Annonce
Debat

Regeringen overser de maritime montører i skatteordninger

Læserbrev: Regeringen skal passe på ikke at overse de mange maritime arbejdspladser, vi har på landjorden, i dens kommende vækstudspil og finanslov. I den seneste tids debatter om skatteordninger handler det udelukkende om søfolk, når talen falder på maritime skatteordninger, der kan sikre arbejdspladser, skabe øget vækst og hindre udflytning.

Vi må blot ikke glemme de maritime montører, der har deres daglige virke på land, men som ind imellem rejser ud til skibe. De har lige så meget brug for en skatteordning, der ligestiller dem med deres udenlandske konkurrenter.

Faktisk har vi mange flere maritimt beskæftigede på land end til vands her i det sydvestjyske. Offshore trækker i sig selv mange arbejdspladser. Og vores maritime produktions- og servicevirksomheder bidrager med endnu flere blå job, når vi regner det hele med.

Omkring 3.000 maritime montørjob, hvoraf mange er i Sydvestjylland er reelt i fare for at blive sluset ud af landet, hvis ikke regeringen gør alvor af at indføre den maritime montørordning, som det vækstteam, regeringen selv nedsatte, foreslog i foråret.

En montørordning skal sikre, at montørarbejde ved vedligeholdelses- og installationsarbejder på skibe, der er i fart i udlandet, bliver i Danmark, så den viden og erfaring, der genereres, kan bruges til fortsat udvikling af danske virksomheders produkter og løsninger.

Ved at indføre den foreslåede ordning vil virksomheden få reduceret omkostningerne svarende til det beløb, som virksomhedens montører normalt selv skal betale i A-skat i den periode, montørerne udfører montøropgaver om bord på skibe i international fart. Montøren mærker ikke noget, blot at hans job ikke flytter ud af landet.

Uden en maritim montørordning vil dette vigtige arbejde fortsætte med sive ud af landet, og arbejdspladser, der er afhængig af den knowhow og ekspertise, vil gå tabt.

Det er vigtigt at minde folketingspolitikere og ministre om de maritime montører, nu når forhandlingerne om finansloven og diverse vækstudspil snart går i gang.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Det handler ikke om Rerup - det handler om borgerne

Kan man som borger være sikker på, at man får en ærlig og korrekt behandling på Haderslev Jobcenter, hvis man af forskellige grunde er henvist til offentlig forsørgelse? Vi lever i et land, hvor vores forhold til myndighederne heldigvis og for det meste er præget af tillid. Men man bliver i tvivl, hvis man ser på den lange stribe af sager om forkert behandling af borgere på Haderslev Jobcenter, som Mogens Rerup som partsrepræsentant har vundet i diverse appelsager. Set ud fra de sager er svaret afgørende nej. Man kan ikke være tryg. Senest har Mogens Rerup igen vundet en ankesag, hvor en 24-årig psykisk handicappet mod reglerne fik lukket sin uddannelseshjælp og af Haderslev Jobcenter blev nægtet hjælp til indskud til en lejlighed med besked om, at han bare kunne blive boende hjemme hos sine forældre. Nu får han alligevel hjælp, som reglerne foreskriver. Men i stedet for at få rettet op på det fundamentale problem, at der bliver lavet for mange fejl i sagsbehandlingen af borgerne på Haderslev Jobcenter, så har Haderslev Kommunes politiske og administrative ledelse i mere end et år valgt at dreje problemet over på Mogens Rerups person. Det handler om Rerups habitus, hans optræden, de mange mails han sender osv. Men undskyld mig, tager jeg fejl, hvis jeg ræsonnerer, at der ikke ville være nogen sager for Mogens Rerup, hvis Haderslev Jobcenter var i stand til at forvalte borgernes ret og pligt efter reglerne? Det er jo fejl på fejl i behandlingen af borgerne på Haderslev Jobcenter, der gør Rerup til det, han er i dag: En irriterende plet på Haderslev-skjorten, som bare ikke vil gå af i vask. Skal pletten på Haderslevs ry og rygte vaskes væk, er det ikke Rerup, der skal væk, men fejlene på Haderslev Jobcenter. Det er i grunden ret enkelt. Men Haderslev Kommunes kommunikation er gennemsyret af en uklædelig "offerrolle": Det er hele er Rerups skyld og hans facon over for de ansatte, ikke jobcenterets. Når redaktionens journalister taler med visse udvalgsformænd og direktører, og det handler om endnu en ufordelagtig historie om Haderslev Jobcenter, så får de at vide mere eller mindre direkte, at de nok er sendt i byen af Mogens Rerup. Intet kunne være mere forkert. Redaktionen er hverken i lommen på den ene eller anden part i denne mere og mere ulykkelige sag. Fokus for avisens redaktion og for kommunen bør ligge på en besvarelse af det spørgsmål, jeg indledte med: Kan borgerne være sikre på, at de får en korrekt behandling på Haderslev Jobcenter? Økonomi spiller åbenlyst en rolle i alt det her. Offentlig forsørgelse er dyrt for kommunen, og skal man holde et budget er det nødvendigt at gå konservativt til værks. Men alle skal altså følge spillereglerne. Ledelsen i Haderslev Kommune og en række fagforeninger vælger så mandag at udsende en noget usædvanlig "udtalelse", hvori den gentager ledelsens gennemgående pointe, nemlig at det hele handler om Rerup og hans facon. Det sker ovenikøbet efter, at en medarbejder på jobcenteret i sidste uge smækker med døren og i en mail til byråd og ledelse fortæller, at hun direkte er blevet opfordret til at omgå loven ved "ikke at kunne huske noget", hvis hun bliver spurgt. Der er formentlig en reel risiko for, at Haderslev Jobcenter kommer under skærpet opsyn fra staten og endda under administration, hvis udgifterne og fejlene på jobcenteret fortsætter med at stige i antal. Og måske vil en form for skærpet tilsyn fra staten i virkeligheden være at foretrække. Tilliden skal genoprettes.

Annonce