Annonce
Sønderborg

Rapport: Forureningen på Himmark Strand er massiv

Her tæt på stranden i Himmark har Danfoss dumpet industriaffald gennem 17 år. Nu kan giftstofferne måles i vandet ved kysten. Arkivfoto: Timo Battefeld
Der ligger i omegnen af 300 tons olieforurening, heraf fire tons med klorede opløsningsmidler, ved stranden på Nordals.

Himmark: Forureningen på Himmark Strand er nu kortlagt, og som ventet er der tale om en massiv olieforurening, konstaterer Region Syddanmark nu efter at have fået analyseret 250 jordprøver og 65 vandprøver.

Ud fra prøverne vurderes det, at der er tale om i omegnen af 300 tons olieforurening på den nordalsiske strand.

For en måneds tid siden viste stikprøver, at vandet ud for stranden indeholdt store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid. I en enkelt vandprøve udtaget i vandet under havbunden blev der fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter. Et niveau, der kun matches i Region Syddanmark af forureningen i Kærgård Klitplantage.

Vinylklorid dannes ved organisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft. Fundet betød, at restriktionerne for ophold på stranden er blevet udvidet, og der er indført badeforbud. Det frarådes også at fiske ud for stranden.

Annonce

Yderligere undersøgelser

Nu er der også fundet klorerede opløsningsmidler i vandprøver på den nordlige og sydlige del af arealet samt i vandet under havbunden. I alt er mængden af klorerede opløsningsmidler estimeret til at udgøre cirka fire tons.

- Fundet af klorerede opløsningsmidler svarer nogenlunde til vores forventninger. Til gengæld er olieforureningen noget større end forventet. Det er dog vigtigt at påpege, at det altid er behæftet med stor usikkerhed, når man skal beregne totalmængder ud fra prøveboringer, forklarer civilingeniør Kristian Dragsbæk Raun i en pressemeddelelse.

Han er Region Syddanmarks projektleder på Himmark Strand-forureningen.

Regionens næste skridt bliver nu få lavet yderligere undersøgelser for at få et mere præcist billede af omfanget af forureningen.

Losseplads i 17 år

Det var efter et dioxinfund i 2018, at regionsrådet besluttede at sætte gang i den igangværende undersøgelse. Forinden havde Sønderborg Kommune presset på for at få området undersøgt, da det grænser om til det kommende ferieresort på Nordals, som Danfoss og Linak vil investere i.

Dioxin er et klorholdigt giftstof, der stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer.

- Vi finder fortsat et meget lille indhold af dioxiner i vandet under havbunden, så det er efter alt at dømme ikke hovedproblemet, når vi taler forureningen på Himmark Strand, siger Kristian Dragsbæk Raun.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950-1967 med myndighedernes tilladelse deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod bl.a. af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

Region Syddanmark har hele vejen igennem forløbet haft et tæt samarbejde med både Danfoss og Sønderborg Kommune om forureningen på Himmark Strand og vil snarest indkalde parterne til en drøftelse af rapporten og det videre forløb.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Varde

Inge er stolt af sit kvarter: Købstadens sekundære butiksgade er en upåagtet succes

Annonce