Annonce
Sønderborg

Rema 1000 i Gråsten: V og DF kræver samtidig øget trafiksikkerhed i Ulsnæs og udvikling af bymidten

Ulsnæs-Centret havde også i november besøg af venstre i skikkelse af borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby og byrådsmedlem Daniel Staugaard. Til venstre formand for Gråsten Handel, Gunnar Hattesen, brugsuddeler Jesper Thomsen og bagest formand for Venstre i Gråsten, Ingrid Johannsen. Arkivfoto: Henrik Rath
Venstre og DF har været i dialog med Rema 1000 om planerne i Ulsnæs Centret. Hvis de skal stemme for i tirsdagens behandling i udvalget, kræver de to partier en forbedret trafiksikkerhed, sammenhængende arkitektur og en samtidig udvikling af Gråsten bymidte.

Gråsten: Tirsdag eftermiddag skal teknik- og miljøudvalget behandle et forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan for at muliggøre etablering af en dagligvarebutik i tilknytning til Ulsnæscentret. Venstre og Dansk Folkeparti har mandag været i dialog med Rema 1000 og set på området, hvor butikken vil bygge i Ulsnæs Centret.

De to partier bakker op om fødevarebutikken i centerområdet, men har dog en række krav, som de tager med til mødet. Blandt andet skal strategiplanen for bymidten iværksættes parallelt med høringen om Rema 1000, og at der skal ændringer i lokalplanforslaget, så der tages højde for fodgængere og andre bløde trafikanter.

- Det kan blandt andet være trafiklys og et fodgængerfelt ved Sundsnæs, siger Ellen Trane Nørby(V). Hun bakkes op af Dansk Folkeparti.

Annonce

Ikke brug for tre områder

- Gråsten har ikke brug for tre byområder, og derfor er det væsentligt, at Sundsnæs samtænker med Ulsnæs til et samlet område, som både visuelt, arkitektonisk og trafikalt bindes sammen, siger Stefan Lydal(DF).

Derfor ønsker de to partier et nyt lyskryds ved Sildekulevej og Sundsnæs, hvor der også skal oprettes fodgængerfelter, så det sikres, at gående børn og voksne, cykelister og andre bløde trafikanter kan færdes sikkert i området.


Venstre vil have udvikling og ikke afvikling i Gråsten området, så når vi siger ja til Rema, siger vi også ja til at få sat turbo på udviklingen af midtbyen.

Ellen Trane Nørby(V)


Efter møder med såvel Rema 1000, Gråsten Handel, Ulsnæs Centret og efter at have læst forslagene, og herunder detailhandelsredegørelsen fra Cowi, er Venstre og DF klar til at sende planerne i høring med følgende ændringer.

"Der skal stilles krav om at bygningerne skal opføres i samme gule mursten som sundhedshuset, Netto med flere så området bindes visuelt sammen og der derudover skabes ensartet flagalle, skiltning og øvrig henvisning til området, så det fremstår som ét samlet. Samtidig skal der med medfinansiering fra Rema1000 opføres et lyskryds mellem Sildekulevej og Sundsnæs, så der også sikres en trafiksikkerløsning for området og Gråsten som helhed.

Annonce

Turbo på byudvikling

Begge partier er desuden meget optaget af, at der samtidig bliver sat turbo på den planlagte bystrategi for Gråsten - og specielt udviklingen af midtbyen.

- I DF siger vi ja til Rema ved Ulsnæs Centret, fordi butikker af denne størrelse vanskeligt kan indpasses i Gråstens bymidte, men det forpligter os også til at komme hurtigt igang med bystrategien for hele Gråstenområdet. Vi uforstående overfor hvorfor bystrategien for Gråsten er et år forsinket. Det arbejde skal genstartes samtidig med at vi nu sender planen i høring, siger Stefan Lydal(DF).

- Venstre vil gerne være med til at styrke Gråsten som handelsby og er klar til at sende planerne i høring. Høringen er jo ikke en pseudoproces, så vi vil selvfølgelig kigge på, hvad der kommer af bemærkninger i høringsperioden, inden den endelige beslutning bliver taget, tilføjer Venstres gruppeformand og medlem af teknik- og miljøudvalget Tage Petersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce