Annonce
Varde

Rapporter har ingen anbefaling om lukning af Tippen

Der er skarp kritik og mange anbefalinger til Tippen i de to rapporter. Men ingen steder står, at stedet bør lukke. Arkivfoto: Morten Nielsen

Selvom der er en alvorlig kritik af Tippen i de to rapporter om forholdene på døgninstitutionen, så er der ingen anbefaling om lukning af stedet.

Ansager: Der er brug for at rette op på en lang række forhold på Tippen, konkluderer både KLK og Socialtilsyn Syd i sine rapporter. Men ingen steder er der nogen anbefaling om lukning.

"KLK er under interviewene eller andre undersøgelseselementer ikke blevet bekendt med forhold, som krævede øjeblikkelig handling i forhold til sikkerhed for enkelte børn eller medarbejdere på Tippen," står der i KLK's rapport.

KLK skriver også, at konsulentvirksomhedens kritik skal ses i lyset af medarbejdernes individuelle engagement: "I forbindelse med gennemførelsen af denne undersøgelse er KLK kommet i kontakt med et pædagogisk personale på Tippen, som brænder for sit arbejde og ønsker at skabe gode vilkår og resultater for børnene og de unge på Tippen."

Socialtilsyn Syd vurderer, at der med de nye oplysninger omkring tilbuddets målgruppe, pædagogiske indsats, magtanvendelser og overgreb i tilbuddet er rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt tilbuddet understøtter børnenes og de unges sundhed og trivsel.

Fra Socialtilsyn Syds rapport

Det anbefaler KLK

KLK kommer med mange anbefalinger. Her er nogle af dem:

Tippen skal ikke have så lang en elastisk for, hvornår noget bør underrettes.

Ledelsen skal lave en vurdering, hver gang der sker en magtanvendelse.

Der skal ske en fokusering af, hvilke børn der skal være på Tippen. Det betyder også, at en del af de børn, der i dag er på Tippen, bør flyttes til plejefamilier.

Der bør ske ændringer på den interne skole, så den er til fordel for børnene på Tippen.

Der skal laves handleplaner for børn og unge med et højt skolefravær.

Annonce

Det anbefaler Socialtilsynet

Socialtilsynet anser det for "absolut nødvendigt i forhold til at sikre børnene og unges tryghed, trivsel og udvikling", at der bliver rettet op på sammenhængen mellem de børn og unge, der er på Tippen, og de kompetencer, som stedet har. Socialtilsynet mener, at Tippen har været "presset af for mange indskrivninger af børn og unge med omfattende og komplekse problematikker", og at det er en stor del af årsagen til, at der i omkring fem måneder har været problemer på stedet.

Socialtilsynet mener også, der skal rettes op på personalets håndtering af maganvendelse, der her været "kritisabel".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Smittetal i Kolding er næsten fordoblet på 11 dage: Flere børn og unge bliver smittet nu

Annonce