Annonce
Team Esbjerg

Regelbrud: Team Esbjerg forfølger farceagtig afslutning på pokalkvartfinale

Hvad foregår der lige her? Cheftræner Jesper Jensen og Team Esbjerg indbringer nu den farceagtige afslutning af pokalkvartfinalen mod Herning-Ikast for Håndboldens Appelinstans. Foto: Niels Husted
Dansk Håndbold Forbunds førende regelfortolker skriver i et høringssvar, at Team Esbjerg ifølge ligareglementet skulle have haft lov til at tage en timeout i den hektiske slutfase mod Herning-Ikast. Sagen er nu sendt videre i systemet, så måske skal kampen spilles om.

TEAM ESBJERG: Nu skal Håndboldens Appelinstans skal i arbejdstøjet.

De forsvarende mestre fra Team Esbjerg fik godt nok ikke medhold i den protest, som klubben nedlagde i den farceagtige pokalkvartfinale mod Herning-Ikast for godt tre uger siden.

Men nu bliver sagen bragt videre i systemet.

Team Esbjerg har torsdag indbragt afgørelsen af protestsagen for Håndboldens Appelinstans.

Sagen vedrører to centrale afgørelser truffet af kampens dommere og kampobservatøren i det sidste minut af pokalkvartfinalen.

I tiden 59:25 mister Team Esbjerg muligheden for at tage en timeout, da lyden fra den elektroniske timeout-knap påviseligt er forsinket imellem to og tre sekunder. I de sekunder mister Team Esbjerg boldbesiddelsen og dermed retten til timeouten.

I tiden 59:46 er Team Esbjerg atter i boldbesiddelse, og cheftræner Jesper Jensen tager en timeout. Mens den afvikles, nærlæser dommere og kampobservatør ligareglementet og vender efter timeoutens afslutning tilbage til Jesper Jensen og meddeler, at timeouten ikke var berettiget. Dommerne tildeler Herning-Ikast et straffekast, som holdet scorer på og afgør kampen.

Annonce

I strid med reglerne

DHF’s regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, påpegede i et høringssvar fire dage efter kampen, at kampobservatørens afgørelse af, at den sidste timeout ikke var berettiget, var i strid med Ligareglementet og spillereglerne.

I stedet for et straffekast imod sig burde Team Esbjerg have haft boldbesiddelsen ved stillingen 25-25 og med 14 sekunder igen.

Denne del af høringssvaret fremgår imidlertid ikke af afgørelsen fra DHF’s disciplinærinstans.

Regelfortolkeren er ellers meget klar i spyttet i sit høringssvar.

Han skriver blandt andet, at ”15 sekunder før tid anmoder holdofficial A fra Esbjerg (Jesper Jensen, red.), mens hans hold er i boldbesiddelse ved stillingen 25-25, om en Team Time Out. Såfremt anmodningen rent faktisk sker, mens hans hold er i boldbesiddelse, er denne Team Time Out berettiget og skulle være givet. Observatøren meddeler dog, at TTO ikke er berettiget, idet holdet kort forinden havde mistet en Team Time Out og derfor ikke kunne få en under henvisning til reglerne omkring kun en TTO inden for kampens sidste 5 minutter. Han tildeler HIH et straffekast. Denne afgørelse er i strid med ligareglementet og spillereglerne. Team Esbjerg skulle have været tildelt en Team Time Out, og spillet skulle have været genoptaget med et frikast til Team Esbjerg (ved stillingen 25-25, red.) med ca. 15 sekunder tilbage af kampen.”

Urimelig og unfair

- Vi indbringer sagen for Håndboldens Appelinstans, fordi vi ønsker sportens højeste myndigheds vurdering af en afgørelse, som vi finder urimelig og unfair. Afgørelsen fra disciplinærinstansen strider mod det grundlæggende princip, at håndboldkampe skal afgøres på banen. Når et dommerpar og en kampobservatør ikke er vidende om reglerne, må det ikke få den konsekvens, at et hold i boldbesiddelse, som berettiget tager en timeout 14 sekunder før tid, mister bolden og får et straffekast imod sig, siger cheftræner Jesper Jensen i en pressemeddelelse.

Disciplinærinstansen afviste efterfølgende at realitetsbehandle den sidste episode, da der efter dens opfattelse ikke var indgivet en formel protest. Jesper Jensen protesterede i to omgange over for dommere og kampobservatør og gentog sin protest til dommerbordet, hvor han anførte, at han var berettiget til at holde den sidste timeout.

Af tv-optagelser fremgår, at den ene dommer siger til Jesper Jensen: ”Vi kan ikke bruge det nu – den bliver vi nødt til at tage bagefter – jeg giver dig ret.” Det tager Jesper Jensen til indtægt for, at den nedlagte protest er modtaget og efterfølgende vil blive behandlet. Det burde aldrig være nået så vidt, for Team Esbjerg var ifølge DHF’s regelfortolker berettiget til timeouten.

Tag dog ansvar

Ankeskrivelsen er udfærdiget af advokat Lars Hilliger, der er specialist i sportsret, og han anfører, at ”den fejlagtige regelanvendelse med som minimum rimelig sandsynlighed havde en direkte og kampafgørende indflydelse til skade for Team Esbjerg”.

Team Esbjergs bestyrelsesformand, Bjarne Pedersen, anfører, at appellen sker af hensyn til både Team Esbjergs cheftræner, spillere og dansk håndbold som helhed.

- Vi mener ikke, at dansk håndbold kan leve med en sådan afgørelse. Hverken de mange tilskuere i hallen eller seerne ved tv-skærmen kan begribe kampobservatørens beslutning. DHF burde have taget ansvar for, at de folk, der sendes ud i hallerne, dommere og kampobservatør, skal være klædt på til at træffe rigtige afgørelser. I stedet lader de vores cheftræner stå tilbage som den, der har fejlet. Det er ikke fair, for i realiteten forholder det sig stik modsat, siger Bjarne Pedersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce