Annonce
Sydjylland

Regionspolitikere: Vi er mere forvaltere end politikere

Regionsrådsmedlem John Lohff (K) stopper ved årsskiftet efter ti år i det syddanske regionsråd. Han savner, at regionsrådsmedlemmerne har langt mere indflydelse i stedet for blot at nikke ja til forvaltningens indstillinger. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

En række politikere på tværs af partier beklager, at der er for lidt politisk indflydelse i regionsrådet. Vi er mere forvaltere end politikere, lyder det fra flere, som mener, at for mange sager har karakter af ren ekspedition.

Politik: For meget administration og for lidt politik.

Sådan lyder kritikken af forholdene som regionsrådsmedlem fra flere politikere på tværs af partier.

John Lohff (K) stopper ved årsskiftet efter at have været medlem af regionsrådet i ti år. Han kritiserer, at regionsrådet i alt for høj grad har karakter af forvaltere og har for lidt politisk indflydelse.

- I regionen er vi bare mest forvaltere, og det interesserer ikke folk. Man kan jo også bare følge et regionsrådsmøde. Der er meget lidt diskussion. Alt er klappet af i udvalgene, mener John Lohff.

Han henviser til, at der i flere udvalg er mange orienteringer, statusser og lignende, der ikke kræver politisk behandling og lige så godt kunne klares af embedsfolk. Som eksempel peger han på sygehusbyggerierne. Efter at politikerne for lang tid siden besluttede, hvor der skal opføres supersygehuse, er kontrollen af, at byggeriet skrider planmæssigt frem en opgave, som eksperter kunne klare, pointerer John Lohff.

Men vil du ikke bare have regionerne nedlagt?

- Det er med at finde den rigtige model. For det er vigtigt, at landsdelen har en samlet stemme. Det batter ingenting landspolitisk, hvis kommunerne står alene. Men man kan sagtens have sygehusfællesskaber med bestyrelser.

Det laver regionerne

Der er fem regioner i Danmark. Hver region har et regionsråd.I Region Syddanmark, der dækker Syd- og Sønderjylland samt Fyn, er der 41 medlemmer af regionsrådet.

Der er valg til regionsrådene den 21. november, samme dag som der er kommunalvalg.90 procent af alle danskere var i kontakt med det danske sundhedsvæsen i 2015. Det betyder, at 5.126.000 personer mødte regionen, for eksempel i form af en praktiserende læge, en lægevagt, en medarbejder på et hospital eller i psykiatrien.

Regionerne bruger 113 milliarder kroner om året på udgifter til sundhed, hvilket svarer til 10,2 procent af de offentlige midler. Desuden har regionerne midler til regional udvikling.

Regionerne er arbejdsgiver for næsten alle læger i Danmark: Lægerne på hospitalerne, de praktiserende læger og speciallægerne. Regionerne og regionspolitikerne arbejder for at sikre læger til alle. Det kan være ved at oprette lægeklinikker, som drives af regionerne, ved at arbejde for flere studiepladser på lægeuddannelsen og nye lægeuddannelser, ved at sikre attraktive arbejdsforhold og gode studiemiljøer på hospitalerne og ved at regulere, så lægerne ikke kun tager job i større byer.

Siden 2012 er antallet af psykiatriske patienter i Danmark steget med 26 procent. Regionerne har ansvaret for at udrede og behandle personer med en psykisk sygdom.

Regionerne arbejder for, at virksomheder i hele landet udvikler sig og skaber flere arbejdspladser. Derfor sætter regionerne hvert år initiativer i søen, som skal hjælpe danske virksomheder med de udfordringer, de står overfor. Det kan være udvikling af nye produkter, brug af digitale løsninger eller kompetenceudvikling af medarbejdere. En del initiativer bliver født i det regionale vækstforum i hver region, hvor regionspolitikerne arbejder tæt sammen med virksomheder, uddannelser, kommuner og arbejdsmarkedets parter.

Regionerne er desuden ansvarlige for 13 lokalbaner (togstrækninger) og for de regionale busser på tværs af kommunegrænserne. Regionerne er også med til at etablere letbaner i de største byer. De fleste passagerer på lokalbanerne pendler til arbejde eller uddannelse. Lokalbanerne transporterer 12,9 mio. passagerer årligt. Regionspolitikerne beslutter, hvordan togene skal køre, så det kommer flest mulige borgere til gavn. I flere regioner ønsker politikerne at overtage togdriften på nye strækninger.

Kilde: Danske Regioner

Marianne Mørk Mathiesen (LA) oplevede, at hun ikke kunne få en sag til diskussion i det udvalg, hun sidder i. Ifølge svaret fra regionen er det kun muligt at få sager på dagsordenen til regionsrådsmøder. Arkivfoto: Mette Mørk

Sag i udvalg

John Lohff bakkes op af flere andre politikere.

- Jeg betragter mig selv som økonomisk forvalter, for der er ikke meget politik i det. Vi får en pose penge fra Folketinget, som vi så skal administrere på allerede fastgivne opgaver, siger Marianne Mørk Mathiesen (LA).

Hun forsøgte for nyligt at rejse spørgsmålet om begrænsning af regionens udgifter til tolkebistand i sundhedssamordningsudvalget, hvor hun sidder. Det var ikke muligt, idet regionsrådsmedlemmer kun kan rejse en sag i regionsrådet og ikke i de enkelte udvalg. Det fremgår af mailen, som avisen har set.

- Det er jo grotesk, at man som politiker ikke kan rejse en sag i sit eget udvalg, men at det er forbeholdt embedsmændene. Hvad skal vi så bruge udvalgene til? Jeg ville jo netop gerne høre mit eget udvalg om sagen, før den eventuelt kom videre til regionsrådet, hvor alle skulle bruge tid på det. Jeg troede, at embedsværket skulle hjælpe mig og ikke omvendt. Det er underligt at sidde i udvalg, hvor man ikke selv har indflydelse på, hvilke punkter der behandles.

Regionens 2. næstformand Thies Mathiasen (DF) har mange års erfaring fra både byråds- og regionsrådspoliitk. Han oplever, at der er markant mindre mulighed for at sætte sit politiske præg i regionen i forhold til i kommunalbestyrelsen. Arkivfoto: Louise Koustrup
Annonce

Maskinrummet

Socialdemokratiets Peter Christensen stopper efter en periode i regionsrådet for at forsøge at vende tilbage til lokalpolitik i Tønder Kommune. Han er træt af den lange tur fra Højer til Vejle, men savner også den mere direkte politiske indflydelse, som han har været vant til i kommunalpolitik.

- Den politiske indflydelse er ikke nær så stor i regionen som i kommunalpolitik. Det er jo sjovere at have fingrene i maskinrummet, som jeg har været vant til i det meste af min tid i politik, siger Peter Christensen, som understreger, at regionen gør mange gode ting.

Men der er gevaldig stor forskel på byråds- og regionspolitik.

- I regionen er meget lovbestemt, og derfor har forvaltningen mere at skulle have sagt end i kommunerne. Råderummet i regionen er relativt lille. Af vores budget på 25 milliarder kroner er det måske 100 millioner, som vi har indflydelse på, fordi resten er forudbestemt, hvor det er de professionelle, som tager over.

Socialdemokraten, der første gang blev valgt ind i byrådet i 1986, peger på, at systemet generelt er tungt, så det tager lang tid at få sagerne igennem, men at det er muligt at sætte sit præg på den politiske dagsorden. Peter Christensen nævner som eksempel bedre og mere ensartede forhold på sygehusenes p-pladser.

Men er det ikke en ret lille ting i det store billede at bruge som eksempel på jeres indflydelse?

- Men det er jo, fordi behandlingen er forudbestemt, fordi de professionelle har selvfølgelig en meget større viden, end vi har. Det er jo ikke os, der prioriterer, om vi skal operere knæ og andre ting, siger Peter Christensen.

Han tilføjer, at der i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, hvor han selv har sæde, har været gode muligheder for at lave konkrete politiske prioriteringer og sætte selvstændige initiativer i søen.

- Men på andre områder er det ind imellem et meget langt træk i forhold til at få vendt skuden. Ofte bliver man opmærksom på en problemstilling, som så skal igennem mange enheder. Så kan man miste overblikket undervejs.

Annonce

Stor forskel

Partileder Thies Mathiasen (DF) har siddet i regionsrådet og byrådet i Haderslev Kommune i en årrække. Han oplever, at der er meget stor forskel på de to organer.

I regionen er mange sager fastsat i budgettet, så de blot er til orientering. Der er meget få sager, som er til beslutning. I byrådet er det omvendt. Der tager vi meget stilling til sagerne. Det gør vi ikke i regionen, lyder det fra Thies Mathiasen, som mener, at få møder er præget af større debatter.

- Så frigiver vi nogle millioner til det ene eller andet byggeri, og vi har to-tre punkter til diskussion. Men det er altså sjældent, at der er debatter som i byrådene, hvor der næsten kan være det til hvert eneste punkt.

Thies Mathiasen erkender, at de største debatter, som også har vakt opsigt størst i offentligheden, har været i forbindelse med sagerne omkring Carl Holst og ambulanceselskabet Bios.

- Det er da virkelig ærgerligt, at der skal sådanne skandalesager til, før vi kan markere os politisk. For sådan har det været, fordi vi ellers er så kraftigt styret fra Christiansborg, mener partilederen.

Mens kommunerne og staten opkræver skat, er der ingen skatteudskrivning til regionerne, som i stedet får en portion penge i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger med regeringen.

Derfor mener Thies Mathiasen, at det politiske råderum i regionen er for lille.

- Vi burde have mulighed for at dreje på flere håndtag, når der skal tages beslutninger. I kommunen har vi ofte mulighed for at vælge mellem flere alternativer. I regionen er det mange gange besluttet, at der skal bygges sådan og sådan, og så er det bare at nikke. I det store billede er mange af de ting, vi beslutter, småting, siger Thies Mathiasen.

Han understreger, at der bliver taget væsentlige beslutninger i regionen efter grundige politiske diskussioner.

Thies Mathiasen går ind for at nedlægge regionerne. Som argument bruger han netop de mange administrative beslutninger, som en sygehusbestyrelse efter DF'erens mening lige så godt kan tage. Mange af de øvrige af regionens nuværende opgaver kan kommunerne overtage, anfører Thies Mathiasen.

Annonce
Sydjylland For abonnenter

Birgitte tvinges til at indhente samtykke fra personer på ældgamle skole- og konfirmationsfotos i frygt for bøderegn: - Vanvittige regler kvæler os

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Haderslev

Spøgelsesbilist: Forvirret pårørende kørte den forkerte vej på motorvejen og mistede bilen

Vejen For abonnenter

Skal du investere i varmepumpe eller fjernvarme? Husejere i 13 byer får klar besked hurtigst muligt

Varde

Pia-Vera må ikke købe nyt tøj i et år: Ærligt, så har jeg lige skullet arbejde med mig selv i forhold til at gå i tøj, andre har gået i før mig

Sønderborg

Ny tradition: Damefrokosten er klar med plan for de næste tre år

- Historisk selvmål af Putin: Eksperter gør status på tre måneders krig i Europa med ukrainsk lykke på slagmarken

Erhverv

Hylder boykot, men sælger stadig selv Ecco-sko: Nu trækker Niels Flemming Hansen sig som ordfører

Esbjerg For abonnenter

I Esbjergs nye gør-det-selv-skov skal vi selv plante træerne: Lissi og Tom besøger deres træer flere gange om ugen

Han kan stege din bøf: Verdensmester rejser ud og griller for kunderne

Esbjerg

23-årig mand død i arbejdsulykke: Klemt ihjel på havnen

Kristian bor i en campingvogn og vender hver en krone, mens han uddanner sig på ny: - Vi har brug for at se på, hvordan det ikke er urealistisk for voksne at lave et sporskifte

Billund

35-årig svinede betjente til - kæresten ville befri ham fra en anholdelse

Vejen For abonnenter

Martin Beck frygter at slide sin krop i stykker: Nu satser han i stedet på at sælge legetøj

Billund

Efter sex-beskeder: Chef er fratrådt

Annonce