Annonce
Sønderborg

Regionen vil ændre i busruter

Oplægget fra Sydtrafik er i høring frem til den 19. oktober. Foto: Timo Battefeld
Sydtrafik er ved at gennemgå alle regionale ruter for at optimere rutenettet.
Annonce

Sønderjylland: Region Syddanmark ønsker at ændre i de regionale busruter på baggrund af brugen af ruterne. For Sønderborg Kommune gælder det ruterne 112 og 128. Det blev drøftet på teknik- og miljøudvalgets møde i begyndelsen af oktober, og Sønderborg Kommune har sendt et høringssvar til regionen.

Rute 128 kører mellem Aabenraa, Felsted, Kværs, Hokkerup og Gråsten med seks daglige afgange i hver retning til hverdag. Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 betjenes som uddannelsesrute med tre til fem daglige afgange i hver retning.

- Teknik- og Miljøudvalget beklager, at ruten ændres fra en hverdagsrute til en uddannelsesrute, idet området mellem Gråsten, Kværs og Aabenraa dermed mister den daglige busbetjening, når der ikke tilbydes kollektiv trafik i skoleferierne, skriver kommunen i høringssvaret.

Annonce

Rute deles i to

Rute 112 kører mellem Sønderborg, Varnæs, Felsted og Aabenraa. Ruten har i dag 24 daglige hverdagsafgange i hver retning, 12 afgange lørdag samt 9 afgange søndag.

Sydtrafik anbefaler, at linjeføringen forenkles, og at ruten deles op i to separate ruter: Rute 112 med timedrift som hovedrute og rute 113 som uddannelsesrute. Rute 113 forventes af få fire daglige afgange i hver retning på hverdage.

- Teknik- og Miljøudvalget finder det beklageligt, at området omkring Blans og Øster Snogbæk mister omkring halvdelen af den regionale betjening, og mulighederne for at komme til Aabenraa og Sønderborg derfor begrænses væsentligt, lyder det i Sønderborg Kommunes høringssvar.

Sydtrafik konkluderer også i høringsmaterialet, at passagerer fra de mindre byer vil opleve en forringet betjening.

Rute 112 forventes at få linjeføring langs hovedvejen mellem Sønderborg og Aabenraa, hvor mindre byer primært betjenes med stop ved hovedvejen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sønderborg

Corona aflyser udenlandske bryllupper

Danmark

Frank Jensens kone: Frank betalte prisen for at være et normalt menneske

Annonce