Annonce
Trekantområdet

Regn og blæst: Himmelens sluser testede klimapark ved indvielsen

Regn og blæst gjorde det umuligt at høre, hvad borgmester Jens Ejner Christensen (V) sagde ved indvielsen af den nye klimapark. Foto: Andreas Uggerhøj, Vejle Kommune
Nyt anlæg skal holde kældrene tørre i Østerbos blokke i Østbyen, men samtidig være et rekreativt område for beboere og gæster.

Vejle: “Vi indvier.“

Råbet fra formanden for Vejle Spildevand, Niels Clemmensen (V), druknede bogstaveligt talt i regn og blæst tirsdag eftermiddag.

Det voldsomme vejr var netop grunden til, at byrådspolitikeren valgte at droppe sine to A4-ark med ord, der var skrevet til indvielsen af Vejles nye klimapark.

Annonce

Vejrguderne havde besluttet, at det nye anlæg skulle testes fra starten. Himlens sluser åbnede sig i en grad, så den lille skare ved indvielsen umuligt kunne høre de forberedte taler. Også borgmester Jens Ejner Christensen (V) indskrænkede sin taletid.

I forvejen var det et skrabet arrangement, når man tænker på, at festivitassen skulle markere indvielsen af et anlæg, der har været på vej siden 2015. Men i denne corona-tid er der skruet ned for den slags fejringer, så derfor var det en flok på under 50, der var samlet i regnen lige ved den nye bro, der er en del af projektet.

Klimaparken er heller ikke færdig. Der mangler en del af det sjove. Ideen med parken er at kombinere det nyttige med det behagelige. Derfor er parken designet til mere end at fjerne vand. Den skal også fungere som et rekreativt anlæg med boldbaner, legeredskaber og natur.

Derfor lovede borgmesteren da også, at man vender tilbage, når forsamlingsforbuddet er hævet, og hele det store klimatilpasnings-projekt er afsluttet.

Del af 50 millioner kroners projekt

Alt i alt er der afsat knap 50 millioner kroner til projektet, der skal sikre, at vand fra de højereliggende områder i byen - blandt andet Nørremarken og Grundet-området - kommer frem til fjorden uden at skabe oversvømmelse.


Vand er en integreret del af Vejles dna.

Jens Ejner Christensen (V), borgmester


En række etaper er stadig i fuld gang, blandt andet omlægningen af det tidligere idrætsanlæg ved Østerbrogade og Horsensvej og nye regnvandsbassiner ved Abeburet og Roms Hule. Hvis alt går efter planen, skulle alt stå klart i 2021.

Solen kiggede også frem under indvielsen, så der kunne tages gruppefoto ved det nye vandreservoir. Foto: Kaare Johansen

Men her i 2020 er den nye klimapark mellem Østerbos blokke og boligkvarteret ved havnen klart til at transportere vand. En ny pumpestation lige ved Rødkilde Gymnasiums boldbaner sørger for at sende vandet det sidste stykke ud i fjorden ved Bølgen.

Ifølge Vejle Kommunes informationsmateriale om det store projekt er de rekreative løsninger faktisk billigere, end hvis man havde valgt en mere traditionel løsning med større rør og store opsamlingsbassiner. Prisen er kun en fjerdedel, fremgår det af kommunens udregning.

Fem projekter skal tæmme vandet

  1. Nord for Horsensvej ligger regnvandsbassinet Abeburet. Det skal udvides, så det i fremtiden kan opsamle endnu mere af det regnvand, der løber fra Horsensvej mod Skovgade og Skyttehusgade. 
  2. Ved Roms Hule ligger et regnvandsbassin, der skal udvides. 
  3. Ved Vejle Friskole skal boldbanen kunne bruges som midlertidigt regnvandsbassin og opsamle vand fra Horsensvej i tilfælde af ekstremregn. Fra boldbanen skal der etableres en ny rørledning under jernbanen til Rødkildevej og videre i Rødkildevej, inden vandet ledes ud  i fjorden ved Bølgen. 
  4. En ny regnvandsledning under jernbanen og ud til fjorden skal sikre Rødkildevej og Valløesgade mod oversvømmelser.
  5. I Østerbos boligkvarter Østbyparken vil den ny vandkorridor i Klimaparken håndtere regnvandet fra Rødkildevej og ned til en ny pumpestation, der ligger syd for Rødkilde Gymnasiums boldbaner. Vandvejen beskytter området mod oversvømmelser og tilfører samtidig området nye rekreative og naturmæssige værdier. 

Hele projektet udføres i samarbejde mellem Vejle Spildevand og Vejle Kommune, og Boligforeningen Østerbo er partner på Klimaparken.

Klimaparken strækker sig på sydsiden af Østerbos blokke fra Ørstedsgade til fjorden. Tegning: Vejle Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Kvinde anholdt med favnen fuld: Sigtet for at stjæle indbo og ejendele fra sammenstyrtet hus

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce