Annonce
Varde

Rapporter afslører mangelfuld skolegang på Tippen

Både skolen og døgnafdelingerne ligger her på Tiphedevej ved Ansager. Arkivfoto: Morten Nielsen

I to rapporter beskrives, at børn og unge på Tippen har en mangelfuld skolegang. Tippen kritiseres for at have mere fokus på skolens økonomi end på at hjælpe beboerne på døgnafdelingerne.

Ansager: Tippens interne skole har ikke overholdt minimumstimetallet, og børn og unge på Tippens døgnafdelinger har haft et stort fravær. Det fremgår af to rapporter fra Socialtilsyn Syd og KLK, der er kL's konsulentvirksomhed.

En af årsagerne til fraværet er ifølge KLK's rapport en kultur, hvor nogle medarbejdere ikke har ment, at man skal presse børn i skolen, da mange ikke kan klare skolegangen. Ifølge KLK har det betydet, at en dreng ikke har været i skole i halvandet år. Ifølge socialtilsynets rapport er der dog beskrevet et lignende tilfælde, hvor et barn ikke har været i skole i halvanden måned. Det kan derfor være et fejl, at der står "år" i stedet for måned.

Reelt en intern skole?

I rapporterne beskrives, at der har været et dårligt samarbejde mellem botilbuddet og skoledelen, og at de to enheder ikke har samme faglige tilgange. KLK mener at det i praksis slet ikke fungerer som en "intern skole", men som en almindelig specialskole, der blot ligger ved Tippen.

Det bliver forstærket af, at der i dag er flere børn på skolen, der kommer udefra, end fra døgnafdelingerne. Ifølge KLK er der 28 børn på skolen og kun ni eller ti bor på Tippen. KLK mener ikke, at skolens indhold er målrettet disse ni-ti børn.

"Det er KLK's indtryk, at der ved indskrivning af elever på skolen har været fokus på at skabe en god økonomi for skolen mere end på at fastholde fokus på et tilbud for Tippens egne børn," står der i rapporten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce