Annonce
Sønderborg

Rapport: Forureningen på Himmark Strand er massiv

Her tæt på stranden i Himmark har Danfoss dumpet industriaffald gennem 17 år. Nu kan giftstofferne måles i vandet ved kysten. Arkivfoto: Timo Battefeld
Der ligger i omegnen af 300 tons olieforurening, heraf fire tons med klorede opløsningsmidler, ved stranden på Nordals.

Himmark: Forureningen på Himmark Strand er nu kortlagt, og som ventet er der tale om en massiv olieforurening, konstaterer Region Syddanmark nu efter at have fået analyseret 250 jordprøver og 65 vandprøver.

Ud fra prøverne vurderes det, at der er tale om i omegnen af 300 tons olieforurening på den nordalsiske strand.

For en måneds tid siden viste stikprøver, at vandet ud for stranden indeholdt store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid. I en enkelt vandprøve udtaget i vandet under havbunden blev der fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter. Et niveau, der kun matches i Region Syddanmark af forureningen i Kærgård Klitplantage.

Vinylklorid dannes ved organisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft. Fundet betød, at restriktionerne for ophold på stranden er blevet udvidet, og der er indført badeforbud. Det frarådes også at fiske ud for stranden.

Annonce

Yderligere undersøgelser

Nu er der også fundet klorerede opløsningsmidler i vandprøver på den nordlige og sydlige del af arealet samt i vandet under havbunden. I alt er mængden af klorerede opløsningsmidler estimeret til at udgøre cirka fire tons.

- Fundet af klorerede opløsningsmidler svarer nogenlunde til vores forventninger. Til gengæld er olieforureningen noget større end forventet. Det er dog vigtigt at påpege, at det altid er behæftet med stor usikkerhed, når man skal beregne totalmængder ud fra prøveboringer, forklarer civilingeniør Kristian Dragsbæk Raun i en pressemeddelelse.

Han er Region Syddanmarks projektleder på Himmark Strand-forureningen.

Regionens næste skridt bliver nu få lavet yderligere undersøgelser for at få et mere præcist billede af omfanget af forureningen.

Losseplads i 17 år

Det var efter et dioxinfund i 2018, at regionsrådet besluttede at sætte gang i den igangværende undersøgelse. Forinden havde Sønderborg Kommune presset på for at få området undersøgt, da det grænser om til det kommende ferieresort på Nordals, som Danfoss og Linak vil investere i.

Dioxin er et klorholdigt giftstof, der stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer.

- Vi finder fortsat et meget lille indhold af dioxiner i vandet under havbunden, så det er efter alt at dømme ikke hovedproblemet, når vi taler forureningen på Himmark Strand, siger Kristian Dragsbæk Raun.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950-1967 med myndighedernes tilladelse deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod bl.a. af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

Region Syddanmark har hele vejen igennem forløbet haft et tæt samarbejde med både Danfoss og Sønderborg Kommune om forureningen på Himmark Strand og vil snarest indkalde parterne til en drøftelse af rapporten og det videre forløb.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Illegal indvandrig er alarmerende

Fra statistikkerne ved vi, at der er godt 800.000 indvandrere og efterkommere i Danmark. Opgørelserne siger naturligt nok ikke noget om den illegale indvandring, da de pågældende personer ikke er registreret. Men Rockwool Fonden har et skøn. Ved hjælp af en avanceret statistisk model vurderer Rockwool Fonden, at cirka 26.000 personer opholder sig ulovligt i landet. Det er en stigning på 18 procent, siden fonden kom med sin seneste rapport i 2016. Nyheden er alarmerende. Et er den lovlige immigration, der så sandelig også har skabt udfordringer. Men noget ganske andet er, at vores land åbenbart huser mennesker, vi intet aner om. Vi har således ikke mulighed for at tjekke, om de pågældende er farlige kriminelle eller måske endog terrorister. I sagens natur er der indbyggede usikkerheder i rapporten. Men ifølge fondens egen forskningsenhed holder det med 95 procents sandsynlighed stik, at mellem 23.000 og 29.000 personer lever under jorden her til lands. Hver og en af dem er en for mange. Tilsyneladende er der to former for illegal indvandring. Uvist hvordan lykkes det åbenbart nogle mennesker at snige sig hertil og gå i skjul. Andre indrejser lovligt, men opholder sig efterfølgende i Danmark i strid med lovgivningen. Blandt andet sker det åbenbart, at kinesere udnytter deres landsmænd som kummerligt betalt arbejdskraft i restaurationsbranchen. Kokkene kommer til Danmark i henhold til den såkaldte beløbsordning. Den sikrer på papiret kineserne en ganske udmærket løn. Men Fagbladet 3F skriver, at ingen eller kun få fridage samt groteske arbejdsuger kombineret med fradrag for kost og logi reducerer den reelle timeløn til omkring 25 kroner. Kinesiske kokke er næppe den store trussel mod rigets sikkerhed. Men de pågældendes ophold er ligeså ulovligt som alle andre illegale immigranters. Derfor er der også her behov for en energisk indsats med at opspore og udvise disse mennesker, ligesom deres arbejdsgivere naturligvis skal gøres ansvarlige.

Kolding

Venstre i Kolding Byråd mister endnu et medlem: Due Paarup skifter til de radikale

Kolding

Forliget om at lukke Kolding havn er dødt: Nu skrider Socialdemokraterne også

Annonce