningsmidler estimeret til at udgøre cirka fire tons.

- Fundet af klorerede opløsningsmidler svarer nogenlunde til vores forventninger. Til gengæld er olieforureningen noget større end forventet. Det er dog vigtigt at påpege, at det altid er behæftet med stor usikkerhed, når man skal beregne totalmængder ud fra prøveboringer, forklarer civilingeniør Kristian Dragsbæk Raun i en pressemeddelelse.

Han er Region Syddanmarks projektleder på Himmark Strand-forureningen.

Regionens næste skridt bliver nu få lavet yderligere undersøgelser for at få et mere præcist billede af omfanget af forureningen.

Losseplads i 17 år

Det var efter et dioxinfund i 2018, at regionsrådet besluttede at sætte gang i den igangværende undersøgelse. Forinden havde Sønderborg Kommune presset på for at få området undersøgt, da det grænser om til det kommende ferieresort på Nordals, som Danfoss og Linak vil investere i.

Dioxin er et klorholdigt giftstof, der stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer.

- Vi finder fortsat et meget lille indhold af dioxiner i vandet under havbunden, så det er efter alt at dømme ikke hovedproblemet, når vi taler forureningen på Himmark Strand, siger Kristian Dragsbæk Raun.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950-1967 med myndighedernes tilladelse deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod bl.a. af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

Region Syddanmark har hele vejen igennem forløbet haft et tæt samarbejde med både Danfoss og Sønderborg Kommune om forureningen på Himmark Strand og vil snarest indkalde parterne til en drøftelse af rapporten og det videre forløb.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce