Annonce
Kolding

Regionsrådet siger nej til ønske fra Kolding-gymnasium: Vil ikke lave lokale regler for fordeling af elever

Der har ikke været politisk opbakning til ønsket fra Kolding Gymnasium om at lave nye regler for fordelingen af gymnasieelever i Kolding. Heller ikke blandt de øvrige gymnasierektorer i Trekantområdet, som er samlet i det såkaldte fordelingsudvalg for Trekantområdet, har ønsket fået så stor opbakning, at det bliver gennemført. Foto: Søren Gylling
Et samlet regionsråd har sagt nej til en anmodning fra Kolding Gymnasium om, at man i Kolding indfører nye, lokale regler, der skal fordele de kommende gymnasieelever anderledes mellem de to STX-gymnasier.

Kolding: Ledelsen på Kolding Gymnasium fik ikke noget ud af sine bestræbelser på at få nye regler, der fremover skal fordele kommunens gymnasieelever anderledes end i dag.

Mandag aften tog regionsrådet i Region Syddanmark stilling til en anmodning fra Kolding Gymnasium om at lave nye, lokale regler i Kolding, men hele rådet rundt var der enighed om at følge den indstilling, der lå fra regionens udvalg for uddannelse og arbejdskraft om at sige nej til ønsket fra gymnasiet i Kolding.

Det oplyser Venstres formand for udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen. Han peger på, at politikerne i Folketinget allerede har sat gang i arbejdet med at udforme nye, landsdækkende regler for fordeling af eleverne til formentlig ikke bare de almene gymnasier men til ungdomsuddannelserne generelt.

- Hvis Folketinget mod forventning ikke vedtager nye regler i dette folketingsår, så kan vi kigge på det igen til efteråret og være mere på forkant. Da kan vi tage en principiel diskussion om sagen, siger Tage Petersen.

Ledelsen og bestyrelsen på Kolding Gymnasium har sat arbejdet for nye elevfordelingsregler i gang, fordi den kan konstatere, at søgningen til skolens STX-afdeling har været faldende i de seneste år.

Annonce

Mange tosprogede

Ifølge skolens ledelse betyder den relativt høje andel af elever på gymnasiet med anden etnisk baggrund end dansk formentlig, at nogle unge fravælger skolen. Rektor Sune Hother Petersen har i JydskeVestkysten understreget, at han ikke mener, at det er noget problem i sig selv, at lidt over 30 procent af skolens STX-elever har tosproget baggrund, men han kalder det problematisk, hvis det får nogle til at vælge skolen fra.

Et faldende antal gymnasieelever betyder nemlig blandt andet, at der kan være studieretninger, som skolen ikke kan oprette på grund af få elever. Dette har man allerede været ude for på Kolding Gymnasium både i år og sidste år.

Gymnasierektoren taler for, at man laver nye, lokale fordelingsregler, der giver en anden fordeling af elever mellem Kolding Gymnasium og Munkensdam Gymnasium, hvor man kun har få procent elever med tosproget baggrund, hvor eleverne får et højere eksamensgennemsnit ved studentereksamen, og hvor langt flere elever i forhold til Kolding Gymnasium har forældre med en videregående uddannelse.

På Munkensdam Gymnasium er rektor Per Møller lodret uenig med sin kollega fra byens andet gymnasium om, at det er nødvendigt at ændre de lokale regler nu. Han henviser ligesom regionspolitikerne til, at man i Folketinget arbejder for at få nye, landsdækkende fordelingsregler på plads.

Desuden lægger han vægt på, at man bør værne om de unges frie valg, når de skal vælge ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Sagen kort

  • På Kolding Gymnasium er andelen af tosprogede elever vokset til 31,8 procent, mens der på Munkensdam Gymnasium kun er ca. syv procent med tosproget baggrund.
  • Selv om rektoren for Kolding Gymnasium, Sune Hother Petersen, understreger, at de tosprogede elever på hans gymnasium ikke i sig selv er noget problem men derimod en berigelse for skolen, advarer han også om, at den høje andel af elever med tosproget baggrund på gymnasiet kan være årsag til, at færre og færre unge søger ind på Kolding Gymnasium.
  • Anmodningen fra Kolding Gymnasium om nye, lokale regler har været behandlet i både fordelingsudvalget for Trekantområdet, regionens udvalg for uddannelse og arbejdskraft og senest i regionsrådet.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce